Fes Jon
Kristjan Pipul Garra Laigim Gija Brabliwei
Wal det wekinmen blanga Jisas Krais neim Jon, wen imbin olmen, imbin raidimdan dijan leda langa ola tjetj blanga dalim olabat blanga wotjim miselp en nomo larram ola laiyinwan titja deigidawei olabat brom det trubalawei. En imbin dalim olabat blanga kipgon jidan joinap garram Jisas Krais en blanga laigim ola Kristjan pipul brabliwei.
1
Jisas Krais det Wed
Orait, mi raidimdan dijan leda langa yumob blanga dalim yumob blanga det Wed weya gibit laif. Det Wed bin jidan longtaim bifo enijing bin jidan. En melabat bin irrim det Wed, en melabat bin luk det Wed garram melabat ron ai. Im trubala melabat bin luk det Wed, en melabat bin tatjim det Wed garram melabat ron bingga du. Jon 1:1
Yumob sabi? Det Wed im jidan laibala. En wen det Wed bin shoum miselp, melabat bin luk im, dumaji melabat bin luk im brabliwan. En melabat dalimbat yumob blanga im.
Wal det Wed na oldei gibit det olagijawan laif langa pipul, en imbin oldei jidan garram wi Dedi langa top, en imbin shoum miselp langa wi. Jon 1:14
Yumob sabi na? Det Wed na im Jisas Krais det San blanga God. En melabat bin luk im, en melabat bin irrim im, en melabat dalimbat yumob na blanga im, dumaji melabat bin joinin garram im en im Dedi, en melabat wandim yumob blanga joinin garram melabat du. Melabat brabli gudbinji wen melabat raidimbat dijan leda langa yumob, blanga meigim yumob jidan miselp brabli gudbinjiwei du.
God im lait
Wal melabat dalimbat yumob det wed weya melabat bin irrim brom Jisas Krais. En iya na det wed. God im lait, en nomo eni dakbala jidan langa im. En if wi reken wi jidan garram im, en seimtaim wi kipgon dumbat nogudbala ting, wal wi dalimbat laiya, en wi nomo bulurrum det trubalawei. Bat if wi bulurrum det trubalawei, en if wi jidan langa det lait seimwei laik God jidan, wal wi jidan mijamet wulijim wan femili, en det blad blanga im San Jisas Krais klinim wi brom ol detlot nogudbala ting weya wibin dumbat.
Wal if wi reken wi nomo dum eni nogudbala ting, wal wi dalimbat laiya langa wi ronselp, en det trubala wed nomo jidan langa wi. Bat God im oldei jidan trubala, en im oldei gibit feyago, en if wi onap langa im blanga ol detlot nogudbala ting weya wi dumbat, wal im garra larramgo wi fri brom ol detlot nogudbala ting, en afta im garra andimwei det nogudbalawei blanga wi.
10 Yumob sabi? God bin tok wibin ol dumbat nogudbala ting. En if wi reken wi nomo bin dum eni nogudbala ting, wal wi meigim God jidan laiyinbala, en det wed blanga im nomo jidan insaid langa wi.

1:1 Jon 1:1

1:2 Jon 1:14