6
Wen Kristjan pipul agamin gija
Wal yumob dalim mi na. Wen yumob Kristjan pipul agamin gija, wotfo yumob oldei go langa odinri pipul blanga streitinimat det trabul? Yumob garra larram Kristjan pipul streitinimat det trabul.
Maitbi yumob nomo sabi wanim garra hepin langa det laswan dei. Ola pipul blanga God garra jidan haibala, en God garra meigim olabat jadjim ola odinri pipul. En if yumob Kristjan pipul garra jadjim ola odinri pipul langa det laswan dei, wal wotfo yumob kaan streitinimat det trabul weya yumob abum tudei?
En maitbi yumob nomo sabi wi Kristjan pipul garra jadjim ola einjul du. En if wi garra jadjim ola einjul, wal trubala wi gin streitinimat ola trabul blanga wi weya wi jidan iya langa dijan kantri tudei.
Yumob sabi? Wen yumob agamin gija, yumob kaan go langa odinri pipul hu nomo haibala langa tjetjsaid. Ai dalim yumob dijan blanga meigim yumob sheim, dumaji yumob bin oldei go langa detkain pipul na blanga streitinimat yumob trabul.
Wal ai sabi yumob Kristjan pipul garram sambodi deya hu sabi hau blanga streitinimat yumob trabul. Bat yumob nomo oldei go langa im. Yumob oldei deigim yumob Kristjan braja langa odinri pipul hu nomo bilib langa God blanga jadjim olabat. 7-8 Yumob agamin gija en deigim miselp langa odinri pipul blanga jadjim yumob, en tharran na shoum wi yumob nomo brabli Kristjan.
Yu si? Yumob oldei dum nogudbala ting langa yumob Kristjan braja o sista olabat, en yumob oldei pulumat olabat enijing. Bat ai dalim yumob. Yumob nomo wandi dum nogudbala ting langa yumob Kristjan braja o sista olabat. Im mobeda yumob larram olabat dum nogudbala ting langa yumob. Nomeda olabat pulumat yumob enijing, bat stil yumob nomo wandi dum nogudbala ting langa olabat.
9-10 Yumob sabi detlot pipul hu kipgon dumbat nogudbala ting kaan go langa hebin. Ol detlot pipul hu oldei weship langa olkain drimin sheip, en detlot pipul hu oldei silipsilip gija, en detlot pipul hu oldei silip garram merrit pipul, en detlot men hu oldei silip gija, en detlot stilinbala, en detlot pipul hu oldei jidan gridibala, en detlot pipul hu oldei jidan drangginbala, en detlot pipul hu oldei tokabat najalot pipul, wal ol detkain pipul na kaan go langa hebin. En yumob nomo wandi larram enibodi dalim yumob difrin wed.
11 Wal basdam yumob bin jidan nogudbala lagijat du. Bat God bin klinim yumob brom det nogudbalawei, en imbin meigim yumob jidan blanga im ronwan pipul olabat, en imbin meigim yumob jidan raitwei langa im. Imbin meigim yumob jidan lagijat thru Jisas Krais det Bos blanga wi, en imbin meigim yumob jidan lagijat garram im Holi Spirit.
Yu garra yusum yu bodi gudwei
12 Wal yumob jinggabat na. Maitbi sambala Kristjan pipul tok, “Wi gin dum enijing, dumaji Jisas Krais bin meigim wi jidan fri.”
Wal im trubala tharran. En ai gin tok lagijat du. Ai gin tok, “Mi lau dum enijing.” Bat nomo ebrijing gudwan blanga wi, en ai nomo wandim enijing blanga jidan bos blanga mi. 1 Karin 10:23
13 Yu si? Sambodi mait tok, “Daga im gudwan, dumaji God bin gibit wi daga blanga dagat, en imbin gibit wi binji blanga wandim det daga.”
Wal im trubala tharran. Bat daga im nomo bigwan ting, dumaji God garra meigim det daga binij, en im garra meigim det binji blanga wi binij du.
Yumob sabi wanim mi toktok iya? God nomo bin gibit wi bodi blanga yusum nogudbalawei en silipsilipbat garram enibodi. Imbin gibit wi bodi blanga yusum raitwei en blanga bulurrum Jisas Krais det Bos blanga wi. Det Bos na bin seibum det bodi blanga wi.
14 Yu si? God bin yusum im pawa blanga meigim Jisas Krais gidap laibala brom dedbala. En seimwei im garra meigim wi gidap laibala brom dedbala garram wi bodi du.
15 Yumob sabi? Wibin joinap garram Jisas Krais. Bat maitbi yumob nomo sabi yumob bodi bin joinap garram im du.
Wal wanim wi garra dum garram wi bodi weya bin joinap garram Jisas Krais? Wi garra yusum wi bodi nogudbalawei en silip garram detkain gel hu oldei silipsilipbat garram eni men hu gibit im mani? Nomo. 16 Wi kaan yusum wi bodi nogudbalawei lagijat, dumaji if wi joinimap miselp langa detkain nogudbala gel, wal wi meigim miselp jidan wanbala garram det bodi blanga det gel. Wi sabi tharran, dumaji langa oltestaman im tok, “Wen dubala merrit, dubala jidan wanbala na.” Jen 2:24
17 Yumob sabi na? If wibin joinimap miselp garram Jisas Krais, wal imbin meigim wi jidan wanbala garram im Spirit, en wi nomo wandi meigim miselp jidan wanbala garram ola nogudbala ting na. 18 Wal yumob jinggabat na. Wen yumob dum enikain nogudbala ting, yumob nomo dum det nogudbala ting langa yumob ronselp. Yumob dum det nogudbala ting langa enibodi. Bat wen yumob dum detkain nogudbala ting weya pipul oldei silipsilip gija, yumob dum det nogudbala ting langa enibodi en langa yumob ronwan bodi du. 19 Wal yumob garra gowei brom detkain nogudbala ting weya pipul oldei silipsilip gija, dumaji yumob bodi jidan jis laiga det serramoni pleis blanga det Holi Spirit. God bin gibit yumob det Holi Spirit, en im jidan insaid langa yumob. Bat maitbi yumob nomo sabi yumob jidan jis laiga serramoni pleis blanga im.
Yu si? Yumob nomo blanga yumob ronselp. 1 Karin 3:16; 2 Karin 6:16 20 Yumob blanga God, dumaji imbin baiyim yumob. Imbin pei garram det blad blanga Jisas Krais blanga meigim yumob jidan blanga im. En blanga tharran na yumob garra yusum yumob bodi raitwei blanga preisimbat God.

6:12 1 Karin 10:23

6:16 Jen 2:24

6:19 1 Karin 3:16; 2 Karin 6:16