1
amen, zaista “Amen” je riječ koja se koristi za naglašavanje ili privlačenje pažnje na nešto što je čovjek rekao. Često se koristi na kraju molitve, i tada se može prevesti kao “neka bude tako”, “neka bi se ovo dogodilo” ili “tako je”, i komunicira slaganje s molitvom ili izražava želju da se molitva usliši. U svome učenju, Isus je koristio “amen” kako bi naglasio istinu onoga što je govorio. Često bi nakon toga rekao “kažem vam” kako bi započeo s novim učenjem koje je bilo vezano uz prethodno, i tada se može prevesti kao: “Da, iskreno vam kažem” ili “To je istina i ja vam kažem”. Izraz “zaista, zaista kažem vam” može se prevesti kao “ovo vam vrlo iskreno kažem” ili “ovo što vam govorim je istinito”.
anđeo, arkanđeo Anđeo je moćno duhovno biće koje je stvorio Bog. Anđeli postoje kako bi služili Bogu i radili što god im on kaže. Izraz “arkanđeo” odnosi se na anđela koji vlada ili vodi ostale anđele. Riječ “anđeo” doslovno znači “glasnik” i može se prevesti “glasnik od Boga”, “Božji nebeski sluga” ili “Božji duhovni glasnik”. Poseban izraz, “anđeo Jahvin” ima više mogućih značenja: 1. može značiti “anđeo koji predstavlja Jahvu” ili “glasnik koji služi Jahvi”. 2. Može se odnositi na samoga Jahvu, koji je izgledao kao anđeo dok je razgovarao s ljudima.
apostol, apostolstvo “Apostoli” su bili ljudi koje je Isus poslao da propovijedaju o Bogu i njegovu kraljevstvu. Izraz “apostolstvo” odnosi se na položaj i autoritet onih koji su bili izabrani kao apostoli. Riječ “apostol” znači “netko tko je poslan s određenom svrhom”. Apostol ima isti autoritet kao i onaj koji ga je poslao. Isusovih dvanaest najbližih učenika postali su prvim apostolima. Drugi ljudi, kao što su bili Pavao i Jakov, također su postali apostolima. Po Božjoj sili, apostoli su mogli odvažno propovijedati evanđelje i liječiti ljude, pa čak i istjerivati demone iz ljudi. Riječ “apostol” može se prevesti riječju ili izrazom koji znači “netko tko je poslan” ili “čovjek koji je pozvan da ide i propovijeda Božju poruku ljudima”.
arka “Arka” doslovno se odnosi na četvrtastu drvenu kutiju koja služi da bi se u njoj nešto držalo ili zaštitilo. Veličinom, arka može biti velika ili mala, ovisno o tome za što se koristi. Riječ “arka” najprije se koristi za vrlo velik, četvrtasti drveni brod, koji je Noa izgradio kako bi umaknuo općem potopu. Arka je imala ravan pod, krov i zidove. Ovo se može prevesti kao “vrlo velik brod”, “lađa”, “teretni brod” ili “velik brod u obliku kutije”. Hebrejska riječ koja se ovdje koristi u odnosu na taj golemi brod ista je riječ koja se koristila za košaru ili kutiju u kojoj je bio Mojsije kao beba, kada ga je majka stavila u rijeku Nil kako bi ga sakrila. Obično se prevodi kao “košara”. U izrazu “kovčeg saveza” koristi se druga riječ. Ova se može prevesti kao “kutija” ili “škrinja” ili “posuda”.
Beelzebul Beelzebul je drugo ime za Sotonu ili đavla. Ponekad se piše i “Baal-Zebub”. Ovo ime doslovno znači “gospodar muha”, što znači “vladar nad demonima”. Ovo je ime povezano s imenom lažnoga boga “Baal-zebuba” iz Ekrona (vidi 2. Car 1,2, 3, 6).
blagosloviti, blagoslovljen, blagoslov “Blagosloviti” nekoga ili nešto znači učiniti da se dogodi nešto dobro i korisno osobi ili stvari koju se blagoslivlja. Blagosloviti nekoga također znači izraziti želju da se pozitivne i korisne stvari dogode toj osobi. Kada ljudi “blagoslove” Boga izraze želju da Bog bude blagoslovljen, to znači da ga hvale i slave. Izraz “blagosloviti” ponekad se koristi za posvećivanje hrane prije nego što se jede ili na zahvaljivanje i slavljenje Boga za hranu. “Blagosloviti” se također može prevesti kao “obilno se pobrinuti za” ili “biti vrlo ljubazan i naklon prema nekome”. “Bog je veoma blagoslovio” može se prevesti kao “Bog je dao puno dobrih stvari” ili “Bog se obilno pobrinuo za” ili “Bog je učinio da se dogode mnoge dobre stvari”. “On je blagoslovljen” može se prevesti kao “on će imati velike koristi” ili “on će iskusiti dobre stvari” ili “Bog će učiniti da napreduje”. “Blagoslovljena osoba koja” (“Blažen onaj koji”) može se prevesti kao “Kako je dobro osobi koja!” Izrazi poput “blagoslovljen bio Gospodin” mogu se prevesti kao “Neka bi Gospodin bio blagoslovljen” ili “Slava Gospodu” ili “Ja slavim Gospoda”. U kontekstu blagoslivljanja hrane, ovo se može prevesti kao “zahvalio je Bogu za hranu” ili “slavio je Boga što im je dao hranu” ili “posvetio je hranu slaveći Boga za nju”.
brat Izraz “brat” obično se odnosi na mušku osobu koja dijeli barem jednog biološkog roditelja s drugom osobom. U Starome zavjetu, izraz “braća” također se koristio kao općenita referenca na rođake, kao što su članovi istoga plemena, klana ili naroda. U Novome zavjetu apostoli su često koristili izraz “braća” u odnosu na druge kršćane, uključujući i muškarce i žene, budući da su Kristovi vjernici članovi jedne duhovne obitelji, s Bogom kao svojim nebeskim Ocem. Nekoliko puta u Novome zavjetu apostoli su koristili izraz “sestra” kada su govorili specifično nekoj kršćanki ili kako bi naglasili da su uključeni i muškarci i žene. Na primjer, Jakov naglašava da govori o svim vjernicima kada spominje “braću i sestre kojima je potrebna odjeća”. U Starome zavjetu posebice, kada se “braća” koristi vrlo općenito u odnosu na članove iste obitelji, klana ili naroda, mogući prijevodi mogu uključivati “rođaci” ili “članovi klana” ili “zemljaci Izraelci”. U kontekstu govora o suvjerniku u Kristu, ovaj se izraz može prevesti kao “brat u Kristu” ili “duhovni brat”. Ako se govori i o muškarcima i o ženama, a izraz “brat” bi prenio krivo značenje, onda se može koristiti općenitiji izraz za rođaka koji bi se koristio kada bi se uključivali i muškarci i žene. Drugi načini za prijevod ovoga izraza kako bi se odnosio i na muške i na ženske vjernike mogao bi biti “suvjernici” ili “kršćanska braća i sestre”.
demon, zao duh, nečist duh Svi se ovi nazivi odnose na demone, koji su duhovna bića koja se protive Božjoj volji. Bog je stvorio anđele kako bi mu služili. Kada se đavao pobunio protiv Boga, neki su se anđeli također pobunili i Bog ih je izbacio iz neba. Vjeruje se da su demoni i zli duhovi upravo ti “pali anđeli”. Ponekad se ovi demoni nazivaju “nečisti duhovi”. Izraz “nečist” znači “zao” ili “nesvet”.
dobra vijest, evanđelje, radosna vijest Izraz “evanđelje” znači “dobra vijest” i odnosi se na poruku ili objavu koja kaže ljudima nešto što je za njih dobro i što ih raduje. U Bibliji, ovaj naziv obično se odnosi na poruku o Božjem spasenju za ljude po Isusovoj žrtvi na križu. Različiti načini prevođenja ovog izraza mogu uključivati “dobra poruka” ili “dobra objava” ili “Božja poruka spasenja” ili “dobre stvari koje Bog poučava o Isusu” ili “dobre stvari koje Bog govori o” ili “što Bog kaže o tome kako spašava ljude”.
10  duh, duhovan Izraz “duh” odnosi se na nefizički dio ljudi koji se ne može vidjeti. Kada osoba umre, njen duh napušta tijelo. “Duh” se također može odnositi na stav ili emocionalno stanje. Izraz “duh” može se odnositi na biće koje nema fizičko tijelo, posebice na zloga duha. Duh osobe je njen dio koji može poznavati Boga i vjerovati u njega. Općenito, izraz “duhovan” opisuje bilo što u nefizičkome svijetu. U Bibliji se posebice odnosi na bilo što vezano uz Boga, a posebno Duha Svetoga. Na primjer, “duhovna hrana” odnosi se na Božja učenja koja daju hranu duhu osobe, “duhovna mudrost” se odnosi na znanje i pravedno ponašanje koji dolaze po sili Duha Svetoga. Bog je duh i on je stvorio druga duhovna bića koja nemaju fizička tijela. Anđeli su duhovna bića, uključujući one koji su se pobunili protiv Boga i postali zli duhovi. Izraz “duh (nečega ili nekoga)” može također značiti “koji ima osobine (nečega ili nekoga)” kao u izrazu “duh mudrosti” ili “u duhu Ilije”. Primjeri “duha” kao stava ili emocije uključivali bi “duh straha” ili “duh ljubomore”. Ovisno o kontekstu, neki načini prevođenja “duha” mogli bi uključivati “nefizičko biće” ili “unutarnji dio” ili “unutarnje biće”. U nekim kontekstima, izraz “duh” mogao bi se prevesti kao “zao duh” ili “zlo duhovno biće”. Ponekad se izraz “duh” koristi za izražavanje osjećaja osobe kao u slučaju “duh mi se žalostio u mome najdubljemu biću”. Ovo bi se također moglo prevesti kao “bio sam žalostan u svome duhu” ili “osjećao sam veliku žalost”. Izraz “duh (nekoga ili nečega)” mogla bi se prevesti kao “karakter (nekoga ili nečega)” ili “utjecaj (nekoga ili nečega)” ili “stav (nekoga ili nečega)” ili “razmišljanje (nekoga ili nečega)”.
11  duša Duša je unutarnji, nevidljivi i vječni dio osobe. Odnosi se na nefizički dio osobe. Izrazi “duša” i “duh” mogu biti dva različita koncepta ili mogu biti dva naziva koji se odnose na isti koncept. Kada osoba umre, njena duša napušta tijelo. Riječ “duša” ponekad se koristi u prenesenom značenju u odnosu na cijelu osobu. Na primjer, “duša koja sagriješi” znači “osoba koja griješi” i “moja je duša umorna” znači “ja sam umoran”. U istim kontekstima, “moja duša” moglo bi se prevesti kao “ja” ili “mene”.
U Hebrejima 4,12, fraza u prenesenom značenju “odvajanje duše i duha” mogla bi značiti “duboko pronicanje ili razotkrivanje unutarnje osobe”.
12  dijete, djeca U Bibliji, izraz “dijete” često se koristi kako bi se općenito govorilo o nekome tko je mlad, uključujući bebe, i također ima nekoliko figurativnih upotreba. U Bibliji, učenici ili sljedbenici ponekad se nazivaju “djecom”. Često se izraz “djeca” koristi u odnosu na potomstvo neke osobe. Izraz “djeca + genitiv” može se odnositi na karakterizaciju, opisivanje kakav je netko. Neki primjeri ovoga bili bi: djeca svjetla, djeca poslušnosti i djeca đavla. Ovaj izraz također se može odnositi na ljude koji su poput duhovne djece. Na primjer, “djeca Božja” odnosi se na ljude koji pripadaju Bogu po vjeri u Isusa. Izraz “djeca” može se prevesti kao “potomci” kada se odnosi na praunuke ili pra-praunuke neke osobe. Ovisno o kontekstu, “djeca + genitiv” treba prevesti kao “ljudi koji imaju osobinu + genitiv” ili “ljudi koji se ponašaju kao”. Ako je moguće, izraz “djeca Božja” trebao bi se prevesti doslovno budući da je Božje očinstvo važna biblijska tema. Moguća prijevodna inačica bila bi “ljudi koji pripadaju Bogu” ili “Božja duhovna djeca”. Kada Isus naziva svoje učenike “djecom”, to se također može prevesti kao “dragi prijatelji” ili “moji voljeni učenici”. Kada Pavao i Ivan govore o vjernicima kao o “djeci”, to se također može prevesti kao “draga braćo i sestre vjernici”. Sintagma “djeca obećanja” može se prevesti kao “ljudi koji su primili ono što im je Bog obećao”.
