2
Cu ha pahtỳj amji mã me cupê hamreare atajê cupa
Roman 2.11; Coroxo 3.25
Ỹhỹ me ikjêjê, pom ca me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô pê hirã pê impej ata to amjimã me ahimpej to me apa atajê, he me pahte mehcunea jirôa pê me pajõ Pahhiti cati na me pamã hahkre pej. Cwỳrjapê ca ha nee jũmjê nõ to mehkwỳ jirôa pê impejnare, ne quêt mehcunea to amji kam me gapac to apipẽnti to me apa. 2-3 Quê ha jũm jakràjti, kà impejtime ôr te hũhhi na hê xà ata, ate me acuprõn xà wỳr mõ, ca ha me hõmpu ne me hahkre pejpyrentu, ne me cumã garkwa to:
— Ajpên mõ, ne ita ri ca gỹr xà impejti ita kam jỹ — hane. Ne hanea ne jũm pê hamreare ata pupu ne me cumã:
— Curia ca xa, nare, ca to jỹ, pjê kam ipar cahê na — hajỹr na, he mõrmõca ramã ate me jũm to hajỹr, na wa me amã ihkôt harẽ. Ampo na? He ca me caa, ajte ajpẽn to amji kam me gapac xà kêanre itajê tonto me apa. Ne amji to me apicokjêr to me apa. Ne ahnaPahpãm pê me akam ihkaj na.
Cu ha nee me cupê hamreare atajê jirô pê, me hakràjti atajê to impej nare
Me ikjêjê impejti kĩnti itajê, me ikampa. Pahpãm te amji mã me cupê hamreare atajê capi, mehkwỳ jirôa pê cute amji mã me to ihhimpej catia to prãmte. Ne pê ramã Pahpãm cute amji mã mehkĩnti atajê te ihhimpejxà mã mencjêj na, me to awjahkre. Ne me ca nare! Ca ajte Pahpãmkĩnte me cupê hamreare atajê to amehkêanre, ne ma ame curê, cute jũ mã ame aton nare kam. Ne ca me hakràjti atajê to pit mã mempej. He me hakràjti itajêa ri ihtỳj hãn ne me amã mehhêj to me ipa, ne megũhkra jàpên xà jahpan xà na me hakràj cati to me ipa. Ne mehhêj xi to ampo cunea na me ato ihtỳj tu to meipa. Ne ma me acukij xà wỳr me ato ipa, cute meakên mã me arẽn prãmte, ne hipêr mehhêj xia kam me apê me gõ pore incwa. Xà ajkĩ me cupê hamreare atajê mã me ato hajỹr to me ipa? Hãpà! He me hakràj catêjê ri ihtỳj me ato hajỹr to me ipa. Ne me hakràj itajêa ri Jeju na mehkwỳ me, me pajõ Pahhiti pê Jeju japrỳ to mehcakôc kêanre to me ipa.
Ne Pahpãm pê me pajõ Pahhiti jõ kàhhôc ihtỳj mepamã ihhimpej xà ata to hahkre to hane he:
 
“Pom amãa amji kĩnti ita na,
quê ha amã me akwỳ cunea kĩnti ne” hane.
 
