^
1 Juan
Jesucristumi kawsachimaqninchikqa
Dyusninchikmi achkirachikuqqa
Jesucristumi Dyuswan pullachamaqninchikqa
Chiqaptami llakipanakushunllapa
Amami kay pachapi imakunalapaqqa yarpushunllapachu
Juanmi yaĉhachikun Jesucristupa kuntran tikrakaqkunapaq
Dyuspa wamrankunanami kanchikllapa
Jesucristumi nimashanchik llakipanakur kawsanallapapaq
Yaĉhachikushanllapata allita rikashunllapa chiqapchu manaqachu mana nir
Dyusninchik llakipamashanchiknu llakipanakushunllapa
Allitami Dyuspa Wamran Jesucristupiqa kriyiypaq
Imanumi Jesucristupaq intrakayta puytinchikllapa
Juanmi tukukananta kunsijakun