13  farizej Farizeji su bili važna i moćna skupina židovskih vjerskih vođa u Isusovo vrijeme. Mnogi među njima bili su poslovni ljudi srednjega staleža, a neki su bili i svećenici. Od svih židovskih vođa, farizeji su bili najstroži u poslušnosti Mojsijevim zakonima i drugim židovskim zakonima i običajima. Bilo im je vrlo važno da židovski narod ostane odvojen od poganskog utjecaja naroda oko njih. Ime “farizej” dolazi od riječi “odvojiti”. Farizeji su vjerovali u život nakon smrti, a također su vjerovali u postojanje anđela i drugih duhovnih bića. Farizeji i saduceji aktivno su se suprotstavljali Isusu i prvim kršćanima.
14  grijeh, grešan, grešnik, griješiti Izraz “grijeh” odnosi se na radnje, misli i riječi koje su protiv Božje volje i zakona. Grijeh se također može odnositi na nedostatak djelovanja u onome što Bog želi da učinimo. Grijeh uključuje bilo kakvu radnju koja nije poslušna Bogu ili koja mu ne godi, pa čak i stvari o kojima drugi ništa ne znaju. Misli i djela koja se ne pokoravaju Božjoj volji nazivaju se “grešnima”. Budući da je Adam sagriješio, sva ljudska bića rađaju se sa grešnom naravi koja ih kontrolira. “Grešnik” je netko tko griješi, tako da je svako ljudsko biće grešnik. Ponekad su riječ “grešnici” koristili religiozni ljudi poput farizeja u odnosu na ljude koji nisu držali zakon onako kako su farizeji mislili da trebaju. Izraz “grešnik” također se koristila za ljude koji su se smatrali gorim grešnicima od ostalih ljudi. Na primjer, ova se etiketa davala poreznicima i prostitutkama. Izraz “grijeh” mogao bi se prevesti riječju ili frazom koja znači “neposlušnost Bogu” ili “ići protiv Božje volje” ili “zlo ponašanje i misli” ili “zločin”. “Griješiti” se također može prevesti kao “ne poslušati Boga” ili “učiniti zlo”. Ovisno o kontekstu, “grešan” bi se moglo prevesti kao “pun zlih djela” ili “opak” ili “nemoralan” ili “zao” ili “koji se buni protiv Boga”. Ovisno o kontekstu, izraz “grešnik” mogao bi se prevesti riječju ili frazom u značenju “osoba koja griješi” ili “osoba koja čini zle stvari” ili “osoba koja je neposlušna Bogu” ili “osoba koje je neposlušna zakonu”. Izraz “grešnici” mogao bi se prevesti riječju ili frazom u značenju “vrlo grešni ljudi” ili “ljudi za koje se smatra da su vrlo grešni” ili “nemoralni ljudi”. Načini prevođenja “poreznici i grešnici” može uključivati “ljudi koji sakupljaju novac za vlast i drugi vrlo grešni ljudi” ili “vrlo grešni ljudi, pa (čak) i poreznike”. U izrazima poput “robovi grijeha” ili “oni nad kojima grijeh vlada”, izraz “grijeh” mogao bi se prevesti kao “neposlušnost” ili “zle želje i djela”.
15  gubă, buală p pjalje Ova fraza prevodi grčku riječ koja se koristila za označavanje nekoliko različitih vrsta kožnih bolesti. Tradicionalno se podrazumijeva da se odnosi na gubu. Čovjek koji je imao jednu od ovih kožnih bolesti smatran je ritualno nečistim. Čovjeka je trebalo držati odvojeno od drugih ljudi kako ne bi drugima prenio bolest i kako ne bi došao u kontakt s drugim čovjekom i učinio tog čovjeka ritualno nečistim (vidi Lev 13,45–46).
16  Had, Šeol Nazivi “Had” i “Šeol” koriste se u Bibliji u odnosu na smrt i mjesto gdje duše ljudi odlaze kada umru. Njihova su značenja slična. Hebrejski izraz “Šeol” često se koristi u Starome zavjetu kada se općenito govori o mjestu smrti. U Novome zavjetu, grčki izraz “Had” odnosi se na mjesto za duše ljudi koji su se pobunili protiv Boga. Za ove se duše govori kako idu “dolje” u Had. To se ponekad stavlja u kontrast s odlaskom “gore” u nebo, gdje žive duše ljudi koji vjeruju u Isusa. Izraz “Had” uparen je s izrazom “smrt” u knjizi Otkrivenja. U posljednja vremena, i smrt i Had će biti bačeni u Ognjeno jezero, koje je pakao. Starozavjetni izraz “Šeol” mogao bi se prevesti kao “mjesto mrtvih” ili “mjesto za mrtve duše”. Neki prijevodi ovo prevode kao “jama” ili “smrt”, ovisno o kontekstu. Novozavjetni izraz “Had” mogao bi se također prevesti kao “mjesto za nevjerne mrtve duše” ili “mjesto muke za mrtve” ili “mjesto za duše ljudi koji ne vjeruju”.
17  hram Hram je bio zgrada okružena zidovima pregrađenim dvorištima gdje su Izraelci dolazili kako bi se molili i pronosili žrtve Bogu. Nalazio se na gori Moriji u gradu Jeruzalemu. Često se izraz “hram” odnosi na cijeli hramski kompleks, što uključuje dvorišta koja su okruživala glavnu zgradu. Ponekad se odnosi samo na zgradu. Hramska zgrada imala je dvije prostorije: Svetište i Svetinju nad svetinjama. Bog je o hramu govorio kao o svome prebivalištu. Salomon je tijekom svoje vladavine izgradio hram, koji je bio trajno mjesto štovanja u Jeruzalemu. U Novome zavjetu, izraz “hram Duha Svetoga” koristi se u odnosu na one koji vjeruju u Isusa zato što u njima prebiva Sveti Duh. Obično kad tekst kaže da su ljudi bili “u hramu”, govori o dvorištima oko zgrade. Ovo bi se moglo prevesti kao “u dvorištima hrama” ili “u hramskom kompleksu”. Kada se specifično odnosi na samu zgradu, neki prijevodi će prevesti “hram” kao “hramsku zgradu”, kako bi bilo jasno o čemu se govori. Načini prevođenja “hrama” mogu uključivati “Božja sveta kuća” ili “sveto mjesto štovanja”. Hram se u Bibliji često naziva “domom Jahvinim” ili “kućom Božjom”.
18  hula, huliti, hulan U Bibliji naziv “hula” odnosi se na govor koji pokazuje duboko nepoštovanje prema Bogu ili ljudima. “Huliti” na nekoga znači govoriti protiv te osobe tako da ostali povjeruju u nešto lažno ili loše o njoj. Najčešće huliti na Boga znači klevetati ili vrijeđati ga, govoreći stvari koje nisu istinite o njemu ili ponašajući se na nemoralan način koji ga obeščašćuje. Hula je za ljudsko biće tvrditi da je Bog ili tvrditi da postoji neki drugi bog osim pravoga Boga. Neki prijevodi prevode ovaj izraz kao “klevetati” kada se odnosi na hulu na ljude. “Huliti” se može prevesti kao “govoriti zle stvari protiv” ili “obeščastiti Boga” ili “klevetati”. Načini za prijevod “hule” mogli bi uključivati “govoriti krivo o drugima” ili “klevetati” ii “širiti lažne glasine”.
19  Judeja To se može posebno odnositi na rimsku provinciju u južnoj Palestini, ili općenito na cijelu zemlju u kojoj su živjeli Židovi.
20  književnik, stručnjaku židovskome zakonu Književnici su bili službenici koji su bili odgovorni rukom pisati ili prepisivati važne državne ili vjerske dokumente. Drugo ime za židovskoga književnika bilo je “zakonoznanci” ili “stručnjaci u židovskome zakonu”. Književnici su bili odgovorni za prepisivanje i čuvanje knjiga Staroga zavjeta. Oni su također prepisivali, čuvali i tumačili vjerska mišljenja i komentare na Božji zakon. Ponekad su književnici bili važni vladini dužnosnici. Važni biblijski književnici ukjučuju Baruha i Ezru. U Novome zavjetu, izraz “književnici” također se prevodi kao “učitelji zakona”. U Novome zavjetu, književnici su obično bili dio vjerske skupine koja se zvala “farizeji” i te se dvije skupine često spominju zajedno.
21  kostrijet Kostrijet je bila gruba, hrapava vrsta tkanine koja se radila od kozje dlake ili devine dlake. Odjeća napravljena od kostrijeti bila je neudobna za osobu koja ju je nosila. Nosila se kao znak žalovanja, tugovanja ili poniznog kajanja. Izraz “kostrijet i pepeo” bio je uobičajen izraz za govor o tradicionalnom izražavanju boli i pokajanja. Ovaj bi se izraz također mogao prevesti kao “gruba tkanina od životinjske kože” ili “odjeća napravljena od kozje dlake” ili “gruba, hrapava odjeća”. Drugi načini prevođenja ovog izraza mogu uključivati “gruba, hrapava odjeća za žalovanje”.
Fraza “sjediti u kostrijeti i pepelu” mogla bi se prevesti kao “pokazati žaljenje i poniznost noseći grubu odjeću i sjedeći u pepelu”.
22  kraljevstvo Božje, kraljevstvo nebesko Izrazi “kraljevstvo Božje” i “kraljevstvo nebesko” odnose se na Božju vladavinu i autoritet nad njegovim narodom i nad cijelom tvorevinom. Židovi su često koristili izraz “nebo” u odnosu na Boga, kako bi izbjegli izravno izgovaranje njegova imena. U NZ knjizi koju je napisao Matej, Božje kraljevstvo je nazvao “kraljevstvom nebeskim” vjerojatno zato što je pisao prvenstveno židovskoj publici. Kraljevstvo Božje odnosi se na Boga koji vlada ljudima duhovno kao i na Boga koji vlada fizičkim svijetom. Starozavjetni proroci rekli su da će Bog poslati Mesiju da vlada pravedno. Isus, Sin Božji, Mesija je koji će zauvijek vladati nad Božjim kraljevstvom. Ovisno o kontekstu, “kraljevstvo Božje” može se prevesti kao “Božja vladavina (kao kralja)” ili “kada Bog vlada kao kralj” ili “Božja vladavina nad svime”. Izraz “kraljevstvo nebesko” također se može prevesti kao “Božja vladavina s neba kao kralja” ili “Bog na nebu vlada” ili “vladavina neba” ili “vladavina neba nad svime”.
23  krstiti, krštenje U Novome zavjetu, izrazi “krstiti” i “krštenje” obično se odnose na obredno pranje kršćanina u vodi kako bi se pokazalo da je očišćen od grijeha i sjedinjen s Kristom. Osim vodenog krštenja, Biblija govori o “krštenju Duhom Svetim” i “krštenju vatrom”. Izraz “krštenje” također se koristi u Bibliji u odnosu na prolaženje kroz veliku patnju. Kršćani imaju različita gledišta o tome kako bi se netko trebao krstiti vodom. Ovisno o kontekstu, izraz “krstiti” može se prevesti kao “očistiti”, “izliti na”, “uroniti”, “oprati” ili “duhovno očistiti.” Na primjer, “krstim vas vodom” može se prevesti kao “uranjam vas u vodu”. Izraz “krštenje” može se prevesti kao “očišćenje”, “izlijevanje”, “uranjanje”, “čišćenje” ili “duhovno pranje”. Kada se odnosi na patnju, “krštenje” se može prevesti i kao “vrijeme strašne nevolje” ili “očišćenje kroz veliku patnju”.
