4
Pê Texarõn catêjê pyrên Pahpãm hakry
Roman 13.11-14; Epet 5.3-14
Ỹhỹ me ikjêjê, wa ha hipêr me amã ampo jarẽ, neme amã to hahkre. Ne wa ramã ite me amã to hahkre, ca me ate me hahkrepej, ne ramã Pahpãm kôt me apa to me ate me amji pyràc. Cwỳrjapê ri me apyrên Pahpãm jakry. Ne wa cormã mepajõ Pahhiti pê Jeju japrỳna me ana ahwỳ ne me gapackre, mãr ca hipêr ihkôt me apicamẽn to me mõ. Ne ramã me pajõ Pahhiti pê Jeju jarkwa kôt ite me amã ampo kwỳ to hahkre, ca ramã ate me ampo itajê jahkre pej, ne me hõmpun.
Ne ampo itajê na ri Pahpãm mã me ana prãm he:
Ca Pahpãm jarkwa kôt catyt kamme apa.
Ne nee ahti na ame pyjê to me axy nare.
Ne amji na me apahàmti to me apa.
Ne hanea ne Pahpãm mã me ate catyt kamme aprõ to me amji prõ impejti na cumã me ato prãm.
Ne nee me apê krĩxàre kwỳ pê Pahpãm jahkre kêatre atajê pyràc, ne cama me aprõ to ame apahàm nõ prãm nare, ne me to amji prõa ne.
Ne pahte mehprõ cahkrit to me caxun ita na ihkaj na. Ampo na? Ca ha ramã nee amji mã impjên ata cupa nare.
Wa ha hipêr ampeaj kam me amã harẽ, pom ramã ite meamã harẽn ita, quê ha Pahpãm ihtỳj cute ame ampo itajê ton jahpan xà na me to kêanre ne.
Pê nee Pahpãm ampo itajê caxuw me pahna hàhwỳr nare. Catyt kam, harkwa kôt, pahte me papa xà caxuw pê quêt me pahna ahwỳ. Quê ha jũm apu ite ampo to hahkre xà itajê caca na, quê ha nee me paxũmre nõ jarkwa caca nare, ne Pahpãm jarkwa quê ha apu ihcaca. Por Pahpãm te mepamã Carõ Pejti jõr ata quê ha apu ihcaca.
Wa nee hipêr ate me ajpẽn kĩn na me amã ihhôc prãm nare. Nãmri pê ramã Pahpãm me ate me ajpẽn kwỳ kĩn to me amã hahkre. 10 Ne me ate me ajpẽn kĩnti ita to, ca ramã Maxeton jõ pjê kam ame akjêjê kĩn to me apa. Ne wa ha cormã me ana ahwỳ, ca hipêr me ajpẽn kĩnti ita to me amji mã me ajcamẽ.
11 Ne gõtpê me acarĩcti kam me apa na, ca me ahcukij. Ne hanea ne me ate amji kam me gapac xà atajê to pit mã me amji mã me ahimpej to me apa. Ne megàpên xàa to me amji to ajpa to me apa. 12 Ca ha ate me itajê cunea ton to me apa na, quê ha me cupê Pahpãm na mehkwỳ nare catêjê ihtỳj amji mã me acupa to me ipa. Ca ha nee ate ampona me prãm xà atajê kôt ame jũm na prãm nare.
Quê ha Jeju côjkwa wỳr me pahto api
13 Ỹhỹ me ikjêjê, me imã me ate mehtyc atajê jahkre pej pejti na me ato prãm. Porme cupê Pahpãm na mehkwỳ nare catêjê pêmehkwỳ ty, mã me cumã amji kĩn nare atajê cuxà, ca nee me amã amji kĩn nare nare. Ampo na? He me pahkĩnte nee me cumã hacpỹa mã mehtĩrna me hahkre pej nare na ri. 14 Xà Jeju tyc ne nee hacpỹ mã ihtĩr nare? Hãpà, ihtỳj ihtyc ne hacpỹa mã ihtĩr! Mẽr hõhõ, quê ha Pahpãm Jeju kôt me ipa catêjê to hanea, pom quê Jeju he, ne hacpỹa mã me to ihtĩr.
15 Wa itỳj me pajõ Pahhiti pê Jeju jarkwa kôt me amãawjarẽ. Quê ha amcro nõ na, Jeju côjkwa wỳr me pajaprôr prãmte pjê wỳr, ahcakrã kam, amji jaxà. Nemam mehtyc itajê na ahwỳ, quê ha me api. Jirô pê cu ha cormã me pahtĩr itajê mehkôt me api.
16 Ỹhỹ, quê ha hane he. Quê ha me pajõ Pahhiti pê Jeju ajpên côjkwa pĩnwrỳ ne ihkrãhhia kam me pamã caràr. Quê ha haneane côjkwa pĩn Pahpãm mãmemprar catêjê jõ pahhi caràr, quê ha pea Pahpãm jõ wakỳre te hõhhi harkwa cato. Quê ha mam Jeju na mehkwỳ tyc atajê kàj mã me mõ. 17 Ne me pa, pom cu cormã me pahtĩr na ame papa atajê, cu ha kỳj pême cuprõ mehtyc me, me pahte me pajõ Pahhiti pê Jeju cajpar prãmte, kỳj pê. Hõhõ, ita na cu ha me pajõtpê Jeju cahê na ame papa rohnỳtti mã. 18 Cwỳrjapê ca ha ma me ijarkwa ita to me amji jahôtto me apa. Ne ma me akwỳ mã to amji kĩn ton to me apa.