18
King Deibid en im soljamob bin bidim detlot enamimob
Sekan Semyul 8:1-18
Wal bambai na King Deibid en im soljamob bin go en fait langa detlot Filastain pipul igin, en deibin bidim olabat. En deibin teikoba det taun gulum Geth en ol detlot lilwan taun gulijap. Wal King Deibid en im solja olabat bin go en fait langa detlot Moweb pipul, en deibin bidim olabat. Lagijat na King Deibid bin meigim miselp jidan bos blanga ol detlot Moweb pipul, en detlot pipul bin oldei peiyimbat teks mani langa im.
Wal King Deibid en im soljamob bin go en fait langa det king blanga det kantri gulum Soba en det king bin neim Heidadesa, en imbin go langa det Yufreitis Riba, dumaji imbin wandi teikoba sambala kantri deya. King Deibid en im soljamob bin fait langa det king en im solja olabat, en deibin bidim olabat, en deibin gajim 1,000 bagi, en 7,000 hosmen, en 20,000 solja blanga det king. En King Deibid bin pikimat naf hosis blanga 100 bagi, en imbin breigim leig blanga ola najalot hosis.
Wal detlot Siriya pipul brom det taun gulum Dameskas bin jandim solja blanga album King Heidadesa, en King Deibid en im soljamob bin fait langa detlot solja, en deibin kilim ded 22,000 solja. Afta King Deibid bin meigim sambala solja blanga im kipgon jidanbat deya langa det Siriya kantri, en imbin jidan bos blanga ol detlot Siriya pipul, en detlot pipul bin oldei peiyim im teks mani. Wal YAWEI bin meigim King Deibid bidim im enami olabat ebriweya imbin oldei go blanga fait. En King Deibid bin gajim ola goldinwan shild weya detlot bosmen blanga King Heidadesa bin oldei garrimapbat, en imbin deigim detlot shild langa Jerusalem. En imbin gajim loda kopa du brom det dubala taun gulum Taibath en Kun weya King Heidadesa bin jidan. Bambai Salaman bin yusum detlot kopa blanga bildimap loda ebrijing langa det Serramoni Pleis. 1 King 7:40-47; 2 Kran 4:11-18
Wal det King Toi blanga det taun gulum Heimath bin irrim det nyus weya King Deibid bin bidim ola solja blanga King Heidadesa. 10 Imbin brabli gudbinji dumaji imbin bedfren langa King Heidadesa na, en imbin oldei fait langa im. En blanga tharran na wen King Deibid bin bidim King Heidadesa, King Toi bin jandim im san neim Joram blanga tok gudbalawei langa King Deibid. Wal Joram bin garrimap loda gol en silba en kopa blanga gibit langa King Deibid. 11 Wen imbin gibit im ol detlot enijing, King Deibid bin meigim detlot ting seikridwan blanga YAWEI. En King Deibid bin dum lagijat du langa ol detlot gol en silba weya imbin gajimbat brom detlot Idam pipul, en detlot Moweb pipul, en detlot Eman pipul, en detlot Filastain pipul, en detlot Amalek pipul wen imbin bidim olabat.
12 Afta na Ebishai hu mami bin neim Seruwaiya det doda blanga King Deibid, bin go en fait langa detlot Idam pipul deya langa det pleis gulum Solt Beli, en imbin kilim 18,000 Idam solja ded. 13 En afta imbin meigim sambala solja blanga im kipgon jidanbat deya langa det Idam kantri, en imbin jidan bos blanga ol detlot Idam pipul, en detlot pipul bin oldei peiyim im teks mani. Wal nomeda weya King Deibid bin oldei go en fait YAWEI bin oldei meigim im bidim ola enami blanga im.
14 Wal King Deibid bin jidan bos blanga ola Isreil pipul, en imbin tridimbat olabat raitwei, en imbin oldei gibit olabat feyago. 15 Wal det men neim Jowab hubin braja blanga Ebishai bin bos blanga ol detlot soljamob blanga King Deibid. En det men neim Jehosafet det san blanga Ahilad bin oldei maindimbat ola buk blanga King Deibid. 16 Seidok det san blanga Ahitab, en Ahimalek det san blanga Abaiyatha bin jidan serramonimen. En det men neim Seraiya bin raidimdan ola wed blanga King Deibid. 17 En det men neim Benaiya det san blanga Jehoiyada bin bos blanga ola blijiman hubin oldei lukaftumbat King Deibid. En ola san blanga King Deibid bin jidan haibala bos du.

18:8 1 King 7:40-47; 2 Kran 4:11-18