2
Pê mehkrã kreti kwỳ Jeju pupun prãmte me cato
Matew 2.1-23
Pê Juta jõ pjê kam, Pãw jõ krĩ kam Jeju ihpỳm. Pê caxuawHeroti pê Juta jõ pjê to ihhimpej catê. Ne amcro ata kam me hũmre krã kreti te amji jahkre pejti kwỳ ajco me caxêre cunea te amji kamhapac xà to me hahkre to me ipa. Ne cute me pyt japôj xà rũm, Juta jõ pjê kam, Krĩpinkrên wỳrme caxêti pupun, ne maihkôat pyt cjêj xà wỳr me pra. Ne krĩ mã me cator. Ne curia amehkrĩ catêjê cukij ne me cumã:
— Jõ ri mõrmõ jũm krare pê Juta catêjê jõ pahhi ata pỳm? He waite ihmat ri pyt japôj xà rũm, me ijõ pjê pĩn, ite me hõ caxêti pupun, na wa ajpên ite amehkĩn, ne amji mã hũpahti to prãmte hỹrmã me pra — hane.
Mã Heroti pê Juta jõ pjê jõ pahhi ata te me hũjarẽn xà ita par, ne ampeaj kam, jũm te hũhhyr ne haxà kam pahhi na hàr na, cumã hũpa. Mã curia mehkrĩ catêjê cunea mã, pahhi ata te me kam incryc cumã hũpa. Mã cute Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê jõ pahhi me, me cumã Mojxe xwỳ te me hapackre xà to hahkre catêjê te me cuprõn, ne pahhi pỳm xà na mehàhcukjêr to:
— Jõ ri quê ha Crixtô pê pahhi na Pahpãm te capi ne ihkujahêc itaihpỳm? — hajỹr. Mã cute me cumã harẽn to:
— Ita ri Juta jõ pjê kam, Pãw jõ krĩ kam ri ihpỳm xà. Ampo na? Hepê ramã Pahpãm jarkwa to mehcakôc catêjê Pahpãm jõ kàhhôc kamita na mehhôc to me hane he:
 
“Pãw jõ krĩ, acrire cakrô,
krĩ cuneajirôa pê acati.
Ampo na?
He akaam ri me ijõ Pahhiti cator xà.
Ne quê ha cato,
ne me ikwỳ pê Ixaher catêjê cunea to ihhimpej,
ne me hamã” hane — hajỹr.
 
Mã aracri Heroti te pyt japôj xà rũm me hũmre krã kreti me mõ atajê na hàhwỳr, ne cute me ajpẽn par, mã cute caxêti na mehcukij to:
— Jũ caxuw mã caxêti ata cator? — hajỹr. Mã me cumã:
— Caku pyxit jirôa pê ri ramã cator — hane. Jirô pê mã ri cute Pãw jõ krĩ wỳrmehkujahêc, ne me cumã harkwa hêj xia hyr to:
— Ca ha me pra ne jũm krare ita na me acato, ne me imã harẽn par peaj ne. Mãr wa hanea ne me acuxà hõmpu, ne itỳj amji mãhũpa, ne imã ihkĩnti ne — hajỹr.
9-10 Mã cute me pjê jõ pahhi ata jarkwa par jirô pê mã ma me pra, ne pry kôt hipêr cute me pyt japôj xà rũm caxêti ata pupun. Necute me caxêti pupun xà ata pyrênampeaj kam me hakry, ne me cumã amji kĩn. Mã caxêti ata me cumam tẽ, ne Marij ikre kam ihkra to hỹr xà atacwỳrpê hàhhuc. 11 Mã ikre mã me hàr, ne cute me Marij me ihkra ata pupun, ne cute amji mã me hũpahti na amji to me ipipẽprãmte, cuna mã mehkõn krã na me hỹr. Ne me cumã mehkĩnti na me amjijarẽn jirô pê, cute me cumãampo cjên xà jihê mẽn, ne me cumã me ampo pejti jõr xà atajê jõr. Atajê pê wakỳre prà tepti pê ôr me, ampo jacrô cuxwati ata me, ampo pêpĩhhôc pê ràm jĩn pyràc, ne cuxwati ata me. Ne ampo atajê cunea na hĩjàhwỳar to hàhwỳr.
12 Mã caxwa ata kam Pahpãm te me hõt kam me cumã hũjarẽn, ne me cumã:
— Me apê pyt japôj xà pĩn me acator catêjê, ca ha nee hacpỹ mãHeroti pê pjê jõ pahhi ata wỳr me amji jaxàr, ne me cumã ahkrare nõ atajarẽn nare — hajỹr. Cwỳrjapê ri me hõpjê wỳr, ma pry nõa kôt, cute me amji jaxàr.
Pê Ejit jõ pjê wỳr me cuto
13 Mã me hõmpun catêjê, ma ramã memprar jirô pê, côjkwa pĩnPahpãm mã memprar catê nõ te Joje jõt kam cumã ihkra to hũjarẽn to:
— To jỹ ne gĩxi me ihcãmter to atẽm pyrentu, ma Ejit jõ pjê wỳr, ne curiame ahtwỳ ne me akrĩ. Wa ha pa jũ caxuw ate me amji jaxàr xà to meamã awjarẽ! Ampo na? Nee mã ampo na nare. Pjê jõ pahhi pê Herotiihtỳj apu ahkrare ita japê, cute ihcuran prãmte — hajỹr.
14 Mã Joje jũjarêan kam hỹr ne cute ihkra impỳn, ne ma caxwaa riinxi me, Ejit jõ pjê wỳr me to tẽ, ne amcro nõa na curi me cator. 15 Ne curia me hàhhuc ne mehkrĩ, ne curi mehkrĩ ita na mã me ahnaaHeroti tyc, mã cormã hacpỹ mã, cute me amji jaxàr. Ne pê rỳ pêa mã ramã Pahpãm jarkwa to ihcakôc catêjê Jeju na, me hõ kàhhôc kam, mehhôc ata harẽn to hane he:
 