24  Krist, Mesija Izrazi “Mesija” i “Krist” znače “Pomazanik” i odnose se na Isusa, Božjega Sina. I “Mesija” i “Krist” koriste se u Novome zavjetu u odnosu na Božjega Sina, kojega je Bog Otac postavio da vlada kao kralj nad svojim narodom i kako bi ih spasio od grijeha i smrti. U Starome zavjetu, proroci su pisali proročanstva o Mesiji stotine godina prije nego što je došao na zemlju. Često se riječ koja znači “pomazanik” koristila u Starome zavjetu da bi se govorilo o dolasku Mesije. Isus je ispunio mnoga od tih proročanstava i učinio mnoga čudesna djela koja su dokazala da je on Mesija, a ostatak tih proročanstava ispunit će se kada se on vrati. Riječ “Krist” često se koristi kao naslov, kao “Krist Isus”. S vremenom se “Krist” počelo koristiti kao dio njegova imena: “Isus Krist”. Ovaj se izraz može prevesti koristeći njegovo značenje “Pomazanik” ili “Božji Pomazani Spasitelj”.
25  gubă, buală p pjalje Ova fraza prevodi grčku riječ koja se koristila za označavanje nekoliko različitih vrsta kožnih bolesti. Tradicionalno se podrazumijeva da se odnosi na gubu. Čovjek koji je imao jednu od ovih kožnih bolesti smatran je ritualno nečistim. Čovjeka je trebalo držati odvojeno od drugih ljudi kako ne bi drugima prenio bolest i kako ne bi došao u kontakt s drugim čovjekom i učinio tog čovjeka ritualno nečistim (vidi Lev 13,45–46).
26  licemjer, licemjerstvo Izraz “licemjer” odnosi se na osobu koja radi stvari koje se čine pravednima, ali koja potajno radi opake stvari. Izraz “licemjerstvo” odnosi se na ponašanje koje navodi ljude da misle da je pravedan netko tko nije takav. Licemjeri žele da ih se vidi kako rade dobre stvari kako bi ljudi mislili da su dobri. Često će licemjeri kritizirati druge ljude što rade iste grešne stvari koje i oni sami čine. Isus je farizeje nazivao licemjerima zato što su radili religiozne stvari poput nošenja određene odjeće i jedenja određene hrane, ali nisu bili ljubazni niti pravedni prema ljudima. Licemjer ističe mane u drugim ljudima, ali ne priznaje da ih sam ima. Neki jezici imaju izraze poput “dvoličan” koji se odnose na licemjera ili njegova djela. Drugi načini prevođenja “licemjera” mogli bi uključivati “prevarant” ili “netko tko se pretvara” ili “bahata, prijevarna osoba”. Izraz “licemjerstvo” mogao bi se prevesti kao “prijevara” ili “lažna djela” ili “pretvaranje”.
27  milosrđe, milosrdan Izrazi “milosrđe” i “milosrdan” odnose se na pomaganje ljudima koji su u potrebi, posebno kada su u poniženom stanju. Izraz “milosrđe” također može uključivati značenje nekažnajvanja ljudi za nešto što su krivo učinili. Moćna osoba kao što je bio kralj opisuje se kao “milosrdna” kada se ponaša prema ljudima blago umjesto okrutno. Biti milosrdan također znači oprostiti nekome tko nam je na neki način naudio. Pokazujemo milosrđe kada pomognemo ljudima koji su u potrebi. Bog je milosrdan prema nama i želi da i mi budemo milosrdni prema drugima. Ovisno o kontekstu, “milosrđe” se može prevesti kao “dobrota” ili “suosjećanje” ili “samilost”. Izraz “milosrdan” mogao bi se prevesti kao “koji pokazuje samilost” ili “dobar prema” ili “koji oprašta”. “Pokazati milosrđe” ili “smilovati se” moglo bi se prevesti kao “ponašati se ljubazno” ili “biti suosjećajan prema”.
28  nada, nadati se Izraz “nada” odnosi se na očekivanje ili snažnu želju da se nešto dogodi. U Bibliji, izraz “nada” također ima značenje “pouzdanja” kao u izrazu “moja je nada u Gospodinu”. Odnosi se na sigurno očekivanje primanja onoga što je Bog obećao svome narodu. Izraz “stavili nadu u” mogao bi se također prevesti kao “stavili pouzdanje u” ili “pouzdali se”. Izraz “nalazim nadu u tvojoj riječi” mogao bi se također prevesti kao “siguran sam da je tvoja riječ istinita” ili “tvoja riječ pomaže mi da se pouzdam u tebe” ili “kada poslušam tvoju riječ, sigurno ću biti blagoslovljen”. Fraza poput “nada u” Boga mogle bi se također prevesti kao “pouzdanje u Boga” ili “znati sa sigurnošću da će Bog učiniti ono što je obećao” ili “biti siguran da je Bog vjeran”.
29  napastovati, napast, iskušenja Napastovati nekoga znači pokušavati ga navesti na nešto loše. Napast je nešto što potiče osobu da učini nešto pogrešno. Ljude napastuje njihova vlastita grešna narav i drugi ljudi. Sotona također napastuje ljude da budu neposlušni Bogu i da sagriješe protiv njega čineći zlo. Sotona je napastovao Isusa i pokušao ga navesti da učini nešto loše, ali Isus se odupro svim Sotoninim napastima i nikada nije sagriješio. Izraz “napastovati” također se koristi u odnosu na napastovanje Boga, što znači tvrdoglavo mu biti neposlušan dotle da mora odgovoriti kažnjavanjem onih koji su neposlušni. To se naziva i “iskušavanjem” Boga. Izraz “napastovati” mogao bi se prevesti i kao “pokušati navesti na grijeh” ili “potaknuti” ili “uzrokovati želju za grijehom”. Načini prevođenja “napasti” mogu uključivati “stvari koje napastuju” ili “stvari koje nekoga potiču na grijeh” ili “stvari koje uzrokuju želju za nečim lošim”. U kontekstu napastovanja Boga, ovo bi se moglo prevesti kao “staviti Boga na kušnju” ili “testirati Boga” ili “kušati Božju strpljivost” ili “uzrokovati da Bog mora kazniti” ili “tvrdoglavo ustrajati u neposlušnosti Bogu”.
30  neporočan Naziv “neporočan” doslovno znači “bez poroka”. Koristi se za osobu koja je svim srcem poslušna Bogu, ali ne znači da je ta osoba bezgrešna. Abraham i Noa bili su smatrani neporočnima pred Bogom. Osoba koja ime ugled “neporočnosti” ponaša se na način koji donosi čast Bogu. Prema jednome stihu, osoba koja je neporočna je “ona koja se boji Boga i okreće oda zla”. Ovo se također može prevesti kao “bez mane u karakteru” ili “sasvim poslušan Bogu” ili “koji izbjegava grijeh” ili “koji se drži daleko od zla”.
31  obrezati, obrezanje Izraz “obrezati” znači odrezati prepucij muškarca ili dječaka. Obred obrezanja može se izvoditi u vezi sa sljedećim: Bog je zapovjedio Abraham da obreže svakoga muškarca u svojoj obitelji i među slugama kao znak Božjega saveza s njima. Bog je također zapovjedio Abrahamovim potomcima da nastave to činiti za svako muško dijete koje se rodi u njihovoj obitelji. Fraza “obrezanje srca” odnosi se u prenesenom značenju na “rezanje” ili odstranjivanje grijeha iz osobe. U duhovnom smislu, “obrezani” se odnosi na ljude koje je Bog očistio od grijeha po Isusovoj krvi i koji su njegov narod. Izraz “neobrezani” odnosi se na one koji još uvijek nisu bili tjelesno obrezani. Također se može odnositi, u prenesenom značenju, na one koji još uvijek nisu obrezani duhovno, odnosno koji još uvijek nemaju odnos s Bogom.
32  opsjednut demonima Osoba koja je opsjednuta demonima u sebi ima demona ili zloga duha koji upravlja njenim mislima i djelima. Isus je izliječio ljude koji su bili opsjednuti demonima zapovijedajući demonima da iziđu iz njih. To se često naziva “istjerivanjem” demona. Drugi načini za prevođenje ovog izraza mogu uključivati “kojim upravljaju demoni” ili “kojim upravlja zao duh” ili “koji u sebi ima zloga duha”.
33  otkupnina Izraz “otkupnina” odnosi se na količinu novca ili drugu vrstu isplate koja se zahtijeva ili plaća za oslobađanje osobe koja je zarobljena. Kao glagol, “otkupiti” znači uplatiti ili učiniti nešto požrtvovno kako bi spasili nekoga tko je bio zarobljen, zatočen ili zatvoren. Ovo značenje “kupiti natrag” slično je značenju “otkupiti”. Isus je dopustio da ga ubiju kao otkupninu za oslobođenje grešnih ljudi od njihove zarobljenosti grijehu. Ovaj čin kojim Bog kupuje natrag svoj narod plaćajući kaznu za njihov grijeh u Bibliji se naziva “otkupljenje”. Izraz “otkupiti” mogao bi se također prevesti kao “platiti za oslobođenje” ili “platiti cijenu za oslobođenje” ili “kupiti natrag” nekoga. Fraza “platiti otkupninu” mogla bi se prevesti kao “platiti cijenu”.
34  otkupiti, otkupljenje, otkupitelj Izrazi “otkupiti” i “otkupljenje” odnose se na plaćanje i vraćanje u posjed nečega što je ranije bilo zarobljeno ili u tuđem vlasništvu. “Otkupitelj” je osoba koja otkupljuje nekoga ili nešto. Bog je Izraelcima dao zakone o tome kako otkupiti ljude ili stvari. Na primjer, netko je mogao otkupiti osobu koja je bila u ropstvu plaćajući cijenu kako bi rob mogao biti oslobođen. Riječ “otkupnina” također se odnosi na ovu praksu. Ako je nečija zemlja bila prodana, rođak te osobe ju je mogao “otkupiti” ili “kupiti natrag” kako bi zemlja mogla ostati u obitelji. Takve prakse pokazuju kako Bog otkupljuje ljude koji su u ropstvu grijeha. Kada je umro na križu, Isus je platio punu cijenu za ljudske grijehe i otkupio sve one koji se pouzdaju u njega za svoje spasenje. Ljudi koje je Bog otkupio slobodni su od grijeha i njegove kazne. Ovisno o kontekstu, izraz “otkupiti” mogao bi se također prevesti kao “kupiti natrag” ili “platiti da se oslobodi”.
35  pakao, ognjeno jezero Pakao je konačno mjesto beskonačne boli i patnje gdje će Bog kazniti sve koji se bune protiv njega i odbacuju njegov plan spasenja po Isusovoj žrtvi. Također se spominje kao “ognjeno jezero”. Pakao se opisuje kao mjesto vatre i teške patnje. Sotona i zli duhovi koji ga slijede bit će bačeni u pakao, gdje će primati vječnu kaznu. Ljudi koji ne vjeruju u Isusovu žrtvu za njihove grijehe i ne pouzdaju se u njega za spasenje, zauvijek će biti kažnjeni u paklu. Izraz “pakao” mogao bi se prevesti kao “mjesto patnje” ili “konačno mjesto tame i boli”. Izraz “ognjeno jezero” mogao bi se također prevesti kao “more vatre” ili “ogromna vatra (patnje)” ili “polje vatre”.
