26
Pê Pawrô harkwa to amji pytà, Acrip cuna mã
Me Hàpên Xà 8.3; 9.1-19; 22.1-21
Mã pahhi pê Acrip te Pawrô mã ihcakôc ne cumã:
— Gapacta ne imã amji kôt harẽ — hane. Mã Pawrô te hũhkra pẽr ne cute ihcakôc xà to amji pytàr kam ihtẽm ne cumã:
— Ỹhỹ pahhi pê Acrip, ita kamite acuna mã amji pytàr xà ita pyrên ampeaj kam imã amji kĩn. Por Juta catêjê te inaihcakôc kên ata pê, wa ha itỳj amji pytà. Ne icuxà apê Juta catêjê nõ, ne ramã ate amji kam me pajapac xà cunea pupun pejtu, ne hanea ne ramã ate, cute me amji kam hapac xà pihhocatêjê te amji kam me hapac xà jahkre pej pejtu. Mã ihtỳj cute ina mehcakôc kên. Na wa awỳ, ca catyt kam jỹ ne ikampa.
— Ỹhỹ, ramã Juta catêjê cunea te, me ite amji kamijapac xà pupun pejtu. Ne me cumã ijahkre pej, pê wa icrirena ijõ pjêa kam amji to ajpa, ne hanea ne Krĩpinkrên kam amji to ajpa. Ne mam Parixêw catêjê kwỳ mã axà. Ne pom Parixêwcatêjê kwỳ ata pê mehkwỳ atajê cunea jirôa pê Jutacatêjê caca xà na me hũnãr tu. Ne Juta catêjê mãita na ijahkre pej, ne quê ha me cumã amã ijarẽn prãm, quê ha ihtỳj amã me ijarẽ. Ne wa itỳj, por pê Pahpãm mepanquêtti mã jũm to awjahkre ata to me cumã ijũjarẽn to ipa, ne incwỳrjapê mã ame icukij, ne ina mehcakôc kêanre. Ne wa itỳj Juta catêjê cunea me, me ikwỳ cunea me, ikre ry cunea, Pahpãm te me pamã jũm to hũjahkre atajikaj. Ne wa hõtpê, amcro me caxwa cunea kam, Pahpãm to me amji kampa, ne me jũm ata jikaj. Ne wa Jeju to Pahpãm me pamã awjahkre ata na me hikaj, ne incwỳrjapê mã ameina ihcakôc kên. Mã Pahpãmte Jeju pê ihkra na to ipipẽ prãmte, hacpỹa mã to ihtĩr. Xà quê ajkĩ nee Pahpãm hacpỹ mã jũm to ihtĩr nare? Hãpà, quê ihtỳj jũm to ihtĩr.
— Ỹhỹ, pê mam cormã ipê Jeju jahkre kêatre kam, pê wa itỳj cuna mã ajco ikên ton to prãm to amji kampa. Na pê wa itỳjajco Jeju na mehkwỳ to kên to amji kampa. 10 Ita na pê wa Krĩpinkrên kam amji to. Pê wa mepajõ pahhi catêjê jarkwa kôt ajco Jeju na mehkwỳjàhtôa ne me hacjê. Ne mehcuran xà kam, pê wa haneane me cuna mã icakôc. 11 Amcro atajê cunea kam pê wa ajco me to kên to hajỹr to ipa. Cuteme cuprõn xà cunea kam, cute meJeju mã hikran prãmte, pê wa ajco me to hajỹr to ipa. Cwỳrjapê pê wa ajco me cumãquêt, ne ajco me to kên. Ne ampeaj kam hãn me kam icryc, pê wa ma ajco krĩkôt ipa, ne me to kên kryjre nare.
Pê Pawrô hipêr cute amji to ipintuw xà to ihcakôc
12 — Cwỳrjapê pê wa ma me hõ pahhi jarkwa py ne to mõ, Tamatcô jõ krĩ wỳr. 13 He ampeaj kam pahhi, wa apu amã amji jarẽ, pê ramã pyt ikrã cajpuw hỹr kam, pê wacôjkwa pĩn, pyt jirôa pê ampo pràti ata pupu, pry cahti ri. Pê ampo pràti ita ipu na ajxê tu, ne hanea ne me ikwỳ pu na ajxê tu. 14 Na pê wa me icunea pjê kam me ipỳpỳm, wa ite côjkwa pĩn me jũm kampa, pê me imã Juta catêjê jarkwa to ihcakôc to: “Xawrô, Xawrô, ampo na mã ca apu ito kên to hane? He ca, caa apu amji jaxôp to prãm, ne ampeaj kam gàprãr xi. Na ca, caa apu amji jaxôp to apa. Ne ihhêj rũm apê pryti jàprê, mã amnã, ne wakỳti xwahhi to amji caxwỳata pyràac” hane.
15 — Pê wa kampa, ne ihcukij to: “Me anõ mã ca?” hane. Pê imã: “Ipê Jeju, por ca apu ito kên ata. 16 Amji tỳaj ne to xa. Wa ramã ite amji mã ato imã gàpên catê xà na, amji mã acapi, ne amã amji toipipẽ. Ne ita caxuw ca ha, pomate ita kam ampo pupun ita to me akwỳ mã awjarẽ, wa hacormã amã ampo jarẽ ne amã to hahkre, ca ha me cumã harẽ. 17 Wa ha itỳj Juta catêjê pê apytà, ne mehcahkritatajê wỳr akujate, ne hanea ne mecupê apytà. 18 Ca ha mento jahkjê, quê awcapàtkô pê me cato, neme apẽ pupu, ne hanea ne me pahcurê xwỳn carôt pê mecato, ne Pahpãm pê Inxũ Cati wỳr me apkjê. Ahnaa mã quê ha jũm ikampa, ne ampeaj kam ito amji mã ihhimpej, wa ha itỳj ihkên pê hũtà, ne mam cute Pahpãm to kên atajê to tojnõ ne to ijapac kêt, ne ma Inxũ Cati na mehkwỳ mã haxà” hane.
