Ampo Cunea
KAM TO IHTẼM XÀ
Jarẽn Xà
Ỹhỹ, pê Mojxe xwỳ pê Pahpãm jarkwa kôt, Ixaher catêjê japackre catê. Ne ajco me cumã Pahpãm jarkwa jarẽ, ne ahna ihhôc. Ne cute Mam Ihkàhhôc Tũm ita to xĩc ne ihhôc. Mam ihkàhhôc ita pê Ampo Cunea Kam To Ihtẽm Xà Jõ Kàhhôc (Kam To Ihtẽm Xà). Ne ihkàhhôc ita, Pahpãm te pjê kam mam ampo cunea ton na me pamã harẽ. Ne hanea ne Atãw me, mehkra to me pamã awjarẽ. Ne hanea ne Nowe me, mehkra te, Pahpãm te cô to ampo cunea jipej xà ata pê me amji pytàr na, me pamã to awjarẽ. Ne hanea ne Aprãw me, Ixac me, Jaco pê Ixaher me, mehkra to me pamã awjarẽ. Ne ihkàhhôc ita jicu xà kam ri, Canãn jõ pjê pĩn, Ejit jõ pjê wỳr Ixaher catêjê pintuw na, me pamã harẽ.
Ỹhỹ, pê Aprãw jõ caku atajê kam, ajteare mã pjê nõa kam me hũmre nõ japrỳ te Jo ita ihkrĩ. Nari hõ kàhhôc japrỳ te Jo Jõ Kàhhôc (Jo). Ne ite Ampo Cunea Kam To Ihtẽm Xà Jõ Kàhhôc cajpuw hõ kàhhôc nõr, Aprãw jarẽn xà cumam.
Ne pê hũmre ata impeaj to impej, ne ihtỳj catyt kam Pahpãm kôt ipa, ne ampo cunea na Pahpãm cajpuaw. Mã me pahcurê xwỳn pê Xatanaj te Jo na Pahpãm wỳr, cute to kên
prãmte. Mã cute Jo capi prãmte cumã hahkre. Mã cute to kêanre. Mã cute amji pupun to kêanre cakrô, nee cute Pahpãm na ihcakôc kên nare, ne ihtỳj ampo kên cunea mã awcanã, ne nee cute Pahpãm to amji mã ihhimpej jicu nare. Cwỳrjapê ri Pahpãm te cute amji pupun xà kêanre ata jirô pê hacpỹa mã to impej.
1
Pê Pahpãm amcro te xêj kam ampo cunea to
Kam To Ihtẽm Xà 1.1-31
Pê nee jũm Pahpãm ton nare, ne nee jũ caxuw amji ton nare, ne ramã pjê ton xwỳjre na ihkrĩ rohnỳtti mã. Pê mam Pahpãm côjkwa me pjê me, ampo cunea to. Ne nee pê ampo to, ampo itajê ton nare. Pê pjê ata kam ampo hamreare, ne caprỳ, ne kam awcapàtkuti, ne cô me pjê cormã ajcacwa tu. Pê Pahpãm Carõ Pejti ata, cô me pjê picacwỳr ata cwỳrpê, curia ajco apu ipa.
Mã Pahpãm te hũjarẽn to:
— Imã hàhcujro xà nõ na prãm! — hajỹr me ajkaam, mã amcro pyrentu. Mã Pahpãm te amcro ita pupun, mã cumã impeaj to impej, mã cute amcro me caxwa to ipicapôn. Ne cute amcro mã haprỳ to: “Apẽ” hajỹr, ne awcapàtkô mã haprỳ to: “Caxwa” hajỹr. Hõhõ, amcro cakônĩ ita na, pê hapên xà itajê kwỳ ton to hane.
Amcro pijakrut ata kam Pahpãm jàpên xà
Ne amcro pijakrut jõ iràrà na, pê Pahpãm cô mã harkwa to:
— Amji to ajcapô, ne kỳj rũm côjkwa wỳr akwỳ api ne ahtwỳ, ne harã mã pjê kam akwỳ ahtwỳ — hane. Mã cô te amji to ipicapôn pyrentu, ne kỳj pê ita jàhhuc, ne harã mã ita jàhhuc. Mã Pahpãm te kỳj rũm ita mã haprỳ to: “Côjkwa” hajỹr. Hõhõ, amcro pijakrut kam pê hàpên xà itajê kwỳ ton to hane.
Amcro incrê ata kam Pahpãm jàpên xà
Ne ahna amcro incrê jõ iràrà na, pê Pahpãm pjê kam cô me amcrà mã harkwa to:
— Me amji to ajcapô, ne ita wỳr amcrà, ne ita wỳr cô — hane me ajkaam, mã cute amji to ipicapôn. 10 Mã cute amcrà mã haprỳ to: “Pjê” hajỹr. Ne cute cô te cuprõn ata mã haprỳ to: “Côxwa” hajỹr. Ne cute hõmpun, mã cumã impeaj to impej. 11 Pê Pahpãm pjê mã harkwa to:
— Amji kam pĩhhy me, pĩhhô me, ahpỹanre na ajpẽn caxuw me hàprà hy cunea to — hane. 12 Mã cute amji ton pyrentu, ne pjê kam apu hapôj. Ne ahpỹanre na ajpẽn caxuw kam ihhy, ne kam hô ne hapôj. Mã cute hõmpun, mã cumã impeaj to impej. 13 Hõ, ahna amcro incrê itajê kam, pê hàpên xà itajê kwỳ ton to hane.