36  Pasha, Prolazak “Pasha” je naziv vjerskog blagdana koji Židovi slave svake godine, da se sjećaju kako je Bog spasio njihove pretke Izraelce iz ropstva u Egiptu. Naziv ovoga blagdana dolazi od činjenice da je Bog “prošao” pored kuća Izraelaca i nije ubio njihove sinove kada je ubio prvorođene sinove Egipćana. Pashalna proslava uključuje poseban objed janjeta bez mane koje su zaklali i ispekli, kao i kruha napravljenog bez kvasca. Ta hrana ih je podsjećala na objed koji su Izraelci jeli noć prije nego što su pobjegli iz Egipta. Bog je rekao Izraelcima da jedu taj objed svake godine kako bi se sjećali i slavili Božji “prolazak pored” njihovih kuća i kako ih je oslobodio ropstva u Egiptu.
37  poganin Naziv “poganin” odnosi se na bilo koga tko nije Židov. Pogani su ljudi koji nisu Jakovljevi potomci. U Bibliji, naziv “neobrezani” također se koristi u prenesenom značenju u odnosu na pogane zato što mnogi od njih nisu obrezivali mušku djecu kako su to Izraelci činili. Budući da je Bog izabrao Židove da budu njegov poseban narod, oni su mislili o poganima kao o autsajderima koji nikada neće moći biti Božji narod. Židovi su se također nazivali “Izraelcima” ili “Hebrejima” u različitim vremenima u povijesti. Sve druge ljude nazivali su poganima. Poganin se također može prevesti kao “nije Židov” ili “nežidovski” ili “nije Izraelac” (Stari zavjet) ili “ne-Židov”. Tradicionalno, Židovi nisu jeli s poganima i nisu se družili s njima, što je u početku stvaralo probleme prvoj crkvi.
38  pokajati se, pokajanje Izrazi “pokajati se” i “pokajanje” odnose se na okretanje od grijeha i vraćanje Bogu. U Bibliji, “pokajati se” obično znači okrenuti se od grešnoga, ljudskog načina razmišljanja i ponašanja a prema Božjemu načinu razmišljanja i ponašanja. Kada se ljudi uistinu pokaju za svoje grijehe, Bog im oprašta i pomaže im da mu počnu biti poslušni. Izraz “pokajati se” može se prevesti riječju ili frazom u značenju “okrenuti se od grijeha”.
39  pomazati, pomazan Izraz “pomazati” znači namazati ili izliti ulje na osobu ili predmet. Ponekad se ulje miješalo sa začinima, od čega se dobivao sladak, aromatiziran miris. Izraz se koristio i u prenesenom značenju u odnosu na biranje i osnaživanje nekoga po Svetome Duhu. U Starome zavjetu, svećenici, kraljevi i proroci bili su pomazani uljem kako bi ih se izdvojilo za posebnu službu Bogu. Predmeti poput žrtvenika ili šatora sastanka također su se pomazivali uljem kako bi se pokazalo da će se koristiti za štovanje i veličanje Boga. U Novome zavjetu, bolesne se pomazivalo uljem za izlječenje. Novi zavjet dvaput bilježi da je Isusa žena pomazala parfumiranim uljem u činu štovanja. Jednom je Isus komentirao da ga je tako pripremila za budući ukop. Nakon što je Isus umro, njegovi su prijatelji pripremili njegovo tijelo za ukop, mažući ga uljem i začinima. Nazivi “Mesija” (hebrejski) i “Krist” (grčki) znače “Pomazani(k)”. Mesija Isus je taj koji je bio odabran i pomazan za Proroka, Velikog svećenika i Kralja. Ovisno o kontekstu, izraz “pomazati” može se prevesti kao “izliti ulje na” ili “staviti ulje na” ili “posvetiti izlijevanjem parfumiranog ulja na”. “Biti pomazan” može se prevesti kao “biti posvećen uljem” ili “biti postavljen” ili “biti posvećen”. U nekim kontekstima izraz “pomazati” može se prevesti kao “postaviti”. Izraz poput “pomazani svećenik” može se prevesti kao “svećenik koji je bio posvećen uljem” ili “svećenik koji je bio izdvojen izlijevanjem ulja”.
40  poredba Izraz “poredba” obično se odnosi na kratku priču ili lekciju koja se koristila za pojašnjavanje ili učenje moralne istine. Isus je koristio poredbe kako bi poučavao svoje učenike. Iako je također govorio u poredbama mnoštvu ljudi koji su ga slijedili, nije im uvijek objašnjavao njihovo značenje. Poredba se mogla koristiti da se otkrije istina njegovim učenicima dok je ista ta istina ostala skrivena od ljudi kakvi su bili farizeji, koji nisu vjerovali u Isusa. Prorok Natan rekao je Davidu poredbu kako bi mu pokazao da je počinio velik grijeh. Priča o Dobrome Samarijancu primjer je poredbe koja je priča. Isusova usporedba starih i novih vinskih mjehova primjer je poredbe koja je služila kao lekcija pomoću koje su učenici mogli razumjeti Isusova učenja.
41  pouzdati se, pouzdan, pouzdanost Izraz “pouzdati se” odnosi se na vjeru da je nešto ili netko istinit ili da se na njega može osloniti. Na “pouzdanu” osobu može se osloniti da će činiti i govoriti ono što je pravo i istinito. Pouzdanje je usko vezano uz vjeru. Ako se pouzdajemo u nekoga, imamo vjeru u tu osobu da će učiniti što je obećala. Imati pouzdanja u nekoga također znači ovisiti o toj osobi. “Pouzdati se u” Isusa znači vjerovati da je on Bog i da je umro na križu kako bi platio naše grijehe te oslanjati se na njega da nas spasi. “Pouzdana riječ” odnosi se na nešto što je rečeno, a na što se može računati da je istinito. Načini prevođenja “pouzdati se” mogu uključivati “vjerovati” ili “imati vjere” ili “imati sigurnost” ili “ovisiti o”. Fraza “staviti svoje pouzdanje u” vrlo je slična u značenju “pouzdati se”. Izraz “pouzdan” mogao bi se prevesti kao “na kojeg se možeš osloniti” ili “kojemu se uvijek može vjerovati”.
42  pouzdati se, pouzdan, pouzdanost Izraz “pouzdati se” odnosi se na vjeru da je nešto ili netko istinit ili da se na njega može osloniti. Na “pouzdanu” osobu može se osloniti da će činiti i govoriti ono što je pravo i istinito. Pouzdanje je usko vezano uz vjeru. Ako se pouzdajemo u nekoga, imamo vjeru u tu osobu da će učiniti što je obećala. Imati pouzdanja u nekoga također znači ovisiti o toj osobi. “Pouzdati se u” Isusa znači vjerovati da je on Bog i da je umro na križu kako bi platio naše grijehe te oslanjati se na njega da nas spasi. “Pouzdana riječ” odnosi se na nešto što je rečeno, a na što se može računati da je istinito. Načini prevođenja “pouzdati se” mogu uključivati “vjerovati” ili “imati vjere” ili “imati sigurnost” ili “ovisiti o”. Fraza “staviti svoje pouzdanje u” vrlo je slična u značenju “pouzdati se”. Izraz “pouzdan” mogao bi se prevesti kao “na kojeg se možeš osloniti” ili “kojemu se uvijek može vjerovati”.
43  pravedan, pravda, pravedno Ovi izrazi odnose se na pošteno ponašanje prema drugim ljudima u skladu s Božjim zakonima. Ljudski zakoni koji odražavaju Božje mjerilo ispravnoga ponašanja prema drugima također su pravedni. Biti “pravedan” znači djelovati na fer i ispravan način prema drugima. Također podrazumijeva poštenje i integritet da se učini ono što je moralno ispravno u Božjim očima. Djelovati “pravedno” znači tretirati ljude na način koji je ispravan, dobar i prikladan prema Božjim zakonima. Primiti “pravdu” znači primiti pravedan tretman pod zakonom, bilo zaštitu zakona ili kaznu zbog kršenja zakona. Ponekad izraz “pravedan” ima šire značenje “onoga koji slijedi Božje zakone”. Ovisno o kontekstu, drugi načini prevođenja “pravedan” mogu uključivati “moralno ispravan” ili “pošten”. Izraz “pravda” mogao bi se prevesti kao “pošten tretman” ili “zaslužene posljedice”. “Djelovati pravedno” može se prevesti kao “tretirati pošteno” ili “ponašati se pravedno”. U nekim kontekstima, “pravedan” se može prevesti kao “ispravan”.
44  pravedan, pravednost Izrazi “pravedan” i “pravednost” odnose se na Božju apsolutnu dobrotu, pravdu, vjernost i ljubav. Budući da je Bog pravedan, on mora osuditi grijeh. Ovi se izrazi također često koriste za opisivanje osobe koja je poslušna Bogu i koja je moralno dobra. Međutim, budući da su svi ljudi sagriješili, nitko osim Boga nije potpuno pravedan. Primjeri ljudi koje Biblija naziva “pravednima” su Noa, Job, Abraham, Zaharija i Elizabeta. Kada se ljudi pouzdaju u Isusa za svoje spasenje, Bog ih čisti od njihovih grijeha i proglašava ih pravednima na temelju Isusove pravednosti. Kada se govori o Bogu, naziv “pravedan” mogao bi se prevesti kao “savršeno dobar i pravičan” ili “koji uvijek postupa ispravno”. Božja “pravednost” mogla bi se također prevesti kao “savršena vjernost i dobrota”. Kada se govori o ljudima koji su poslušni Bogu, izraz “pravedan” mogao bi se prevesti kao “moralno dobar” ili “pravičan” ili “koji živi Bogu ugodnim životom”. Fraza “pravedni” mogla bi se također prevesti kao “pravedni ljudi” ili “bogobojazni ljudi”. Ovisno o kontekstu, “pravednost” se također može prevesti riječju ili frazom u značenju “dobrota” ili “biti savršen pred Bogom” ili “ponašajući se na ispravan način bivajući poslušan Bogu” ili “čineći savršeno dobro”. Ponekad se “pravedni” koriste u prenesenom značenju i odnosi se na “ljude koji misle da su dobri” ili “ljudi koji se čine pravednima”.
45  preljub, preljubnički, preljubnik, preljubnica Izraz “preljub” odnosi se na grijeh u kojemu osoba u braku ima spolne odnose s nekim tko nije njegov supružnik. Izraz “preljubnički” opisuje takvo ponašanje ili osobu koja čini taj grijeh. Izraz “preljubnik” općenito se odnosi na bilo koju osobu koja čini preljub. Ponekad se izraz “preljubnica” koristi kako bi se odredilo ženu kao osobu koja je počinila preljub. Preljub krši obećanja koja muž i žena daju jedno drugome u bračnom savezu. Bog je zapovjedio Izraelcima da ne čine preljuba. Izraz “preljubnički” često se koristi u prenesenom značenju za opisivanje izraelskog naroda kao nevjernog Bogu, posebice kada su štovali lažne bogove.
Ovaj izraz mogao bi se prevesti nekako ovako: “imati spolne odnose s tuđom ženom” ili “biti intiman s tuđim supružnikom”. Neki jezici mogu neizravno govoriti o preljubu pa, je, primjerice, moguće reći “spavati sa tuđim supružnikom” ili “biti nevjeran svojoj ženi”.
46  prorok, proročanstvo, proricati, vidjelac, proročica “Prorok” je čovjek koji govori Božje poruke narodu. Žena koja to čini zove se “proročica”. Često su proroci upozoravali ljude da se okrenu od svojih grijeha i poslušaju Boga. “Proročanstvo” je poruka koju prorok govori. “Proricati” znači govoriti Božje poruke. Često je poruka proročanstva govorila o nečemu što se imalo dogoditi u budućnosti. Mnoga proročanstva u Starome zavjetu već su se ispunila. U Bibliji se zbirka knjiga koje su napisali proroci ponekad naziva “Proroci”. Na primjer, fraza “zakon i proroci” način je govora o svemu hebrejskom Svetom pismu, koji je također poznat kao “Stari zavjet”. Stariji naziv za proroka bio je “vidjelac” ili “netko tko vidi”. Ponekad se izraz “vidjelac” odnosi na lažnoga proroka ili nekoga tko se bavi vračanjem. Izraz “prorok” mogao bi se prevesti kao “Božji glasnogovornik” ili “čovjek koji govori za Boga” ili “čovjek koji govori Božje poruke”. “Vidjelac” bi se moglo prevesti kao “osoba koji vidi viđenja” ili “čovjek kojem je Bog dao da vidi budućnost”. Izraz “proročica” mogao bi se prevesti kao “glasnogovornica za Boga” ili “žena koja govori za Boga” ili “žena koja govori Božje poruke”. Načini prevođenja “proročanstva” mogu uključivati “poruka od Boga” ili “proročka poruka”. Izraz “proricati” mogao bi se prevesti kao “govoriti riječi od Boga” ili “reći Božju poruku”. Izraz u prenesenom značenju “zakon i proroci” mogao bi se također prevesti kao “knjige zakona i proroka” ili “sve što je napisano o Bogu i njegovu narodu, uključujući Božje zakone i ono što su njegovi proroci propovijedali”.
