PIREMÕ WỲR
Pawrô Jõ Kàhhôc
Pê Roman catêjê me hõ krĩa kam Pawrô jaxà, pê curiaJeju cwỳrjapê ajco ihkrĩ. Ne pê Pawrô Jeju na mehkwỳ nõ japrỳ te Piremõ ita mã, pom cu me hõ kàhhôc cahyt ita kujate. Na pê hõ kàhhôc ita japrỳ pê Piremõ Wỳr, Pawrô Jõ Kàhhôc (Piremõ).
Ne pê hũmre nõ japrỳ te Oneti ita, Piremõ itamã cama apu hàpên to ipa, ne cormã to new catia kam ma aracricupê tẽ. Pê cormã nee Jeju to amji mãihhimpej to ipa nare kam, pê Oneti ata hane. Ne ihtỳj ajco apu ampo kêanre ton to ipa. Mã Roman catêjê te, cute ampo kên ton atajê na me hõmpun, ne mehpro ne me haxàr, mã ihkrĩ. Ne curia ri cute Pawrô cajpar.
Mã Pawrô te Oneti mã Jeju jarẽn, mã cute ihtỳj amjimã to ihhimpej to ipa. Jirô pê mã ri ma ita caxuwOneti hacpỹa mã hõ pahhi Piremõ wỳr ihkràr. MãOneti jõ pahhi ata pê cormã hõ pahhi rohnỳtti mã. Ne Oneti mã hõ pahhi pê Piremõ ata cupa. Ampo na? Pê nee cumã amji jarẽn nare, ne cormã to new catia kam, aracri cupê tẽ, cwỳrjapê ri cumã hũpa. Mã Pawrô te ramã Piremõ pupun pejtu, na ri cute cumã ihkàhhôc ita ton, mã cute hacpỹa mã Oneti na amji caxàr prãmte.
1
Pê Pawrô Piremõ mã amji jarẽ
Hàpà Piremõ, apê me ijõikwỳ nõ, ne apê me ikwỳa nõ, me ijàpên xàkam. Ỹhỹ, ipê Pawrô, ne pa waha amã ihhôc. Pê Roman catêjê me ijaxà, wa mehacjên xà kam ikrĩ, Roman jõ krĩa kam, Jeju Crixtô cwỳrjapê, ne me pahtõ Timot me, wa apu amã ihhôc. Ne wa ha hanea ne gũrkwa kam, cute me cuprõn atajê mã mehhôc. Ne ihkàhhôc ita, ca ha hanea ne me pahkjê cahãj pê Apijkwỳj me Arquipo pêicahê na cute amji pupun kêanre catê ata mã, ca ha me cahyt.
Imã Pahpãm pê me pajõ Inxũ Cati me, mepajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô te me ato impejti, ne meamã ihcarĩcti jõr na me ato prãm.
Piremõ te amji kam hapac xà
Na wa ijõtpê ampeaj kam, meate Pahpãm kôt amji ton ita na, cumã me acajrẽnto ipa. Ne wa ato amji japackre, ne apyrên ijakryti na, Pahpãm mã amji jarẽ. Ne amã Pahpãm na mehkwỳcunea kĩnti, na ca atỳj me pajõ Pahhiti pê Jeju toamji mã ahimpej to apa. Wa ite ramã cute amji mã ita na me garẽn na, garẽn par. Cu ha me pahcunea Jeju te amji kam hapac xà kam me ajpẽn hônco tu ne. Ne ca xwỳjê, ca hanea ne, ate me icahê na amji hônco tu. Cwỳrjapê ri, Jeju pĩn ampopejti hapôj atajê, cu hãn nepahtỳj amji mã me cucwa. Ne ampo itajê jàhtôa tohàhtô, wỳr cu me pahnõ hàhtô na hahkre pej, cu nee mepahnõ hahkre pej nare. Na wa ha ijõtpê Pahpãmna ahwỳ, mãr cu me Pahpãm te me pamãampo pejti jõr xà atajê na me hahkre pej.
Ỹhỹ, ikjê impejti ata, apyrên ijakryti, ne apyrên imã amji kĩnti. Ampo na? Amã Pahpãm na mehkwỳ cunea kĩan to mehkĩn, ca ramã ate me hĩcunea kam, me cumã me hakry ton crire nare.