“Ite, por Ejit jõ pjê kam apu ikra mõ ata na, ijàhwỳr” hane.
 
Pê ihkàhhôc kam ahna mehhôc xà ata na pê hane.
Pê Heroti me ahkrare jipej
16 Mã Heroti te pyt japôj xà rũm cute amji jahkre pejti te caxêti pupun catêjê te mempar nare na, me hahkre pej, ne ame kam incryac to me kam incryc. Ne cute hõ krãhtaremã ahkrare xũmre curan na harkwa hyr to:
— Ca ha Pãw jõ krĩ me, krĩ ajpẽn cahi naihcuhhê atajê cunea kôt me ahkrare xũmre na caku pijakrutnare atajê cunea curan to me mõ — hajỹr. Mã harkwa kôt cute me hipej. 17 Ne pê Jeremij pê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê ata ramã rỳ peamã ita jarẽn to hane he:
 
18 “Quê ha krĩ ata kam ame amrãhti.
Quê ha pyjê cunea amehkra japê xà toamencwỳr to me ipa kam me to incrà tu.
Ne tee ame hõhtỳj to prãm.
Ampo na?
Nee mã ampo na nare.
Quê ha me cupê mehkra xũmre cunea me ty,
cwỳrjapê quê ha cama amencwỳr to ame ipa” hane.
 
Mã hũjarẽn xà ata na cute hajỹr.
Pê Ejit pĩn me amji jaxà
19 Mã Heroti tyc jirô pê mã, côjkwa pĩn Pahpãm mã memprar catê nõte Joje jõt kam hỹrmã cator, Ejit jõ pjê kam, ne cute cumã hũjarẽnto:
20 — To jỹ ne gĩxi me ihcãmter to ma hacpỹ mã me gõ pjê wỳr amji jaxà. Ampo na? He nee mã ampo na nare, ramã, por cuteme akra curan prãm atajê tyc par — hajỹr.
21 Mã Joje jỹr, ne cute ihkra impỳn, ne ma inxi me, hacpỹ mã me to amjijaxàr, ne me to mõ, Juta jõ pjê wỳr. 22 Ne cute me Arquirãw pê Heroti xwỳ kra pê hũm jaxà kam pahhi na me harẽn par. Na ri curi me mehkrĩ na me cumã hũpaa to hũpa. Cwỳrjapê ri hipêr Pahpãm te Joje jõt kam Hĩpôjajo jõpjê wỳr me hator. 23 Mã ma harkwa kôt hacpỹ mã Hĩpôjajo jõ pjê wỳr cute me amji jaxàr. Ne curia hipêr Naxare jõ krĩ kam mehkrĩ. Ne pê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catêjê nõ ramã rỳ pêa mã Pahpãm kra pê ahkrare ata jarẽnto hane he:
 
“Naxare jõ krĩ pĩn pê cato” hane.