47  saducej Saduceji su bili politička skupina židovskih svećenika u vrijeme Isusa Krista koji su podržavali rimsku vlast i nisu vjerovali u uskrsnuće. Mnogi su saduceji bili imućni Židovi više klase na vodećim položajima, kao veliki svećenici ili svećenički glavari. Dužnosti saduceja uključivale su brigu za hramski kompleks i svećeničke zadaće poput prinošenja žrtava. Saduceji i farizeji snažno su utjecali na rimske vođe da razapnu Isusa. Isus je govorio protiv te dvije vjerske skupine zbog njihove sebičnosti i licemjerja. Prihvaćali su samo prvih pet knjiga Staroga zavjeta i nisu vjerovali u život poslije smrti.
48  savez Savez je službeni, obvezujući dogovor između dvije stranke, koji jedna ili obje stranke moraju ispuniti. Ovaj dogovor može postojati između pojedinaca, između skupina ljudi ili između Boga i ljudi. Kada ljudi naprave savez jedni s drugima, obećavaju da će nešto učiniti i to moraju učiniti. Primjeri ljudskih saveza uključuju bračni savez, poslovne dogovore i ugovore između država. Na mnogim mjestima u Bibliji, Bog je napravio nekoliko različitih saveza sa svojim narodom. U nekim savezima, Bog je obećao ispuniti svoj dio bez uvjeta. Na primjer, kada je Bog uspostavio svoj savez s ljudskim rodom, obećavajući da zemlju više neće uništiti potopom, ljudi nisu morali ispuniti nikakve uvjete kako bi se to obećanje ispunilo. U drugim savezima, Bog je obećao učiniti svoj dio samo ako mu ljudi budu poslušni i ako budu ispunili svoj dio saveza. Ovisno o kontekstu, načini za prevođenje ovoga mogu uključivati “obvezujući dogovor” ili “službena obveza” ili “prisega” ili “ugovor”.
49  služiti, služba U Bibliji, izrazi “služiti” i “služba” odnose se na služenje drugima tako što ih se poučava o Bogu i brine se za njihove duhovne potrebe. Izraz “služiti” može se također odnositi na osobu koja služi ljudima na ovaj način. U Starome zavjetu, svećenici bi “služili” Bogu u hramu prinoseći mu žrtve. Njihova “služba” je također uključivala brigu oko hrama i prinošenje molitava Bogu u ime naroda. U Novome zavjetu, “službenik” evanđelja je bio netko tko je poučavao druge o poruci spasenja po vjeri u Isusa. Ponekad se službenik nazivao “slugom”. Posao služenja ljudima može uključivati duhovno služenje putem poučavanja o Bogu. Također se može odnositi na služenje ljudima na fizičke načine, kao što je briga za bolesne i priskrbljivanje hrane siromašnima. U kontekstu služenja ljudima, “služiti” se također može prevesti kao “brinuti o” ili “ispuniti potrebe”. Kada se govori o služenju u hramu, izraz “služiti” mogao bi se prevesti kao “služiti Bogu u hramu” ili “prinositi žrtve Bogu za ljude”. U kontekstu služenja Bogu, ovo se može prevesti kao “služiti” ili “raditi za Boga”. Izraz “služio je” mogao bi se prevesti kao “pobrinuo se za” ili “priskrbio je za” ili “pomogao je”.
50  smirna Smirna je ulje ili začin koji se radi od smole stabla smirne koje raste u Africi i Aziji. Povezana je uz tamjan. Smirna se također koristila za izradu mirisa, parfema i lijekova, te za pripravu mrtvih tijela za ukop. Smirna je bila jedan od darova koje su učenjaci dali Isusu kada se rodio. Isusu su ponudili vino pomiješano sa smirnom kako bi mu ublažili bol kada su ga razapeli.
51  Sotona, đavao, zli Đavao je duhovno biće koje je Bog stvorio, ali koje se pobunilo protiv Boga i postalo Božjim neprijateljem. Đavao se također naziva “Sotona” ili “zli”. Đavao mrzi Boga i sve što je Bog stvorio, zato što želi uzeti Božje mjesto i želi da ga štuju kao Boga. Sotona kuša ljude da se pobune protiv Boga. Bog je poslao svoga Sina, Isusa, da spasi ljude od Sotonine kontrole. Ime “Sotona” znači “protivnik” ili “neprijatelj”. Riječ “đavao” znači “optužitelj”. Riječ “đavao” također se može prevesti kao “optužitelj” ili “zli” ili “kralj zlih duhova” ili “glavni zli duh”. “Sotona” se može prevesti kao “Protivnik” ili “Neprijatelj” ili nekim drugim imenom koje pokazuje da je on đavao. Ovi izrazi trebali bi se prevesti drugačije od demona i zlih duhova.
52  spasiti, siguran Izraz “spasiti” odnosi se na čuvanje nekoga od nečega lošega ili štetnoga. “Biti siguran” znači biti zaštićen od zla ili opasnosti. U fizičkom smislu, ljudi se mogu spasiti ili izbaviti od poteškoća, opasnosti ili smrti. U duhovnom smislu, ako je osoba “spašena”, to znači da joj je putem Isusove smrti na križu Bog oprostio i spasio je od kazne u paklu za njen grijeh. Ljudi mogu spasiti ili izbaviti ljude od opasnosti, ali samo Bog može spasiti ljude od vječne kazne za njihove grijehe. Načini prevođenja “spasiti” mogli bi uključivati “izbaviti” ili “čuvati od zla” ili “maknuti iz opasnosti” ili “sačuvati od smrti”. U izrazu, “tko god želi spasiti svoj život”, izraz “spasiti” mogao bi se prevesti kao “sačuvati” ili “zaštititi”. Izraz “siguran” mogao bi se prevesti kao “zaštićen od opasnosti” ili “na mjestu gdje ti nitko ne može nauditi”.
53  srce U Bibliji, izraz “srce” često se koristi u prenesenom značenju u odnosu na nečije misli, osjećaje, želje i volju. Imati “tvrdo srce” uobičajen je izraz koji znači da osoba tvrdoglavo odbija poslušati Boga. Izrazi “svim svojim srcem” ili “cijelim srcem” znače učiniti nešto bez rezerve, potpuno predano i spremno. Izraz “uzeti nešto k srcu” znači ozbiljno se odnositi prema nečemu i primijeniti to u svoj život. Izraz “slomljena srca” opisuje osobu koja je vrlo tužna. Ona je bila emocionalno duboko povrijeđena. Neki jezici koriste različit dio tijela kao što je “trbuh” ili “jetra” kada govore o ovim idejama. Ako “srce” ili drugi dio tijela nema ovo značenje, neki jezici mogu imati potrebu izraziti to nefigurativno, izrazima poput “misli” ili “osjećaji” ili “želje”. Ovisno o kontekstu, fraze “svim svojim srrcem” ili “cijelim srcem” mogle bi se prevesti kao “svom mojom snagom” ili “potpuno predano” ili “sasvim” ili “s potpunim posvećenjem”. Izraz “uzeti k srcu” mogao bi se prevesti kao “baviti se time ozbiljno” ili “pažljivo razmisliti o tome”. Izraz “tvrda srca” mogao bi se također prevesti kao “tvrdoglavo buntovan” ili “koji odbija poslušati” ili “koji stalno ne sluša Boga”. Načini da se prevede “slomljena srca” mogli bi uključivati “vrlo tužan” ili “koji se osjeća duboko povrijeđenim”.
54  subota, Šabat Izraz “Šabat” odnosi se na sedmi dan u tjednu, za koji je Bog zapovjedio da Izraelci odvoje kao dan odmora i nerada. Nakon što je Bog završio sa stvaranjem svijeta u šest dana, sedmi dan se odmarao. Na isti način Bog je zapovjedio Izraelcima da odvoje sedmi dan kao poseban dan odmora i štovanja. Zapovijed da “čuvaju Šabat svetim” jedna je od deset zapovijedi koje je Bog zapisao na kamenim pločama koje je Mojsiju dao za Izraelce. U skladu sa židovskim sustavom brojenja dana, Šabat počinje u petak o zalasku sunca, a traje do zalaska sunca u subotu. Ovo bi se također moglo prevesti kao “dan odmora” ili “dan za odmaranje” ili “neradni dan” ili “Božji dan odmora”.
55  suditi, sud Izrazi “suditi” i “sud” često se odnose na donošenje odluke oko toga je li nešto moralno ispravno ili pogrešno. “Božji sud” često se odnosi na njegovu odluku da osudi nešto ili nekoga kao grešno. Božji sud obično uključuje kažnjavanje ljudi zbog njihova grijeha. Izraz “suditi” može također značiti “osuditi”. Bog upućuje svoj narod da ne sude jedni druge na taj način. Drugo značenje je “presuditi između” ili “suditi između”, kao kada se odlučuje o tome koja je osoba u nekome sporu u pravu. U nekim kontekstima, Božji “sudovi” su ono što je on odlučio da je ispravno i pravedno. Oni su slični njegovim odlukama, zakonima ili propisima. “Sud” se može odnositi na sposobnost mudrog donošenja odluka. Osoba koja ima loš “sud” nema mudrosti da donese mudre odluke. Ovisno o kontekstu, načini prevođenja “suditi” mogu uključivati “odlučiti” ili “osuditi” ili “kazniti” ili “odrediti”. Izraz “sud” može se prevesti kao “kazna” ili “odluka” ili “presuda” ili “odredba” ili “osuda”. U nekim kontekstima, izraz “na sud” mogao bi se također prevesti kao “na dan suda” ili “u vrijeme kada Bog bude sudio ljudima”.
56  suosjećanje, suosjećajan Izraz “suosjećanje” odnosi se na osjećaj brige za ljude, posebno za one koji pate. “Suosjećajna” osoba vodi računa o ljudima i pomaže im. Riječ “suosjećanje” obično uključuje brigu o ljudima u potrebi, kao i djelovanje kako bi im se pomoglo. Biblija kaže da je Bog suosjećajan, da je pun ljubavi i milosrđa. U Pavlovu pismu Kološanima, on im veli da se “zaodjenu suosjećanjem”. Nalaže im da se brinu o ljudima i aktivno pomažu onima koji su u potrebi. Doslovno značenje riječi “suosjećanje” jest “utroba milosrđa”. Ovo je izraz koji znači “milosrđe” ili “sažaljenje”. Načini na koje se “suosjećanje” može prevesti mogu uključivati “duboka briga za” ili “blagotvorno milosrđe”. Izraz “suosjećajan” također se može prevesti kao “brižan i voli pomoći” ili “duboko privržen i milosrdan”.