Pê Pawrô hàpên xà to ihcakôc
19 — Pahhi Acrip, he pê wa irĩatkam côjkwa pĩn kampa na, wa itỳj kampa. 20 Pê wa mam Pahpãm jarkwa jarẽ Tamatcô jõ krĩ kam, ne hirô pê Krĩpinkrên kam harẽ. Ne Jutajõ pjê kam, mehcahkrit me, meipicacwỳr kam ajco me cumã harẽ, pê mehkênjicu, ne Pahpãm wỳr me amji jaxà, ne me kam mare mã cuteme ampo kên ton atajê jicu tu. Ampo na? Mãr quê neehipêr cute me ampo kên ton nare na cumã me amji jarẽ, ne quêt ampo pej to pit mã me to me ipa.
21 — Hõhõ, ampo itajê cwỳrjapê pê cuprõnxà kam, Juta catêjê me ipro, ne ame icuran prãm. 22 Ne amcro ata kam, pê Pahpãm itehcajpar kam tẽ, neme cupê ipytà, ne cormã itehcajpar to ipa ita na. Cwỳrjapê wa mehcunea mã Pahpãm jarkwajarẽ, me cati me, me cupê ampo jamreare atajê mã. Wa nee Pahpãm jarkwa to mehcakôc catêjê me, me panquêtti Mojxe te amji kam hapac xà jirôa pê me cumã ijũjarẽn nare. Pêjũmjê atajê hanea ne icuxà Pahpãm te mepamã jũm to hũjahkre ata to ajco me awjarẽ. Ne hõtpê imã ijũjarẽn xà te hajỹr. 23 Pê Pahpãm me pahtehcajpar xà caxuw me pamã jũm pê Crixtô to awjahkre, ata pê ihtỳj amji pupun xà kêanre to amji pupu, ne ty ne hacpỹa mãihtĩr. Cwỳrjapê cu ha me pahcunea hacpỹa mã ame pahtĩr. Por Jeju pê Crixtô hacpỹa mã ihtĩr xà ata kôt, quê ha hacpỹa mãJuta catêjê me, mehcahkritatajê cunea tĩr na me to awjarẽ. Ne me to hũjarẽn xà ata pê, quê ha mecumã hàhcujro xà pyràac, ne ihtỳj mehcujro xà ata kôtamehtyc xà jahpa — hane.
24 Mã Pawrô te amji pytàr to hajỹr, mã ihprõt pê Pexô te cumã caràr to:
— Pawrô, mõrmõ ca apu ato kam waj! Ca ate ampo jàhtôato hahkre ita kam, ca apu ato kam waj! — hajỹr.
25 Mã Pawrô cumã:
— Hamreare, pahhiti, wa nee apu ito kam waj nare, ne ikrãimpeaj kam wa catyt kam ame amã awjarẽ. 26 Ỹhỹ, pahhi Acrip wa itỳj acunaa mãicakôc. Ampo na? Ca ramã ate ampo itajê jahkre pej pejtu. He mehcunea jipôc ri ampo itajê te hajỹr, ne nee mã pjêpimxur nõ kam cute hajỹr nare. 27 Pahhi Acrip, xà ca ampeaj kam Pahpãm jarkwa naihhôc catêjê kampa? Wa itỳj ate me kam gapac na itegahkre pej — hane.
28 Mã pahhi Acrip Pawrô mã:
— Mõrmõ ca atỳj gũjarẽn xà jatujre ita kôt ite amji to Jeju na mehkwỳ na apu icãmjĩ? Hãpà! — hane.
29 Mã Pawrô cumã:
— Wa ha amã Pahpãm wỳ, ca ha atỳj ijũjarẽn jatujreita kôt, nare, ijũjarẽn xà cati ata kôt, me apê ipyràac ne Pahpãm pynã, ne Jeju to amji mã ahimpej. Ne imã me apê ipyràac na me ato prãm, ne nee me anawakỳre hamreare ne. Ne nee wa ha Pahpãm mã apyxitpeaj cajrẽn nare, wa ha cumã me acunea te me ikam gapacatajê cajrẽn — hane. Mã hũjarẽnxà ita jirô pê, me hãm, ne põ mã mehcunea cator. Pahhi pê Acrip me, pahhi pê Pexô me, Perenikwỳj me, mehcunea mehkôt me ipa atajê me, me cator.
30-31 Ne me cator xà kam ihtỳj amji mã me harẽn to:
— Hũmre ita te nee ihtyc xà me haxàrxà caxuw ampo kên ton nare — hane.
32 Mã Acrip Pexô mã:
— Quê ha Xexa pê Roman catêjê jõ pahhiti wỳr amji to hũjahkre nare na mã, quê ha ramã põa pê ihtỳj apu mõ — hane. Ne amehcahkũm, mã ma hacpỹ mã Pawrô jaxàr catêjê me to mõ, ne cute me haxàr.