35
Pê Mojxe me amji pytàr jõ krĩ to mehhimpej
Me Cahyt Xà 35.6-34
Pê Pahpãm Mojxemã harkwa ta, quê Ixaher catêjê mã harẽ ne cumã:
— Ahtũmre quê ha, por ite mecumã Canãn jõ pjê jahkre ata mã me cato. Ne wa ha cormã me hàhcuran catêjê kôt amã harẽ, ne amã me tohahkre. Ne ate me toamji pyràc xà ata kôt, quê ha jũmamji pê hũkjê nõ cura, quê ha ihtỳj ihtyc ata jũkjê hanea ne cuteihcuran catê ata cura. Ne quê ihhêaj to cute ihcuran prãm narekam ihcuran na, quê nee hahpan xà na mehcuran nare.
— Cwỳrjapê ca ha me cumã garkwa ta, quê me krĩ to xêj ne me capi, mãr quê cutemehcuran prãm nare kam mehcuran catêjê atajêkrĩ itajêa mã me acjêj, ne kam me amxu. Jũ wỳr quê cute ihcuran ata jũkjê krĩ kam ipimxur ata ri me pro, ne mehcura. Ne quê ha me cute mehcukij catêjê mehkrĩ, ne mehcukij ne mehkôpĩr peajne, xà ajkĩ amjia kôt cute ihcuran, nare, cute ihcuranprãm nare kam ihcuran. Mõrmõ ajkĩ cute ampo to jũm jixôn prãm nare kam to hixôn. Quê cute nee jũm curan prãm nare kam ihcuranna, quê ha ihtỳj mehcunea, cuteihcuran ata jũkjê pê, amji pytàr xà na mehtehcajpa.
— Ne quê ha curia cute apu ipa na, quê ha ahnaaimã mehcajrẽn catêjê jõ pahhi ihwej ne ty. Jirô pê mã quê ha ihtỳjhapacta ne hõ krĩ wỳramji jaxà. Ne por amjia kôt mehcuran prãam kam mehcura atajê, quê ha cuteme harẽn catêjê me ajkrut, ne ajpẽan kôt me harẽn na, quê ha ihtỳj mehcura, cute jũm curan jahpan xà na — hane.