Pahpãm Mã
MENCRER XÀ
Ỹhỹ, pahhi pê Xawrô tycjakàn pê ri Tawi pê Ixaher catêjê jõ pahhi. Ne pê mam cupê harã catêjê jõ pahhi, ne hanea ne ita caxuw cupê kỳj catêjê jõ pahhi. Ne pê pahhi cunea jirôa pê Tawi mã Pahpãm jahkre pej, na pê ajco Pahpãm mãihcakôc, ne cumã mencrer xà na ihhôc. Na ri hõ kàhhôc ita japrỳ te Mencrer Xà Jõ Kàhhôc (Mencrer Xà). Ne ita caxuw increr xà kwỳ itajê mã he.
1
Ampeaj kam me pajakry xà na mencrer
Ỹhỹ me ikwỳ, ca hãn ne me icukij to:
“Jũ mã cu ajte ame, ne amepajakryti,
ne me pamã amji kĩnti ne?” hane.
Ne ite me gapackre xà ita na, meikampa he:
Ca ha nee mehkrã kên catêjê te me pajapackre xà na,
me amji to pôj nare.
Ne nee mehkrã kên catêjê te amji kam hapac xà kôt,
me amji ton nare.
Ne nee hanea ne,
cute me Pahpãm to me amjijapackre prãm nare,
mã cama me ahna xwỳ xi atajê kwỳ mã me acjêj nare.
Ampo na?
Ca ha ate me krã kên kôt me ampoitajê ton to me apa na,
ca ha nee jũ caxuw me amã amji kĩnti nare.
 
Ca ha quêt me hane he:
Ca ha atỳj me amã amji kĩan kam,
me amã ihkàhhôc cahytprãam kam,
me Pahpãm jarkwa pejti ita cahyt, ne ihkôat me apa.
Ne amcro mecaxwa cunea kam,
ca ha Pahpãm jarkwa cupahti jõ kàhhôc ita cahyt,
ne ampeaj kam ihkôt me hakop to meapa.
Ne ate ihkôt hakop xà ata kam,
ca ha atỳj me gakry, ne me amã amji kĩnti kam me apa.
Ne ca ha me apê cô tohkà na pĩxô pàr amji to ajpa ata pyràac.
Por pĩxô pàr hô xà jõ amcroa kam hãn ne hô,
ne ampeaj kam ihrôt,
ne nee jũ caxuw ihhô incrà nare.
Ata jĩkjê na, ca ha Pahpãm jarkwa cahyt neihkôt hakop,
ne catyt kam ihkôt apa na,
ca ha ampo cunea to me apê ata,
quê ha ihtỳj ahnaa me amã,
ne nee jũ caxuw me apê ihkôt hamre nare.
 
Nãmri ca ha ate ma ame amji pê Pahpãm jarkwa curê na,
ca ha me apê mehkrã kên catêjê atajê pyràac,
ne nee me apê pĩxô pàr pejti atapyràc nare.
Ampo na? He mehkrã kên atajê pê arỳjhy krekà pyràac,
mã ihtỳj kôc mehcarê.
Jĩkjê na, quê ha Pahpãm mehkrã kên atajê kên mã me curẽ,
ne quêt amji mã me to hõ tekjê catêjê juwahi.
Quê ha ihtỳj catyt kam me ipa catêjê atajê jamã,
ne mehkênpê me hũtà.
Ne mehkrã kên catêjê, quê ha mehkĩnte ame tokêanre ne,
quê ha me acto.