13
Cu pahtỳj me ajpẽn kĩn kam me to pancrà to prãm
Ixaher 13.1-25
1 Jowãw 3.17-18
Ca Jeju kam ajpẽn to me akjêjê ita kam, caha atỳj me amã ajpẽn kĩn kam me to acrà tu ne. Ne ca ha atỳj mehcahkrit na me amji to pôj kam meto acrà tu ne. Ca ha ate me ita to hajỹr na, ca ha me apê mam me aquêtjê pyràac, ne pê mehkwỳ, kỳj rũm me Pahpãm mã me hàpên catêjê na me hahkre pej narekam, ihtỳj me hũrkwa kam me ahna amji to pôj. Ne ca ha me hacjên catêjê to ma me amji japackre, ne mehtehcajpar to hanea, pom ca ihhêj ne me cahê na me acuhhê he. Ca ha cute me amji pupun to kêanre atajê jamãr to me apa to hanea, pom ca me caa ateme amji pupun xà kêanre to me amji pupun he.
Ne ate me gikwa tuw xà na ateme ajpẽn par xà atajê, ca ha atỳj amjimã me hũpahti to me apa. Na ca ha me apê mempjê me, me apê mehprõ, ca ha ate mam me ajpẽn par xà ata na, ma me amji jarkwa to me amji japackre to me apa. Ne nee jũ caxuw ahti na, me aprõ me, me apjê kaj na ate jũmme ajpẽn caxun to amji kam me gapac xà hamreare. Ampo na? He quê ha ihtỳj Pahpãm, por jũm ahti na jũm caxun to ipa ata, to kêanre ne. Ne hanea ne, por jũm te amji kam hapac xà xyre kam me pahpahàmti ton to ipa ata, quê ha hanea ne apu to kêanre ne.
Cu ramã me pamã ampo atajê pyrên ri me pajakryti to prãm
Ne nee hanea ne, ame ihpore pit kĩn to me apa ata kam, me gõ pore incwỳr xà to pit mã me amji kam gapac to me apa nare. Ne pom ramã me amã ampo atajê pyrên, ca ha atỳj me gakrya na ame apa. He pê Mojxe xwỳ jõkàhhôc kam, Pahpãm ramã me ana ita na amji jarẽn to:
 
“Wa ha nee jũ caxuw me arer nare,
ne nee jũ caxuw me amã hikran nare” hane.
 
Pahpãm te me ana amji jarẽn xà ita cwỳrjapê, cu ha pahtỳj Tawi xwỳ jõ kàhhôc kam, cute amji jarẽn xà ata kôt, me amji jarẽn to:
 
“Pahhiti pê Pahpãm pê itehcajpar catê ita kam,
jũwỳr quê ha jũm amji mã hamã ne ito kên,
na wa ha nee apu amji mã pa nare” hane.
 
