19
Wanbala speshalwan mesinja bin tok adbala langa King Jehosafet
Wal King Jehosafet brom Juda bin kambek seifwan en jidan langa im ronwan bigwan haus deya langa Jerusalem. Wal wan speshalwan mesinja neim Jehu, hubin san blanga Henanai bin go blanga midap garram det king, en imbin tok langa im, “Wotfo yubin album detlot nogudbala pipul hu nomo laigim YAWEI det trubala God? Tharran na bin meigim YAWEI brabli wail langa yu. Bat yu nomo brabli nogudbala. Yubin kadimat ol detlot seikridwan pol weya dei oldei weshipbat det gelwan drimin gulum Eshara, en yubin trai duwit blanga God.” Lagijat na Jehu bin tok.
King Jehosafet bin meigim tjeinj
Wal nomeda det King Jehosafet bin jidan langa Jerusalem, bat stil imbin go langa ola pipul nomeda weya deibin jidan, brom Biyashiba langa sauthwei, en imbin trebulin raidap langa det hil kantri blanga Ifreiyim langa nowathsaid, en imbin dalim ola pipul blanga kambek langa YAWEI, det God blanga olabat grengrenfathamob. Imbin pudum haibala boswan jadjis langa ebri strongwan taun deya langa Juda, en imbin dalim olabat, “Yumob garra lafta tok gudwei langa kotkeis, dumaji yu nomo wek blanga men bat yu wek blanga YAWEI, en im sabi wanim yu oldei dumbat wen yu kotimbat enibodi. Wal yu garra lafta rispek langa im brabliwei, dumaji YAWEI nomo laigim yu garra toktok praudbalawei, en nomo gibitbat pipul feyago en deigim mani blanga enijing.” Lagijat na King Jehosafet bin tok.
Wal deya langa Jerusalem King Jehosafet bin pikimat detlot Libaimen, en ola serramonimen, en sambala brabli gudwan lidamob blanga kotim enibodi langa God lowa en najalot lowa blanga pipul langa det taun. Imbin dalim olabat dislot wed, “Yumob dum yumob wek brabliwei blanga YAWEI. Yumob garra rispek langa im en dum ebrijing im wandim yumob blanga dum. 10 Wal wen yumob kantrimen blanga detlot taun kaman en bringimap enibodi hubin medrim sambodi, o hubin breigim najalot lowa, yumob garra dalim im hau im garra jidan langa det kotkeis, wulijim im nomo dum nogudbala ting blanga YAWEI. If yumob nomo dum tharran, wal YAWEI garra wail langa yumob. Bat if yumob dum tharran wal yumob nomo gilti. 11 Wal Amaraiya det haibala serramonimen garra tok laswan wed garram enijing blanga serramonisaid kotkeis. En Sebadaiya det san blanga Ishmeil en det boswan blanga Juda, im garra tok laswan wed blanga najalot kotkeis. Detlot Libaimen garra lafta meiksho ebrijing garra hepin raitwei. Yumob kaan bradin blanga ol detlot ting weya yumob garra dum blanga YAWEI. Im garra oldei album yumob blanga dum ebrijing gudwei.”