Amcro te cwat ata kam Pahpãm jàpên xà
14-15 Ne ahna amcro te cwat jõ iràrà na, pê Pahpãm côjkwa mã harkwa to:
— Amji kam gàhcujro xà nõ to, mãr quê pjê cujro, ne caxwa me amcro to ajcapô, ne amcro me, putwrỳ jõ amcro me, caku jõ putwrỳ cahyt — hane. Mã cute amji ton pyrentu ne ajêt. 16 Ne cute hàhcujro xà catia to ipijakrut ne ton. Pê amcro to ihhimpej catê ata ri ampeaj kam cati, ne caxwa to ihhimpej catê ata ri hapyre mã incrire. Ne hanea ne cute caxêre ton. 17-18 Ne ma côjkwa kam apu haxôr, cute pjê cujro, ne caxwa me apẽ to ihhimpej, ne amcro me awcapàtkô to ipicapôn prãmte. Mã cute hõmpun, mã cumã impeaj to impej. 19 Hõ, ahna amcro te cwat itajê kam, pê hàpên xà itajê kwỳ ton to hane.
Amcro te xĩc ata kam Pahpãm jàpên xà
20 Ne ahna amcro te xĩc jõ iràrà na, pê Pahpãm côxwa me côjkwa mã harkwa to:
— Hã, ate amji kam ampo to me apijapar xà atajê to amji kam me hipu tu ne, côjkwa kam pryjara tor xà me, cô kam ampo cunea prar xà atajê mea mã — hane. 21 Ne Pahpãm te cô kam ampo te amji to ipijapar xà atajê cunea ton, côxwa kam ampo catia atajê mea mã, ahpỹanre na ajpẽn caxuw, mã hàhtôa to hàhtô. Ne hanea ne, ajpẽn caxuw pryjara cunea ton, ne hõmpun, mã cumã impeaj to impej. 22 Mã cute ihcunea caxuw carôt jõr ne cumã harkwa to:
— Me akra to me hàhtôa, ne ma cô kam me apicamẽn to me mõ, ne me cô to hipu tu ne. Ne kỳj pê cuwênre tore to hàhtôa ne, ne ma me apicamẽn to me mõ — hajỹr. 23 Hõ, ahna amcro te xĩc itajê kam, pê hàpên xà itajê kwỳ to hane.
Amcro te xêj ata kam Pahpãm jàpên xà
24 Ne ahna amcro te xêj jõ iràrà na, pê Pahpãm pjê mã harkwa to:
— Hã, pjê, amji kam ampo cunea capônỹre te amji to ipijapar xà atajê to, ne pjê na ampo apu ipa atajê to, ne ampo pry jàprêhti atajê to, ahpỹanre na ajpẽn caxuw — hane. Mã cute amji ton pyrentu. 25 Ne Pahpãm te ampo pryre jàprêhti itajê ton, ne ampo capônỹre itajê ton, ne pjê kam ampo apu ipa itajê cunea ton, ahpỹanre na ajpẽn caxuw. Ne cute hõmpun, mã cumã impeaj to impej.
Pê Pahpãm me panquêtjê to
26 Jirô pê mã ri Pahpãm te ajpẽn mã:
— Ita caxuw cu ha amji kôat me hũmre nõ to, quê ha cupê me pahpyràac, ne ihtỳj amji kampa. Ne quê ha hanea ne côxwa kam tep me, côjkwa kam pryjara me, pjê kam ampo capônỹre atajê me, pryre jàprêhti atajê me, pjê kam ampo apu ipa itajê jamãr to ipa, ne me to ihhimpej to ipa — hajỹr. 27 Ne cute amji kôat jũm xũmre ata ton, ne cahãj ita ton. 28 Ne cute me cumã harkwa to:
— Me akra to me hàhtôa to hàhtô to me mõ, ne ma me apicamẽn to me mõ, ne pjê to me hipu to me mõ, ne amji mã me hũtà ne me to ahimpej to me mõ. Ne côxwa kam tep to me ahimpej, ne côjkwa kam cuwênre to me ahimpej, ne ampo cunea pjê kam apu ipa atajê to me ahimpej.
29 — Ne ate me gõ to, me gàpàn xà caxuw, ite me amã ihhy cunea me, pĩxô cunea ton, ate mehkur xà caxuw. 30 Ne pryre me, pryjara me, pjê kam ampo ipa atajê me, por ampo cunea amji cajpẽ ne incaca atajê mã, ite ahtu me ahtetet cunea ton, cute ihkur xà caxuw — hajỹr. Hõ, pê ampo itajê cunea ton to hane.
31 Ne cute ihcunea pupun, mã cumã impeaj to impej. Hõ, ahna amcro te
xêj atajê kam, pê hàpên xà atajê kwỳ ton to hane.