57  svet, svetost Izrazi “svet” i “svetost” odnose se na Božji karakter. Bog je totalno odvojen i razdvojen od svega što je grešno i nesavršeno. Samo je Bog apsolutno svet. On čini ljude i stvari svetima. Osoba koja je sveta pripada Bogu i odvojena je kako bi služila Bogu i donosila mu slavu. Objekt koji je Bog proglasio svetim je onaj koji je odvojen za njegovu slavu i upotrebu, kao što je žrtvenik koji služi u svrhu prinošenja žrtava njemu. Budući da je Bog svet, ljudi mu ne mogu pristupiti osim ako im on to ne dopusti, zato što su obična ljudska bića, grešna i nesavršena. U Starome zavjetu, Bog je odvojio svećenike kao svete za određene službe njemu. Morali su se obredno očistiti od grijeha kako bi pristupili Bogu. Bog je također odvojio kao sveta neka mjesta i stvari koje su mu pripadali ili u kojima se objavljivao, kao što je bio njegov hram. Načini prevođenja “svet” mogu uključivati “odvojen za Boga” ili “koji pripada Bogu” ili “savršeno čist” ili “savršeno bezgrešan” ili “odvojen od grijeha”. “Učiniti svetim” često se prevodi kao “posvetiti”. Može se također prevesti kao “odvojiti (nekoga) za Božju slavu”.
58  Sveti Duh, Duh Božji, Duh Gospodnji Svi se ovi izrazi odnose na Svetoga Duha, koji je Bog. Jedan pravi Bog postoji vječno kao Otac, Sin i Sveti Duh. Sveti Duh se također naziva i “Duhom” i “Duhom Jahvinim” i “Duhom istine”. Budući da je Sveti Duh Bog, on je apsolutno svet, beskonačno čist i moralno savršen u svoj svojoj naravi i svemu što čini. Zajedno s Ocem i Sinom, Sveti Duh je bio aktivan u stvaranju svijeta. Kada se Božji Sin Isus vratio na nebo, Bog je poslao Svetoga Duha svome narodu kako bi ih on vodio, poučavao, tješio i osposobljavao da čine Božju volju. Sveti Duh vodio je Isusa i on vodi sve koji vjeruju u Isusa.
59  svetinja, svetinja nad svetinjama U Bibliji, izrazi “svetinja” i “svetinja nad svetinjama” odnose se na dva dijela šatora sastanka ili hramske zgrade. “Svetinja” je bila prva soba, u kojoj se nalazio kadioni žrtvenik i stol s posebnim “kruhom prisutstva”. “Svetinja nad svetinjama” bila je druga, sasvim unutarnja soba, i sadržavala je kovčeg saveza. Debela, teška zavjesa odvajala je vanjsku od unutarnje sobe. Veliki svećenik bio je jedina osoba koja je smjela ući u svetinju nad svetinjama. Ponekad se izraz “svetinja” odnosi i na zgradu i dvorišni dio bilo šatora sastanka bilo hrama. Također se može općenito odnositi na bilo koje mjesto koje je odvojeno za Boga. Izraz “svetinja” također se može prevesti kao “soba odvojena za Boga” ili “posebna soba za susret s Bogom” ili “mjesto rezervirano za Boga”. Izraz “svetinja nad svetinjama” mogao bi se prevesti kao “soba koja je najviše odvojena za Boga” ili “najposebnija soba za susret s Bogom”. Ovisno o kontekstu, načini prevođenja općenitog izraza “svetinja” mogli bi uključivati “posvećeno mjesto” ili “mjesto koje je Bog odvojio” ili “mjesto u hramskom kompleksu koje je sveto”.
60  svetište Izraz “svetište” doslovno znači “sveto mjesto” i odnosi se na mjesto koje je Bog učinio svetim ili posvetio. Također se može odnositi na mjesto koje pruža zaštitu i sigurnost. U Starome zavjetu, izraz “svetište” često se koristi u odnosu na šator sastanka ili hramsku zgradu gdje se nalazilo “sveto mjesto” ili “svetinja nad svetinjama”. Bog je govorio o svetištu kao o mjestu gdje je on živio među svojim narodom, Izraelcima. Bog se također nazvao “svetištem” ili sigurnim mjestom za svoj narod na kojemu mogu naći zaštitu. Ovaj izraz ima osnovno značenje “svetoga mjesta” ili “mjesta koje je odvojeno”. Ovisno o kontekstu, izraz “svetište” mogao bi se prevesti kao “sveto mjesto” ili “sveta zgrada” ili “Božje sveto boravište” ili “sveto mjesto zaštite” ili “sveto mjesto sigurnosti”. Fraza “šekel svetišta” mogla bi se prevesti kao “vrsta šekela koji se daje za šator sastanka” ili “šekel koji se koristio kao porez za održavanje hrama”.
61  svećenik, svećenstvo U Bibliji, svećenik je netko tko je izabran da prinosi žrtve Bogu u ime Božjega naroda. “Svećenstvo” je bilo ime za dužnost ili položaj svećenika. U Starome zavjetu, Bog je izabrao Arona i njegove potomke da mu budu svećenici za izraelski narod. “Svećenstvo” je bilo pravo i odgovornost koja je prelazila s oca na sina u levitskome klanu. Izraelski svećenici bili su odgovorni za prinošenje žrtava naroda Bogu, zajedno uz druge dužnosti u hramu. Svećenici su također prinosili redovne molitve Bogu u ime njegova naroda i obavljali druge vjerske obrede. Svećenik je izgovarao službene blagoslove na narod i poučavao ih Božjim zakonima. U Isusovo vrijeme, postojale su različite razine svećenika, uključujući svećeničke glavare i velikog svećenika. Isus je naš “veliki svećenik” koji posreduje za nas u Božjem prisustvu. On je prinio sebe kao konačnu žrtvu za grijeh, što znači da žrtve koje su prinosili ljudski svećenici nisu više potrebne. U Novome zavjetu, svaki vjernik u Isusa zove se “svećenik” koji može doći izravno Bogu u molitvi da posreduje za sebe i druge ljude. U drevna vremena, postojali su i poganski svećenici koji su prinosili žrtve lažnim bogovima kakav je bio Baal. Ovisno o kontekstu, izraz “svećenik” može se prevesti kao “osoba za žrtve” ili “Božji posrednik” ili “žrtveni posrednik” ili “osoba koju Bog postavlja da ga predstavlja”. Neki prijevodi možda radije uvijek kažu nešto kao “izraelski svećenik” ili “židovski svećenik” ili “Jahvin svećenik” ili “Baalovi svećenici” kako bi bilo jasno da se to ne odnosi na suvremenu vrstu svećenika.
62  svjedočanstvo, svjedočiti Izrazi “svjedočanstvo” i “svjedočiti” odnose se na davanje izjave o nečemu za što smo sigurni da je istinito. Često osoba “svjedoči” o nečemu što je iskusila iz prve ruke. Svjedok koji da “lažno svjedočanstvo” ne govori istinu o onome što se dogodilo. Ponekad se izraz “svjedočanstvo” odnosi na proročanstvo koje je izjavio prorok. U Novome zavjetu, ovaj izraz često se koristi u odnosu na to kako su Isusovi sljedbenici svjedočili o događajima u Isusovu životu, smrti i uskrsnuću. Izraz “svjedočiti” ili “dati svjedočanstvo” mogao bi se također prevesti kao “reći činjenice” ili “reći što je vidio ili čuo” ili “reći iz osobnog iskustva” ili “dati svjedočanstvo” ili “reći što se dogodilo”. Načini prevođenja “svjedočanstva” mogu uključivati “izvještaj o tome što se dogodilo” ili “izjava o tome što je istina” ili “dokaz” ili “što je bilo rečeno” ili “proročanstvo”. Fraza “njima za svjedočanstvo” mogla bi se prevesti kao “pokazati im što je istinito” ili “dokazati im što je istina”. Fraza “kao svjedočanstvo protiv njih” mogla bi se prevesti kao “što će im pokazati njihov grijeh” ili “razotkrivajući njihovo licemjerstvo” ili “koji će dokazati da su u krivu”. “Dati lažno svjedočanstvo” moglo bi se prevesti kao “reći lažne stvari o” ili “izjaviti stvari koje nisu istinite”.
63  svijet, svjetovno Izraz “svijet” obično se odnosi na dio svemira u kojem žive ljudi: na Zemlju. Izraz “svjetovan” opisuje zle vrijednosti i ponašanja ljudi koji žive na tome svijetu. U svom najširem smislu, izraz “svijet” odnosi se na nebesa i zemlju, kao i sve što se u njima nalazi. U mnogim kontekstima, “svijet” zapravo znači “ljudi u svijetu”. Ponekad se podrazumijeva da se to odnosi na zle ljude na svijetu ili na ljude koji nisu poslušni Bogu. Apostoli su koristili “svijet” kada su govorili o sebičnim ponašanjima i iskvarenim vrijednostima ljudi koji žive na ovome svijetu. To može uključivati samopravedne religijske prakse koje se temelje na ljudskom trudu. Ljudi i stvari koji su okarakterizirani tim vrijednostima nazivaju se “svjetovnima”. Ovisno o kontekstu, “svijet” se može prevesti i kao “svemir” ili “ljudi ovoga svijeta” ili “pokvarene stvari na svijetu” ili “zli stavovi ljudi na svijetu”. Izraz “sav svijet” često znači “mnogi ljudi”, a odnosi se na ljude koji žive u nekom području. Na primjer, “sav svijet došao je u Egipat” moglo bi se prevesti kao “mnogi ljudi iz okolnih zemalja došli su u Egipat” ili “ljudi iz svih zemalja oko Egipta došli su tamo”. Još jedan način na koji se može prevesti “sav svijet je otišao u svoj rodni grad da se tamo zapišu u rimskom popisu” može biti “mnogi ljudi koji su živjeli u područjima nad kojima je vladalo Rimsko carstvo otišli su...” Ovisno o kontekstu, izraz “svjetovno” može se prevesti kao “zlo” ili “grešno” ili “sebično” ili “bezbožno” ili “pokvareno” ili “pod utjecajem iskvarenih vrijednosti ljudi na ovome svijetu”. Izraz “govoreći te stvari u svijetu” može se prevesti “govoreći te stvari ljudima svijeta”.
U drugim kontekstima, “na svijetu” može se prevesti i kao “živeći među ljudima svijeta” ili “živeći među bezbožnim ljudima”.
64  Sin Čovječji, sin čovječji Naslov “Sin Čovječji” Isus je koristio u odnosu na sebe. Često je koristio ovaj izraz umjesto da kaže “ja” ili “mene”. U Bibliji, “sin čovječji” može biti način govorenja ili obraćanja čovjeku. Također može značiti “ljudsko biće”. Na mnogim mjestima u starozavjetnoj knjizi Ezekiela, Bog se često obraća Ezekielu kao “sinu čovječjem”. Na primjer, kaže: “Ti, sine čovječji, moraš prorokovati.” Prorok Daniel imao je viđenje “sina čovječjega” kako dolazi na oblacima, što upućuje na Mesiju koji ima doći. Isus je također rekao da će se Sin Čovječji jednoga dana vratiti na oblacima. Ove reference na Sina Čovječjega koji dolazi na oblacima otkrivaju da je Mesija Isus Bog. Kada Isus koristi izraz “Sin Čovječji”, to se može prevesti kao “Onaj koji je postao ljudsko biće” ili “Čovjek s neba”. Neki prevoditelji ponekad uključuju “ja” ili “mene” s ovim nazivom.
65  sinagoga Sinagoga je zgrada gdje se Židovi sastaju na štovanje Boga. Još od drevnih vremena bogoslužja sinagoge uključivala su vrijeme za molitvu, čitanje Svetoga pisma i poučavanje o Svetome pismu. Židovi su prvotno počeli graditi sinagoge kao mjesta za molitvu i štovanje Boga po svojim gradovima, zato što su mnogi živjeli daleko od hrama u Jeruzalemu. Isus je često poučavao u sinagogama i tamo liječio ljude. Riječ “sinagoga” može se koristiti u prenesenom značenju u odnosu na skupinu ljudi koji se tamo sastaju.
