27
King Jotham blanga Juda
Sekan Kings 15:32-38
Wal Jotham bin jidan king wen imbin 25 yiya ol, en imbin king langa Jerusalem fo 16 yiya. Im mami bin Jerusha det doda blanga Seidok. King Jotham bin oldei meigim YAWEI gudbinji, jis laik im dedi bin dum, bat im nomo bin barnim gudsmelwan medisin deya langa det Serramoni Pleis laik im dedi bin dum. Bat detlot pipul langa Juda bin kipgon dumbat nogudbala ting.
Wal King Jotham na bin bildimap det Nowath Geit langa det Serramoni Pleis en imbin bildimap det taun wol mowa langa det pleis gulum Ofel deya langa Jerusalem. Langa det hil kantri blanga Juda imbin bildimap loda taun en langa det bush kantri imbin bildimap strongwan haus en haiwan haus blanga lukinatbat blanga eni trabul. Imbin fait langa det king brom Eman en im amimob en imbin bidim olabat. Imbin fosim detlot pipul brom Eman blanga peiyim teks fo det neks 3 yiya. Deibin lafta pei garram 3,400 kilogrem silba, 1,000 tan sid daga gulum wit, en 1,000 tan sid daga gulum bali. King Jotham bin go mowa strongbala, dumaji imbin trastimbat YAWEI det trubala God blanga im. Ola ebrijing weya King Jotham bin dumbat deibin raidimdan langa det buk gulum Ola stori blanga ola king brom Isreil en Juda.
Wal Jotham bin jidan king wen imbin 25 yiya ol, en imbin king langa Jerusalem fo 16 yiya. Imbin dai en deibin berrim im bodi langa Jerusalem, det taun blanga Deibid. En im san Eihes bin jidan det nyuwan king.