Sekan Kings
Ola King Blanga Isreil En Juda
Wal iya na ola najalot stori blanga ola king blanga Isreil en Juda. Sambala king bin bulurrum God brabliwei en sambala bin gibit bekboun langa im, nomeda God bin oldei gibit woning langa detlot king thru detlot speshalwan mesinja. Wal God bin larram detlot Asiriya solja teikoba Isreil en deigidawei ola pipul prisana. En detlot pipul du brom Juda nomo bin teiknodis langa God. En bambai imbin larram detlot Bebalon solja teikoba Juda en Jerusalem en deigidawei ola pipul prisana. Ilaisha bin jidan speshalwan mesinja langa det taim.
1
Ilaija en King Eihesaiya
Wal afta wen King Eiheb brom Isreil bin dai, detlot pipul langa det kantri gulum Moweb nomo bin wandim lisin en teiknodis langa eni king brom Isreil blanga jidan bos blanga olabat.
Wal det king blanga Isreil neim Eihesaiya bin buldan brom det haibala pleis deya ontop langa det bigwan haus blanga im langa Sameriya en imbin ardim miselp brabliwei. Afta na imbin jandim sambala mesinja langa Beilsibab det drimin blanga det taun gulum Ekran blanga ola Filastain pipul. Deibin go blanga faindat if det king garra dai. Bat wanbala einjul blanga YAWEI det trubala God bin dalim Ilaija det speshalwan mesinja brom Tishbi blanga go en midim detlot mesinja blanga King Eihesaiya en askim olabat, “Wotfo yumob garra go deya blanga askimbat Beilsibab det drimin blanga det taun gulum Ekran wanim garra hepin langa King Eihesaiya? Yumob reken nomo eni God jidan langa Isreil? Yumob dalim det king, YAWEI bin tok langa im, ‘Yu kaan go gudbala. Yu garra dai.’ ” Lagijat na Ilaija bin tok, dumaji imbin teiknodis langa YAWEI.
Brom deya detlot mesinja bin gobek langa det king en det king bin tok langa olabat, “Wotfo yumob bin kambek iya igin?”
En detlot mesinja bin tok, “Melabat bin midim wanbala men hubin dalim melabat blanga kambek en dalim yu wanim YAWEI bin tok langa yu. Imbin tok, ‘Wotfo yu jandimbat ola mesinja blanga yu blanga go en askim Beilsibab det drimin blanga Ekran wanim garra hepin langa yu? Yu reken nomo eni God jidan langa Isreil? Yu kaan go gudbala, yu garra dai.’ ”
Brom deya det king bin askim ola mesinja blanga im, “Wotkain det men?”
En detlot mesinja bin tok, “Imbin werrim kout garram enimul heya en imbin werrim lethawan belt.” En det king bin tok, “Ai sabi im. Tharran Ilaija.” Meth 3:4; Mak 1:6
Brom deya imbin jandim wan boswan solja garram 50 men blanga gajim Ilaija. Det boswan solja bin faindim Ilaija jidanbat ontop langa hil en imbin tok, “Speshalwan mesinja blanga God, det king bin tok, ‘Yu garra kamdan.’ ”
10 En Ilaija bin tok, “If mi det speshalwan mesinja blanga God larram faiya kamdan brom det skai en kilim yumob.” En streidawei faiya bin kamdan en kilim olabat ded.
11 Brom deya King Eihesaiya bin jandim najawan boswan solja igin garram 50 men hubin go en tok langa Ilaija, “Speshalwan mesinja blanga God, det king bin tok, ‘Yu garra kamdan streidawei.’ ” Luk 9:54
12 En Ilaija bin tok, “If mi na det speshalwan mesinja blanga God larram faiya kamdan brom det skai en kilim yumob.” En streidawei faiya bin kamdan en kilim olabat ded.
13 Wanmo taim igin det king bin jandim wanbala boswan solja garram 50 men. Det boswan solja bin go ontop langa det hil en imbin baudan lida langa im en imbin jingat brabliwei langa im, “Speshalwan mesinja blanga God, nomo panishim melabat. Larramgo melabat. Nomo kilim melabat ded. 14 Detlot najalot solja bin dai brom det faiya weya bin buldan brom det skai. Wal nomo panishim melabat. Yu garra kain langa melabat.” Lagijat na imbin tok.
15 Brom deya det einjul blanga YAWEI bin tok langa Ilaija, “Yu garra go garram im en nomo bradin.” Wal Ilaija bin go garram det boswan solja raidap langa det king. 16 En Ilaija bin tok, “YAWEI det trubala God blanga Isreil kaan album yu. Yubin jandim ola mesinja blanga askim Beilsibab det drimin blanga Ekran wanim garra hepin langa yu, jis laik nomo enibodi jidan deya langa Isreil. Wal yu kaan go gudbala, yu garra dai.” Lagijat na Ilaija bin tok.
17 Wal King Eihesaiya bin dai jis laik YAWEI bin tok langa Ilaija. King Eihesaiya nomo bin abum san. Wal im braja Joram bin jidan det nyuwan king. Imbin langa det sekan yiya weya Jehoram det san blanga Jehosafet bin jidan king blanga Juda. 18 En ebrijing King Eihesaiya bin dum deibin raidimdan langa det buk gulum Ola stori blanga detlot king blanga Isreil.

1:8 Meth 3:4; Mak 1:6

1:11 Luk 9:54