66  uskrsnuće Izraz “uskrsnuće” odnosi se na čin postajanja živim nakon što je nastupila smrt. Uskrsnuti nekoga znači vratiti tu osobu opet u život. Samo Bog ima snagu učiniti takvo nešto. Riječ “uskrsnuće” često se odnosi na Isusov povratak iz mrtvih u žive. Kada je Isus rekao “Ja sam uskrsnuće i život”, mislio je da je on izvor uskrsnuća i onaj koji čini da se ljudi vrate u život. Riječ “uskrsnuće” mogla bi se također prevesti kao “vraćanje u život” ili “postati opet živ” ili “postati živ nakon što je bio mrtav”. Doslovno značenje ove riječi je “ustajanje” ili “čin podizanja”.
67  učenik Izraz “učenik” odnosi se na osobu koja provodi mnogo vremena s učiteljem, učeći od učiteljeva karaktera i poučavanja. Ljudi koji su slijedili Isusa, slušali njegova učenja i pokoravali im se, zvali su se “učenicima”. Ivan Krstitelj također je imao učenike. Tijekom Isusove službe, bilo je mnogo učenika koji su ga slijedili i slušali njegova učenja. Isus je izabrao dvanaest učenika da mu budu najbliži sljedbenici. Ti su ljudi postali poznati kao “apostoli”. Isusovih dvanaest apostola nastavili su biti poznati kao njegovi “učenici” ili “dvanaestorica”. Netom prije nego što je Isus uzašao na nebo, zapovjedio je svojim učenicima da uče druge ljude o tome kako da i oni postanu Isusovi učenici. Bilo tko vjeruje u Isusa i pokorava se njegovou učenju naziva se Isusovim učenikom. Izraz “učenik” može se prevesti riječju ili izrazom u značenju “sljedbenik” ili “student” ili “onaj koji uči od nekoga”.
68  veliki svećenik Izraz “veliki svećenik” odnosi se na posebnog svećenika koji je bio određen za u službu kao vođa svih drugih izraelskih svećenika. Veliki svećenik imao je posebne odgovornosti. On je bio jedini koji je smio ući u najsvetiji dio hrama kako bi prinio posebnu žrtvu jednom godišnje. Izraelci su imali mnoge svećenike, ali samo jednoga velikog svećenika odjednom. Kada je Isus bio uhićen, Kajfa je bio službeni veliki svećenik. Kajfin punac Ana također se ponekad spominje zato što je on bio bivši veliki svećenik koji je vjerojatno još uvijek imao moć i vlast nad ljudima. “Veliki svećenik” mogao bi se prevesti kao “vrhovni svećenik” ili “najviše rangiran svećenik”.
69  vjera Općenito, izraz “vjera” odnosi se na vjerovanje, pouzdanje ili sigurnost u nekoga ili nešto. “Imati vjeru” u nekoga znači vjerovati da je ono što kaže i radi istinito i vrijedno pouzdanja. “Imati vjeru u Isusa” znači vjerovati svim Božjim učenjima o Isusu. To posebice znači da se ljudi pouzdaju u Isusa i njegovu žrtvu da će ih očistiti od njihova grijeha i spasiti od kazne koju zaslužuju zbog toga grijeha. Prava vjera ili vjerovanje u Isusa učinit će da osoba proizvede dobre duhovne plodove ili ponašanja zato što u njima živi Sveti Duh. Ponekad se “vjera” odnosi općenito na učenja o Isusu, kao u izrazu, “istine vjere”. U kontekstima kao što je “očuvati vjeru” ili “napustiti vjeru”, izraz “vjera” odnosi se na stanje vjerovanja u sva učenja o Isusu. U nekim kontekstima, “vjera” se može prevesti kao “vjerovanje” ili “uvjerenje” ili “pouzdanje” ili “sigurnost”.
70  vjeran, vjernost Biti “vjeran” Bogu znači dosljedno živjeti u skladu s Božjim učenjima. To znači biti mu odan i pokoravati mu se. Stanje osobe koja je vjerna naziva se “vjernost”. Osobi koja je vjerna može se vjerovati da će uvijek ispuniti svoja obećanja i dužnosti prema drugim ljudima. Vjerna osoba ustraje u nekome zadatku, čak i kada je dug i težak. Vjernost Bogu je dosljedno vršenje onoga što Bog želi da radimo. U mnogim kontekstima, “vjeran” se može prevesti kao “odan” ili “predan” ili “pouzdan”. U drugim kontekstima, “vjeran” se može prevesti riječju ili frazom u značenju “koji nastavlja vjerovati” ili “koji ustraje u vjeri i poslušnosti Bogu”. Načini na koje se može prevesti “vjernost” uključuju “ustrajnost u vjeri” ili “odanost” ili “pouzdanost” ili “vjerovanje i poslušnost Bogu”.
71  vjerovati, vjerovati u, uvjerenje Izrazi “vjerovati” i “vjerovati u” blisko su povezani, ali imaju donekle različita značenja. “Vjerovati” se može prevesti kao “znati da je istinito” ili “znati da je točno”. “Vjerovati u” se može prevesti kao “potpuno se pouzdati” ili “pouzdati se i poslušati” ili “sasvim se osloniti i slijediti”.
72  vječan, vječit, vječnost Izrazi “vječan” i “vječit” imaju vrlo slična značenja i odnose se na nešto što će uvijek postojati ili što traje zauvijek. Izraz “vječnost” odnosi se na stanje postojanja koje nema ni početka ni svršetka. Također se može odnositi na život koji nikada ne prestaje. Poslije ovoga trenutnog života na zemlji, ljudska bića će provesti vječnost ili u nebu s Bogom ili u paklu odvojeni od Boga. Izrazi “vječni život” i “vječiti život” koriste se u Novome zavjetu u odnosu na vječno življenje s Bogom u nebu. Fraza “u vijeke vjekova” nosi zamisao vremena koje nikada ne prestaje i izražava kakva je vječnost ili ono što je vječno. Drugi načini prevođenja “vječan” ili “vječit” mogu uključivati “beskonačan” ili “neprestan” ili “koji se uvijek nastavlja”. Izrazi “vječni život” i “vječiti život” također se mogu prevesti kao “život koji nikada ne prestaje” ili “život koji se nastavlja bez prestajanja” ili “podizanje naših tijela da žive vječno”. Ovisno o kontekstu, različiti načini prevođenja “vječnosti” mogu uključivati “koje postoji izvan vremena” ili “život koji ne prestaje” ili “život u nebu”.
73  vlast Izraz “vlast” odnosi se na moć, kontrolu ili autoritet nad ljudima, životinjama ili zemljom. Za Isusa Krista se kaže da ima vlast nad cijelom zemljom kao prorok, svećenik i kralj. Sotonina vlast zauvijek je poražena smrću Isusa Krista na križu. Prilikom stvaranja, Bog je rekao da će čovjek imati vlast nad ribama, pticama i svim stvorenjima na zemlji. Ovisno o kontekstu, drugi načini za prevođenje ovog izraza mogu uključivati “autoritet” ili “moć” ili “kontrola”. Izraz “imati vlast nad” mogao bi se prevesti kao “vladati nad” ili “upravljati”.
74  zakon, Mojsijev zakon, Božji zakon, Jahvin zakon Svi se ovi izrazi odnose na zapovijedi i upute koje je Bog dao Mojsiju, a kojima su se Izraelci morali pokoravati. Izrazi “zakon” i “Božji zakon” također se koriste općenitije u odnosu na sve čemu Bog želi da se njegov narod pokorava. Ovisno o kontekstu, “zakon” se može odnositi na: Deset zapovijedi koje je Bog napisao na kamene ploče za Izraelce; sve zakone koje je Mojsije primio; pet prvih knjiga Staroga zavjeta; cijeli Stari zavjet (koji se također spominje kao “pisma” u Novome zavjetu); ili sve Božje upute i volju. Izraz “zakon i proroci” koristi se u Novome zavjetu u odnosu na hebrejsko sveto pismo (ili “Stari zavjet”). Ovi izrazi mogu se prevesti koristeći množinu, kao “zakoni” budući da se odnose na mnoge upute. “Mojsijev zakon” mogao bi se prevesti kao “zakoni za koje je Bog rekao Mojsiju da ih da Izraelcima”. Ovisno o kontekstu, “Mojsijev zakon” mogao bi se također prevesti kao “zakon koji je Bog rekao Mojsiju” ili “Božji zakoni koje je Mojsije zapisao” ili “zakoni koje je Bog rekao Mojsiju da ih da Izraelcima”. Načini prevođenja “zakona” ili “Božjega zakona” ili “Božjih zakona” mogu uključivati: “zakoni od Boga” ili “Božje zapovijedi” ili “zakoni koje je Bog dao” ili “sve što Bog zapovijeda” ili “sve Božje upute”. Izraz “Jahvin zakon” mogao bi se također prevesti kao “Jahvini zakoni” ili “zakoni koje je Jahve zapovjedio da se slušaju” ili “zakoni od Jahve” ili “stvari koje je Jahve zapovjedio”.
75  zao, opak, opakost Izrazi “zao” i “opak” odnose se na bilo što se suprotstavlja Božjemu svetom karakteru i volji. Dok “zao” može opisivati karakter osobe, “opak” se može odnositi više na ponašanje osobe. Međutim, oba izraza vrlo su slična u svome značenju. Izraz “opakost” odnosi se na stanje koje postoji kada ljudi čine opake stvari. Rezultati zla jasno se vide u tome kako se ljudi loše ponašaju jedni prema drugima tako što ubijaju, kradu, kleveću te se okrutno i neljubazno ponašaju. Ovisno o kontekstu, izrazi “zao” i “opak” mogu se prevesti kao “loš” ili “grešan” ili “nemoralan”.
76  znak, dokaz, podjsetnik Znak je predmet, događaj ili radnja koja komunicira posebno značenje. Znaci mogu biti podsjetnici na nešto što je bilo obećano. Duga koju je Bog stvorio na nebu bila je znak koji je podsjećao ljude da on nikada više neće uništiti sav život na zemlji svjetskim potopom. Bog je zapovjedio Izraelcima da obrezuju svoje sinove u znak njegova saveza s njima. Znaci mogu otkriti ili uputiti na nešto. Anđeo je rekao pastirima znak koji im je trebao pomoći da znaju koja je beba u Betlehemu bila novorođeni Mesija. Juda je poljubio Isusa u znak vjerskim vođama da je Isus bio onaj kojega trebaju uhititi. Znaci mogu dokazati da je nešto istinito. Čuda koja su činili proroci i apostoli bila su znaci koji su dokazivali da su govorili Božje poruke. Čuda koja je Isus činio bila su znaci koji su dokazivali da je on uistinu pravi Mesija. Ovisno o kontekstu, “znak” se također može prevesti kao “signal” ili “simbol” ili “oznaka” ili “dokaz” ili “pokazatelj” ili “gesta”.
77  zvati, poziv, pozvan, zazvati Izrazi “pozvati” i “zazvati” doslovno znače reći nešto glasno nekome tko nije blizu. Postoji i nekoliko prenesenih značenja. “Zazvati” nekoga znači vikati ili glasno govoriti nekome tko je daleko. Također može značiti moliti nekoga za pomoć, posebice Boga. Često u Bibliji, “zvati” ima značenje “okupiti” ili “zapovjediti da dođe” ili “zatražiti da dođe”. Bog poziva ljude da mu dođu i budu njegov narod. To je njihov “poziv”. Izraz “pozvan” koristi se u Bibliji u značenju da je Bog odredio ili izabrao ljude da mu budu djeca, da mu budu sluge i navjestitelji njegove poruke spasenja po Isusu. Biti “nazvan po nečijem imenu” znači da se nekome da ime nekoga drugoga. Bog kaže da je on nazvao svoj narod po sebi. Drugačiji izraz “po imenu sam te pozvao” znači da Bog zna ime osobe i da ju je posebno izabrao. Izraz “zazvati te” može se prevesti kao “zamoliti te za pomoć” ili “moliti se žurno”. Kada Biblija kaže da nas je Bog “pozvao” da budemo njegovi sluge, to se može prevesti kao “posebno nas je izabrao” ili “odredio nas je” da budemo njegovi sluge. Izraz “tvoj poziv” može se prevesti kao “tvoja namjera” ili “Božja namjera za tebe” ili “poseban Božji posao za tebe”. “Zazvati ime Gospodnje” može se prevesti kao “tražiti Gospodina i ovisiti o njemu” ili “pouzdati se u Gospodina i slušati ga”. “Zvati za” nešto može se prevesti kao “zatražiti” ili “zahtijevati” ili “zapovjediti”. Izraz “zovete se mojim imenom” može se prevesti kao “dao sam vam moje ime, pokazavši time da mi pripadate”. Kada Bog kaže: “Pozvao sam te po imenu” to se može prevesti kao “znam tvoje ime i izabrao sam te”.