Pê Pawrô Oneti mã Piremõ na ahwỳ
Roman 15.7; Epet 4.32
Cwỳrjapê cu Jeju kam ajpẽn topahkjê ita kam, nee imã ate ampo ton xàata na, ijarkwa hyr to ihtỳaj to prãm nare. Ne imã akĩnti ita, imã ana ijàhwỳr na pit mã awjahkre, na wa ha cama ana ahwỳ. Ipê Pawrô, wa Jeju jaxà kam ijàhhuc ne apu ipa, neincwỳrjapêa wa me hacjên xà kam ijỹr cakrô, wa ha cama ana ahwỳ, ne nee amã ijarkwa hyr to ihtỳaj nare. 10 Ne ite Jeju Crixtô kam Oneti, por cupê amã hàpên catê ata to amji kra ata mã wa ite ana ijàhwỳr xà ita to ana ijàhwỳr. Ampo na? Wa cormã me hacjên xà kam ikrĩ, ne ahnaaite Pahpãm wỳr Oneti pipkjêr na ihtehcajpar, na wa ite amji to Oneti pãm. 11 Pê mam Oneti amã ampo na hamreare, ne ita caxuw ihtỳj ampo cunea caxuw amã ipa ne impej, ne hanea ne imã ampo cunea caxuw impej.
12 Ne ampeaj kam imã ihkĩn cakrô, wa ha hacpỹamã amã ihkujate, ne wa ha itỳj hakàn pê to ijapac xà. Cakrô wa ha itỳj awcanã. 13 Ne wa ma amji na to ipijarõ prãm. Ampo na? Pom cuteJeju jũjarẽn pejti cwỳrjapê me ijaxàr, wa kam ikrĩita kam, cute gaxà kam, itehcajpar prãmte. 14 Wa nee ate itehcajpar na ato ihtỳj prãm nare. Imã ate amjia kôt imã hõr na ato prãm. Ca ha caa imã Oneti te itehcajpar hahkre, wa ha cormã amji na huwahi.
15 Mõrmõ Pahpãm te apê Oneti tẽm na hamãr, na ri ma apê tẽ. Ne quê ha taa ita caxuw ihtỳj awỳr to amji jaxà, quê ha ana ahtwỳ. 16 Nãmri mam pê cupê cama amã hàpên catê, ne ita caxuw ri, nee cute amji kam hapac xà pê mam cute amji kam hapac xà ata nare. Ne quêt ita caxuw cute Jeju to Ihà, na ri cupê me pahkjê. Ne imã ihkĩan to ihkĩn. Ne quê ha ijirôa pê amã ihkĩn, pê mam cupê amã hàpên catê pit, ne ita caxuw cupê akjê pê amã hàpên catê, cwỳrjapê quê ha amã ihkĩn.
17 Hõ, ca ha ate ito amji kwỳ na, ca ha Oneti na amji caxàr to hanea, pom ca hãn ne ina amji to pôj he. 18 Quê ha cute apê ampo to ipictor na, nare, quê ha cute ato new na, wa ha pa amã amgõ. 19 Ne pom ijũhkraa to ite amã ijàhhôc to incrire ita te hajỹr he: “Ipê Pawrô, wa ha pa amã amgõ” hane. Pê wa ramã Pahpãmwỳr amõr na, atehcajpar crire nare, ata pêate ito new catia pyràc. Cakrô, wa ha nee ate imã Oneti jõr na ato ihtỳj nare. 20 Ỹhỹ Jeju kam jõhhêwre, ca ha imã ite amji kam ijapac xà ita ton to hane, wa ha apyrên ijakrya to ijakry, quê ha me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô akôt ito impejti ne.
21 Ne wa cormã jỹ ne ihhôc kwỳa kam, ite ramã ato amji japackre, ca ha atỳj ite ampo na awỳr xà ita to imã, nare, ca ha ite ahna amẽn xà ita jirôa pê to imã. 22 Ne wa ha hanea ne ana ahwỳ, ca ha imã ikre caxwỳn nõ caprã, he wa itỳj me ate Pahpãm na me gàhwỳr xà ita kôt cute ijamãr, wa hipêrme awỳr itẽm na amji mã to hane.
Pê Pawrô me, mehkwỳ Piremõ mã amji jarẽ
23 Ne pom Epapra icahê na me hacjên xà kam Jeju Crixtô cwỳrjapê ihkrĩ itajê te hanea ne me amã amji jarẽn kujahêc. 24 Ne pom me ikwỳ itajê te ri me amã amji jarẽn kujahêc he: Macô me, Aritarcô me, Tema me Ruc.
25 Ne imã me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô te me acunea to impejti na me ato prãm. Hamre.