6
Ỹhỹ, me ikjêjê, quê me akwỳ nõ ihhêaj to ampo kên to, ca ahna me hõmpu, ne me apê Pahpãm Carõ Pejti to ate amji mã me ahimpej catêjêatajê, mehtehcajpa, quê ampo kên ton jicu, ne ihcuhtac, ne catyt kam ampo pejti ton to ipa. Ne ate me hapackre xà ata kam, ca ha amji mã me aprĩakam, me hapackre. Ne hanea ne ma amji to me guphê, côt cahanea ne mehkôt ampo kên ton kam tẽ. Ne ca ha atỳj me ate amji kam gapac xà kam ampo te me ato kêanre atajê to ate ajpẽn mã mehcajcoc na me ajpẽn tehcajpar to me apa. Cu hapahte ajpẽn to me hajỹr to me papa na, cu ha ramã me Crixtô te mepamã harkwa jirên xà atajê kôt me amji kampa. Quê ha jũm te amji to ihcakôc to:
— Wa me hirôa pê icati, ne ipej — hane, ne nee cati ne impej nare xà ata kam ri, taa ramã apu amji to amji mã ihhêj to ipa. Na cu ha ahpỹanre na, pahte amji kam me pajapac xà na me amji kôpĩr to me papa. Na cu ha me pahnõ te pajàpên xà impejti ton na, cu ha pahtỳjhũrên me pajakrya, ne cu ha nee amji mã:
— Wa ite itajê jirôa pê ijàpên xà impejti ton — hajỹr nare. Ne quêt cama amji mã:
— Wa ite ijàpên xà impejti ton — hane. Na cu ha ahpỹanre na, me pajũrkwa caxuw me amji kampa, ne pahtỳj me amji jàpên xàa to me pajàpên to me papa. Ne cute me amã Pahpãm jarkwa to hahkre catê ata, ca ha ma me hamã, ne ma cumã, amã ampo atajê to ajcokjê.
Jũ wỳr cu ha me pahnõ Pahpãm mã pahhêj
Ca ha nee me anõ amji mã ahêj nare! Jũ wỳr quê jũm Pahpãm mã ihhêj. Xà cu me pahnõ pajõ pur kam, pànkrỳt xỳ pit kre, quê pijamã kamhàn nỹre nõ cato? Hãpà! Quê ha hỳ pit hapôj. Ita jĩkjê na, cu ha pahte amji kam me pajapac xà kên to pit mã amji kampa, cu ha nee hahpan xà naampo pejti pyr nare, ne hahpan xà na ampo kên pit cwa. Jũ wỳr cu pahte ampo kên ton xà ata kôt, me Pahpãm mã me pahhêj, cute me pamã ampo pejti jõr prãmte. Cu pahte ita to amji kam me pajapac na, cu ha me paa, ramã, amji mã me pahhêj. Cu ha mam pahte amji kam me pajapac xà tũm kên ata pit kôt me papa na, cu ha ramã Pahpãm kaj na ampỳa mã ame papa, ne me ty, ne me acto rohnỳtti mã. Ne cuha quêt Pahpãm Carõ Pejti te amji kam hapac xà tuw pejti ata kôt me papa na, cu ha quêt Pahpãm cahê na me pahkrĩ rohnỳtti mã.
Cu ha nee me ampo pejti ton jicu nare
Cu ha nee me ampo pejti ton to mehkĩn hi nare, ne pahtỳj pahte ampo pejti ton xà ata kam me awcanã. Ne hahpan xàa na, quê ha Pahpãm me pamãampo pejti gõ. 10 Ne atỳj ate mehcunea mã ampo pejti ton na, ca amji to ahcukij. Ne Jeju kam me pahkjêjê to, ca ha me hirôa pê impej.
Pawrô me pancwỳrjapê Jeju tyc xà ita to pit mã apu ihcakôc
11 Ita caxuw, wa ha ijũhkra to me amã ihhôc, ca me hõmpu. Mã ihhôc cati pit he, mãr ca me ijahkre pej, nãmri pa wa me amã ihhôc.
12 Ne por me amã ihhêj catêjê atajê ri, cama amji to ame hàmnãn to me ipa. Ne Jeju te amji kam hapac xà kaj na me amã harẽn to:
— Ca ha apy kàkwỳ crire ne hakep xà ata kôt, quê ha Pahpãm ihtỳj ana amji capa — hane. Me pajõ Pahhiti curê xwỳn te ame to kên cupate ri, nee me amã:
— Pĩ kam me pancwỳrjapê Jeju tyc xàa kôt, quê ha Pahpãm me pahna amji capa — hajỹr nare. 13 Ne cute mempy kà jakep xà ata to me amji kam hapac to me ipa cakrô, nee me Mojxe xwỳ te me hapackre xà cunea kôt me ipa nare. Ne mẽr ampona mã ame amã apy kà jakep prãm? Nee mã ampo na nare. Cumã cute me hũnãr catêjê jàhtôa na, cute amji to me hàmnãn prãmte ri ame hane. 14 Ne pa nare, wa quêt me pancwỳrjapê me pajõ Pahhiti Jeju Crixtô tyc xà ata to, wa mehcuneamã, ijàmnãn to ipa. Ne por Jeju te amji kam hapac xà curê xwỳn te amjikam hapac xà itajê, nee icajpuaw nare. Na ri me imãa, cute amji kam me hapac xà itajê pê ampo tyckro pyràac. Ne hanea ne ite Jeju kôt amji kam ijapacxà ita, nee me hũmre atajê cajpuw nare. Na ri me cumã ite amji kam ijapacxà ita pê ampo tyc kro pyràc, ne ihkêanre. 15 Ne Pahpãm mã, jũm te amji kà jakep ata me, cute amji kà jakep nare atajê pipẽn pit, na ri me ipijakrut itajê na, nee Pahpãm te amji caxàrnare. Cu ha Pahpãm te amji kam hapac xà kôt me papa na, quê ha me pahcunea to antuw, ne me pahto intuw. Cu ha me papê curmã ampo tuwti ata, quê ha cormã me pahna amji capa.
Pê Pawrô Pahpãm mã mehkwỳ cajrẽn pej
16 Ne wa itỳj Pahpãm mã me acajrẽn to hane he:
— Ỹhỹ me Ijõ Inxũ, wa cute, ite me hapackre na me ipar atajê mã, wa ha ana ahwỳ, ca me caxwỳncaxwãm pê me cumã acarĩcti gõ, mãr quê nee cumã ampo hũpa nare. Ne ca ha me akwỳ cunea caprĩ, ne me to impej — hane.
17 Hamre, he nee hipêr imã, ramã ite me amã ampo jarẽn itajê jarẽn prãm nare. Wa ramã ite ita cwỳrjapê amji pupun to kêanre, ne pom ijĩkam apu icaxõti itajê, ramã ipê Jeju mã ijàpên catê na ijarẽ. He nee ipy kà jakep xà caxõ ata, ipê Pahpãm tekjê na ijarẽn nare. Ne quêt ite mehcunea mã Jeju jarẽn cwỳrjapê jũm te icahhyrjaxà kam caxõ, ita ri quêt ipê Pahpãm tekjê na ijarẽ. Na ri nee hipêr jũm te, ite amji pupun xà kêanre na iton xà hamreare. 18 Ne imã me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô te amjia kôt, me apê me ikjêjê itajê cunea to, cute impej na to prãm. Taamã, hamre.