Caha ate me harkwa ita par xàa kôt me apa na ri, me amãihkênre nare.
Nãmri ca ha ate põ rũm me hũmre itajê pupun xàkôt, me to impejti na, ca ha me ca ramã me akên mã me amji rẽn to me mõ. Ate Pahpãm te amji kam hapac xà jirô pê me apỳm, cwỳrjapê ri ramãme akên mã me arẽn to mõ. 10 Ne por quê ha jũm amji pê Pahpãm te to ihhimpej xà nõ pyxit ne ihcaca ata, quê ha taa ramã ihkên mã hàr to mõ. Quê ha Pahpãm jũm ata mã harkwa to:
— Ca ha ate ijarkwa nõ pyxit ne ihcaca na, ca ha ramã ihcunea caca.
11 — Ampo na? Wa ite amã ijũjarẽn to: “Nee ahti na axy nare” hajỹr, ne hanea ne amã: “Ca ha nee jũm curan nare” hajỹr. Ca ha ate ahti na axy nare cakrô, ate jũm curan na, ca nee ate ipar nare, na ca ha ihcunea na akên mã axà — hane.
12 Ne Pahpãm jarkwa ihtỳj catyt kam pahte me papa na me pahtehcajpa, na cu catyt kam me papa. Ne nee ame pahcakôc kên to me papa nare. Nãmri quê ha ihtỳj me Pahpãm jũ caxuw pahte amji kam me pajapac xà atajêa na me pahcukij to mõ. 13 Ne me pahcukij ne me pahto ipicokjêr xàa kam, quê ha Pahpãm cute mehkwỳ caprĩ nare atajê, hanea ne nee me caprĩ nare. Ne por mehkwỳ caprĩ, ne me to impejti atajê, quê ha Pahpãm ihtỳj me caprĩ, ne me to impejti ne.
Cu ha nee me pajarkwa cràre to me pahcakôc nare
Ruc 3.8-14; Me Hàpên Xà 26.19-20
14 Me ikjêjê, ca ha me anõ te amji jarẽn to:
— Wa itỳj Jeju to amji mã ihimpej to ipa — hajỹr, ne nee Jeju mã gàpên to apa nare ita kam, xà quê ha ajkĩ ihtỳj Pahpãm jũm te hajỹr ata kên pê hũtà? Hãpà! He Pahpãm mã ca nee ihkra pê Jejuata to amji mã ahimpej nare. 15-16 Ne ihnõ xwỳjê, quê ihhêaj to me pahkjêjênõ mã prãm, ne cumã ihkà na prãm, ne awỳr cato, ca hacumã ampo jõr nare ne cama cumã:
— Imã Pahpãm te amã ampo pejti jõr, ne ato impejti na, ato prãm. Ne imã jũm te amã akà me gõ jõr, mã ate gàpàn na, ato prãm — hajỹr, ne nee ihtehcajpar nare na, jũ mã quê ha curi? Jũwỳr quê ha apu amji mã hamã. 17 Hõ, quê ha jũm te ihcaprỳ na Jeju to amji mã ihhimpej to ipa na amji jarẽn, ne nee ihkôat amjikam hapac to ipa nare na, quê ha nee jũm ata apu amji mã hamãr nare.
18 Nãmri ca ha me anõ te imã:
— Ca atỳj Jeju to amji mã ahimpej, ne cumã gàpên to apa, ne pa nare, wa cama Jeju to amji mã ihimpej to ipa, ne nee cumã ijàpên nare — hajỹr na, wa ha amã amji jarẽ ne amã:
— Wa itỳj Jeju to amji mã ihimpej to ipa xà ita jĩkjê na, itỳj hanea ne cumã ijàpên to ipa. Ne ijàpên xà itajêa ri ihtỳj ikôt ipana ijarẽ — hane. Ne ca, ca nee Jeju mã hàpên xà to gàpên nare, mã ahna me apupun nare ita kam, jũ mã quê ha me, ne ate Jeju to amji mã ahimpej na me gahkre pej? Jũ wỳr quê ha ita na ahna me gahkre pej!
19 Mõrmõ ca hãn ne atỳj amji mã Pahpãm jarẽn to:
— Wa itỳj Pahpãm pyxit peaj ne ihtĩar na ihkrĩ na, amjimã to hane — hajỹr na, quê ha gũjarẽn xà ata nee Pahpãm kôt apa na garẽn nare. Ampo na? He ihtỳj hanea ne me pahcurê xwỳn carõ kên atajê me, cupẽ jarôti atajê amji mãPahpãm krĩ na to hane, ne ihtỳj hũpa me cumã ihkàhhy krỳ cakrô, nee me cupê Pahpãm kôt me ipa catêjê nare.
Pê Aprãw Pahpãm to amji mã ihhimpej, na pê ahna amji capa
20 Ne ate me amji jahkre kêatre, na wa ha itỳj me amã to hahkre. Nãmri ihcaprỳ na pahte Jeju to amji mã me pahhimpej na me amji jarẽn, ne mepahte cumã hàpên xà ton nare ata na ihkaj na. Ne ihcaprỳ na me pahte amji jarẽn xà ata kôt hamreare. 21 Na wa ha ampo itajê na me amã me panquêt xwỳAprãw to icato, ne me amã to hahkre. Pê Aprãw Pahpãm to amji mã ihhimpej na, Pahpãm mã impejti. Ne mẽr jũmã pê ajte ne Pahpãm cuna mã impejti? He pê nee jũ mãn nare. Ne ihtỳj, Pahpãm jarkwa kôt, ajmãr ihkra pê Ixac cura, kẽn jakôt na. PêPahpãm hõmpu, ne ihtỳj cute to amji mã ihhimpej na hahkre pej, na pê ahna amji capa. 22 Ne pom cute ajmãr ihkra curan, mã cute ahnahõmpun ita, ihtỳj amji caxuw Pahpãm kamhapac pejti na harẽ, ne ihtỳj hanea ne amji mã to ihhimpej na harẽ. 23 Cwỳrjapê ri Pahpãm jõ kàhhôc kam Aprãw jarẽn to:
 
“Aprãw te Pahpãm kam hapac,
ne toaamji mã ihhimpej to ipa,
cwỳrjapê ri Pahpãm cajpuaw,
mã cute ihtỳj ahna amji caxàr,
necumã, ‘Apê ikwỳ nõ’ ” hajỹr.
 
24 Ne mẽr hõhõ, ita na me gũcapi to impeaj ne he. Nee mã cu Pahpãm to pahte amji kam me pajapac xà atajêpit, Pahpãm cuna mã me pampejti na me pajaxôr nare. Ne quêt cu hãn ne hanea ne Pahpãm mã mepajàpên xà ton to me papa atajê ri, Pahpãm cuna mã me pampejti na me pajaxô.
25 Ahnaa mã pê cahãj pijapit xyre pê Rapekwỳj xwỳ ata he, ne Juta catêjê pijakrut pê Krĩcuxwati pupun catêjê atajê to ne me hũpa te mehtẽm na mehtehcajpa, ne hũrkwa jimoc ri kỳj pê me to amxu, ne me to wrỳ, ne ma jũ kam me cute me hahêr catêjê atajê pê mehkujate he. Mã Pahpãm te Rapekwỳj jàpên xà itajê na hõmpun, ne ihtỳj cute to amjimã ihhimpej na hahkre pej, ne ahna amji caxàr.
26 Ne pom Pahpãm to amji mã me pahhimpej xà jarẽn me, cumã pajàpên nare ita pê ampo kôt hamreare ata pyràac. Ne ihhêj rũm cupê ramã mehtyc mã carõ hamreare pyràc, ne nee ampo caxuw impej nare, ne ampo na hamreare.