78  ime U Bibliji, riječ “ime” koristi se u nekoliko prenesenih značenja. U nekim kontekstima, “ime” se može odnositi na nečiji ugled, kao u izrazu “napravimo sebi ime”. Naziv “ime” također se može odnositi na sjećanje na nešto. Na primjer, “zatrti imena idola” znači uništiti te idole tako da ih se više nitko ne sjeća i ne štuje. Govoriti “u ime Božje” znači govoriti s njegovom silom i autoritetom, ili kao njegov predstavnik. “Ime” nekoga može se odnositi na cijelu osobu, kao u izrazu “nema drugoga imena pod nebom po kojemu se možemo spasiti”. Izraz poput “njegovo dobro ime” mogao bi se prevesti kao “njegov dobar ugled”. Raditi nešto “u ime” nekoga moglo bi se prevesti kao “s autoritetom” nekoga ili “uz dopuštenje” nekoga ili “kao predstavnik” te osobe. Izraz “napraviti sebi ime” mogao bi se prevesti kao “učiniti da mnogi ljudi saznaju za nas” ili “učiniti da ljudi misle da smo vrlo važni”. Izraz “oni koji ljube tvoje ime” mogao bi se prevesti kao “oni koji te vole”. Izraz “zatrti imena idola” mogao bi se prevesti kao “riješiti se poganskih idola tako da ih se nitko ne sjeća” ili “učiniti da ljudi prestanu štovati lažne bogove” ili “u potpunosti uništiti sve idole tako da ljudi više uopće ne razmišljaju o njima”.
79  ispuniti Izraz “ispuniti” znači dovršiti ili postići nešto što se očekivalo. Kada se ispuni proročanstvo, to znači da je Bog učinio da se dogodi ono što je bilo rečeno u proročanstvu. Ako osoba ispuni obećanje ili zavjet, to znači da radi što je obećala učiniti. Ispuniti odgovornost znači učiniti dodijeljeni ili traženi zadatak. Ovisno o kontekstu, “ispuniti” bi se moglo prevesti kao “postići” ili “dovršiti” ili “učiniti da se dogodi” ili “poslušati” ili “obaviti”. Fraza “ispunilo se” mogla bi se prevesti kao “ostvarilo se” ili “dogodilo se” ili “odigralo se”. Načini za prevođenje “ispuniti” kao u izrazu “ispuniti svoju službu” mogu uključivati “dovršiti” ili “prakticirati” ili “služiti druge ljude kako te je Bog pozvao da činiš”.
Izraz “ispunjen Duhom” figurativan je izraz koji znači da Sveti Duh čini osobu sposobnom da čini Božju volju. Izraz “ispunjen” je izraz koji često znači “pod kontrolom”. Ljudi su “ispunjeni Duhom” kada slijede vodstvo Svetoga Duha i potpuno se oslanjaju na njega da im pomogne činiti što Bog želi. Ovaj se izraz može prevesti kao “osnaženi Duhom Svetim” ili “pod kontrolom Duha Svetoga”. Rečenica poput “bio je ispunjen Duhom Svetim” može se prevesti kao “on je živio u potpunosti po sili Duha Svetoga” ili “u potpunosti ga je vodio Sveti Duh”. Ovaj izraz sličnoga je značenja kao izraz “živjeti po Duhu”, ali “ispunjen Duhom” naglašava potpunost s kojom osoba dopušta Svetome Duhu da upravlja njenim životom ili da utječe na nju.
80  Isus, Isus Krist, Krist Isus Isus je Božji Sin. Ime “Isus” znači “Jahve spašava”. Izraz “Krist” je naziv koji znači “pomazanik” i druga je riječ za Mesiju. Ta dva imena često se kombiniraju kao “Isus Krist” ili “Krist Isus”. Ova imena naglašavaju da je Božji Sin Mesija koji je došao spasiti narod od vječne kazne za njihove grijehe. Na čudesan način, Sveti Duh uzrokovao je da vječni Sin Božji bude rođen kao ljudsko biće. Njegovim zemaljskim roditeljima anđeo je rekao da mu dadu ime “Isus” zato što je bio predodređen da spasi ljude od njihovih grijeha. Isus je učinio mnoga čuda, koja su otkrila da je on Bog i da je Krist, odnosno Mesija.
81  izabranik, izabrati, izabrani narod, Izabranik, izabrani Izraz “izabrani” doslovno znači “oni koji su izabrani” i odnosi se na one koje je Bog postavio ili izabrao da budu njegov narod. “Izabranik” ili “Izabranik Božji” titula je koja se odnosi na Isusa, koji je izabrani Mesija. Izraz “izabrati” znači odabrati nešto ili nekoga ili odlučiti nešto. Često se koristi u odnosu na Božje određivanje ljudi da mu pripadaju i da mu služe. Biti “izabran” znači biti “selektiran” ili “postavljen” da budeš ili radiš nešto. Bog je izabrao ljude da budu sveti, da budu odvojeni za svrhu donošenja dobroga duhovnog roda. Zbog toga se nazivaju “izabranima” ili “izabranicima”. Naziv “izabranik” se ponekad koristi u Bibliji u odnosu na određene ljude kao što su Mojsije i kralj David koje je Bog postavio kao vođe nad svojim narodom. Također se koristi u odnosu na narod Izraela kao Božji izabrani narod. Fraza “izabrani” stariji je naziv koji doslovno znači “izabranici” ili “izabrani narod”. Ova se fraza u izvornom jeziku nalazi u množini kada se odnosi na vjernike u Krista. Fraza “koji su bili izabrani” također se može prevesti kao “koji su bili postavljeni” ili “koji su bili selektirani” ili “koje je Bog odabrao”. “Izabrao sam te” može se prevesti kao “postavio sam te” ili “odabrao sam te”. U odnosu na Isusa, “Izabranik” se također može prevesti kao “Božji izabranik” ili “Bogom posebno postavljeni Mesija” ili “Onaj kojega je Bog postavio”.
82  čist, očistiti Izraz “čist” doslovno znači da nešto nema nikakve mrlje ili nečistoće. U Bibliji, često se koristi u prenesenom značenju kao “svet” ili “slobodan od grijeha”. “Očistiti” je proces činjenja nečega “čistim”. Također se može prevesti kao “oprati” ili “pročistiti”. U Starome zavjetu, Bog je rekao Izraelcima koje je životinje odredio kao obredno “čiste” i koje su bile “nečiste”. Samo su se čiste životinje smjele koristiti za jelo ili za žrtvu. U ovome kontekstu, izraz “čist” znači da je životinja Bogu bila prihvatljiva za žrtvenu upotrebu. Osoba koja je imala određene kožne bolesti bila bi nečista dok se koža ne bi dovoljno izliječila i postala nezarazna. Upute za čišćenje kože morale su se poštovati kako bi se ta osoba mogla ponovno proglasiti “čistom”. Ponekad se “čist” koristi u prenesenom značenju kada se govori o moralnoj čistoći. Ovaj se izraz može prevesti uobičajenom riječju za “čist” ili “pročišćen” (u smislu da nije prljav). Drugi načini na koje se može prevesti taj izraz su: “obredno čisti” ili “ritualno čisti” ili “prihvatljivi Bogu”.
83  čist, pročistiti, pročišćenje Biti “čist” znači nemati mana ili nemati ništa što ne treba biti tu. Očistiti što znači pročistiti to i odstraniti bilo što zagađujuće ili kontaminirajuće. U pogledu starozavjetnih zakona, “očistiti” i “očišćenje” odnose se većinom na čišćenje od stvari koje čine stvar ili osobu obredno nečistom, kao što je bolest, tjelesne izlučevine ili rađanje. Stari zavjet također je imao zakone koji su govorili ljudima kako da se očiste od grijeha, obično po žrtvi neke životinje. To je bilo samo privremeno i žrtve su se morale neprestano ponavljati. U Novome zavjetu, biti očišćen često se odnosi na čistoću od grijeha. Jedini način na koji se ljudi mogu potpuno i trajno očistiti od grijeha je putem pokajanja i primanja Božjeg oprosta, putem pouzdanja u Isusa i njegovu žrtvu. Izraz “pročistiti” može se prevesti kao “učiniti čistima” ili “očistiti” ili “očistiti od svake kontaminacije” ili “riješiti se svega grijeha”. Izraz kao “kada je vrijeme očišćenja završilo” može se prevesti kao “kada su se očistili čekanjem određenoga broja dana”. Izraz “pružio očišćenje od grijeha” može se prevesti kao “pružio način na koji se ljudi mogu potpuno pročisiti od svoga grijeha”. Drugi načini prevođenja “očišćenja” mogu uključivati “čišćenje” ili “duhovno pranje” ili “postajanje obredno čistim”.
84  štovati “Štovati” znači davati čast, slaviti i slušati nekoga, posebice Boga. Ovaj izraz često doslovno znači “pokloniti se” ili “pasti ničice” kako bi se nekome ponizno dalo čast. Mi štujemo Boga kada mu služimo i dajemo čast, slaveći ga i pokoravajući mu se. Kada su Izraelci štovali Boga, to je često uključivalo žrtvovanje životinje na žrtveniku. Izraz “štovati” mogao bi se prevesti kao “pokloniti se” ili “dati čast i služiti” ili “poštovati i pokoravati se”. U nekim kontekstima, mogao bi se također prevesti kao “ponizno slaviti” ili “davati čast i slavu”.
85  žrtvenik “Žrtvenik” je bio podignuta struktura na kojoj su Izraelci palili životinje i žitarice kao prinose Bogu. U biblijska vremena, gradili su se jednostavni žrtvenici oblikovanjem humka od utabane zemlje ili pažljivim stavljanjem velikih kamenja jednih do drugih praveći time stabilne gomile. Druge skupine ljudi koje su živjele pored Izraelaca također su gradile žrtvenike kako bi prinosili žrtve svojim bogovima.
86  život, živjeti, živući, živ Svi ovi izrazi odnose se na stanje fizičkog života, koje stoji nasuprot smrti. Također se koriste u prenesenom značenju u odnosu na stanje duhovnog života. Sljedeće raspravlja o tome što se podrazumijeva pod izrazima “fizički život” i “duhovni život”. Ovisno o kontekstu, “život” se može prevesti kao “postojanje” ili “osoba” ili “duša” ili “biće” ili “iskustvo”. Izraz “živjeti” mogao bi se prevesti kao “prebivati” ili “nastavati” ili “postojati”. Izraz “kraj njegova života” mogao bi se prevesti kao “kada je prestao živjeti”. Izraz “poštedio im je živote” mogao bi se prevesti kao “dopustio im je da žive” ili “nije ih ubio”. Izraz “riskirali su svoje živote” mogao bi se prevesti kao “izložili su se opasnosti” ili “učinili su nešto što ih je moglo ubiti”. Kada Biblija govori o bivanju duhovno živim, “život” se može prevesti kao “duhovni život” ili “vječni život”, ovisno o kontekstu. Koncept “duhovnoga života” mogao bi se također prevesti kao “Bog nas čini živima u našemu duhu” ili “novi život po Bogu Duhu” ili “oživljavanje u našemu nutarnjem čovjeku”. Ovisno o kontekstu, izraz “dati život” mogao bi se prevesti kao “učiniti da živi” ili “dati vječni život” ili “učiniti da živi vječno”.