Ne mam cute me ato ihhimpej catêjê te me amã Pahpãm jarkwa to hahkre na, ca me to amji japackre. Ne cute amji kam me hapac xà me, mehtyc xà na me to amji kampa, ne mehkôat Jeju to amji mã me ahimpej to me apa. Ne nee jũ caxuw Jeju Crixtô pintuw xà nare. Ne amcro itajê kam, cupê mam Jeju ataa, ne quê ha cormã cupê Jeju ata rohnỳtti mã. Ca ha nee ite me amã Jeju te amji kam hapac xà pejti to hahkre xà ata kaj na, jũmjê te me amã ajteare mã ampo pihho to hahkre xà ata kôt, amjikam me gapac nare. He Pahpãm ri hàhcaprĩa kam, me pamã pahte amji kam me pajapac xà to ihtỳj ne to impej. Ne jũ wỳr quê me panquêtjê te amji kam hapac xà te me pamã me pajõ cawpa xà ata, me pamã me pahte amjikam pajapac xà to impej. Ampo na? Por cute amji mã me hõ cawpa xà ata me, me ipijacri xà atajê cunea kôt hamreare.
Jeju ihtỳj me pamã pahte amji kam me pajapac xà to ihtỳj
10 Ne por Krĩpinkrên kam Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê Pahpãm jũrkwa kam cumã me ampo pry to caxàr to me ipa atajê, ihtỳj cute ampo pry to me ipijapar xà ata to me Pahpãm kam hapac atajêkwỳ ku, mã me hĩ to pit mã ihtỳj, ne nee me cumã caxwãm pê cute amji kam me hapac xà to ihtỳj nare. Ne me pa nare, he ihtỳj quêt Jeju me pamã pahte amji kam me pajapac xà to ihtỳj. Mã nee Pahpãm jũrkwa kam cumã me hàpên catêjê atajê te ahna me pahho xà hamreare. 11 Ne Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê jõ pahhiti caku cunea jõ amcro pyxit kam, cute me Pahpãm to kên jahpan xà na, me ampo pry cura atajê caprô toPahpãm jũrkwa caxwỳn pejti ata mã acjêj, ne Pahpãm mã cupẽ. Ne por cute me ampo pry curan atajê jĩ to ma krĩ pê me hapôj, ne curia me to capa. 12 Cwỳrjapê ri cute me ampo pry curan kôpit na, krĩ kaj na Jeju tyc, mãr quê caprô to me pamã me pahkên cuhhõ. 13 Hỳ cu me papê hũràac, ne cuxà krĩ ita kam cute me amji kam hapac xà tũm itajê mã me hikra, ne Jeju kôt põ mã me pahcato. Quê ha me pahpahàmti na me pahto, cu ha nee ame pahpahàm nare. Ampo na? Pê Jejuto me hanea, ne me pahcumam me cumã ihpahàm catia to. 14 Ne me pamã pjê kam krĩ itajê nõ jàhhuc rohnỳtti mã xà hamreare, na cu ha pahtỳj côjkwa pĩn Pahpãm te me pamã krĩ kam me pahkrĩ rohnỳtti mã xà jõr xà ata japê.
15 He Jeju Crixtô kôt ri, Pahpãm na me pajàhtêp xà, ne nee cumã ampo pryre to me ipijapar ata jõr xà kôt ahna me pajàhtêp xà nare. Cwỳrjapê cu ha me Pahpãmmã cupê me pajõ Pahhiti cati ne impejti na hũrên me pajakryti na, cumã me amji jarẽn to me pahcuhhê tu. He pahte me to hajỹr xà ita pê pahte cumã ampo jõr pyràac, na quê ha ihtỳj me pahpyrên hakryti ne. 16 Ne hanea ne gõtpê atỳj me ajpẽn tehcajpar to meajpẽn to impejti to me apa. Ampo na? He ita te hajỹar ne cupê ate Pahpãm mã ampo jõr xà. Naquê ha hanea ne ihtỳj hũrên hakry.
Cu pahtỳj me pahto ihhimpej catêjê Pahpãm mã mehcajrẽn to prãm
17 Na ca ha atỳj me akwỳ kam me ato ihhimpejcatêjê krac ri me acjêj, ne me kampa, ne catyt kam ihkôt me apa. Ampo na? He ihtỳj cumã jũ caxuw cutePahpãm mã me ana amji jarẽn na cumã hahkre pej, na ri ihtỳj me gamãr to me ipa. Ca ha ate me kam gapac na, quê ha ampeaj kam cute me gamãr xà ita pyrên hakry, nãmri ca ha ate me kam gapac nare na, quê ha cumã amji kĩn nare kam, me gamãr to ipa. He ate me hajỹrxà ita te nee me atehcajpar xà hamreare.
18 Ca ha atỳj Pahpãm mã me icajrẽn kam to acrà tu ne. He ihtỳj jũmjê ampo kên na me icãmjĩ cakrô, wa Pahpãm kam mare mã catyt kam me ipa na, me imã amji jahkre pej. Ne me imã ihcunea na catyt kam me ipa kam meto icrà tu na me amji to prãm. 19 Ne wa ha kypê me awỳr nare, mãr ca Pahpãm mã me icajrẽn, wa me awỳr amji jaxàr to amji to ijàhtũm nare, ne amji jaxà.
Pê Pawrô Pahpãm mã mehcajrẽ
20-21 Jeju pê me pajõ Pahhiti, ne me pancwỳrjapê ihtyc xà ata kôt ri, cupê carà cahàcre hôhti jamãr catê catia pyràc, ne cupê me pajamãr catê catia. He Jeju pê me pahkritxwỳ caprô pijaxwỳr xà ata te ihtỳj Pahpãm te me pahkên pê me pahpytàr rohnỳtti mã na harẽn. Pê Pahpãm hacpỹa mã Jeju to ihtĩr. Pahpãm te me pahcarĩcti kam ame papa na me pahton, mãr cu nee ameamji mã ampocupa nare ata mã, wa me acajrẽn to hane he:
— Me ijõ Inxũ Cati, Juta catêjê pê hanea ne Jeju na mehkwỳ atajê tehcajpar to impeaj ne, mãr quê ate ampocunea na amji mã to prãmti xà te acajpuaw xà ata to pit mã, me to me ipa. Ne hanea ne akra Jeju Crixtô kôt me imã ite amji kam me ijapac xà to impeaj ne, mãr waihcunea na me acajpuaw. Ne me imã mehcunea te akra to acatia to cati na to prãm rohnỳtti mã. Ampeaj kam! — hane.
Ihkàhhôc jicu xà kam cute amji jarẽn xà
22 Ỹhỹ Jeju kam me ikjêjê, wa ite me amã ihkàhhôc jatujre ita hôc, mãr ca ite me gapackre xà itajê kam me amã amji kĩan kam, me kam gapac to impeaj ne. 23 He xà ramã me amã, cute me hacjên xà pê me pahkjê pê Timot cator na, me amã hahkre pej? He ramã cute me cator. Na quê ha iwỳr cute uua ne itari cator na, wa ha me ajwar me awỳr me mõ ne me apupu. 24 Ne wa ha cute me ato ihhimpej catêjê me, me cupê Pahpãm na mehkwỳ cunea mã me ijõ hàpà kujate. Ne ita ri, me pahkjêjê kwỳ pê Prytikra jõ pjê catêjê te me acunea mã me hõ hàpà kujahêc. 25 Ne imã Pahpãm te hàhcaprĩa kam me acunea to impej na to prãm.