Sekan Semyul
Ola Stori Blanga King Deibid
Wal dijan stori im blanga King Deibid. Wen King Sol bin dai, Deibid bin jidan king blanga ola Juda pipul, en bambai imbin jidan king blanga ola Isreil pipul. Wal Deibid bin abum loda trabul brom im enami olabat, en brom im ron kantrimen olabat en brom im ron femili du. Bat God bin oldei albumbat im. En nomeda Deibid bin gudbala men, bat stil imbin dum sambala nogudbala ting du. Bat wen imbin onap blanga detlot nogudbala ting weya imbin dum, God bin oldei larramgo im fri brom detlot nogudbala ting.
1
Deibid bin gedim nyus weya King Sol bin dai
Wal Deibid en im solja olabat bin go en fait langa detlot Amalekait pipul, en deibin bidim olabat, en afta deibin gobek langa det taun gulum Siklag weya deibin oldei jidan.
Wal seimtaim King Sol en im solja olabat bin go en fait langa detlot Filastain pipul, en detlot Filastain solja bin kilim King Sol ded deya langa det hil gulum Gilbowa.
Wal Deibid nomo bin sabi detlot Filastain solja bin kilim King Sol ded, en imbin jidan deya langa Siklag fo 2 deis, en det neksdei wanbala men bin kaman brom det kemp blanga Sol weya deibin abum det fait langa det hil, en imbin go langa det taun weya Deibid bin jidan.
Wal det klos blanga det men bin terrapwan, en imbin abum graun langa im hed du, dumaji imbin nogudbinji blanga King Sol weya imbin dai, en wen imbin kamat langa Deibid, imbin baudan langa graun lida langa Deibid blanga shoum rispek langa im, en Deibid bin askim im, “Brom weya yubin kaman?”
Wal det men bin tok, “Aibin gidawei brom det kemp weya ola Isreil solja bin jidan.”
Wal Deibid bin tok, “Wal yu dalim mi wanim bin hepin.”
Wal det men bin tok, “Detlot Filastain solja bin kilim bigismob solja blanga wi ded, en ola najalot solja blanga wi bin ranawei brom det fait. En detlot Filastain solja bin kilim King Sol en im san Jonathan ded du.”
Wal Deibid bin tok, “Wal hau yu sabi King Sol en Jonathan bin dai?”
Wal det men bin tok laiyawei langa Deibid, dumaji imbin wandim Deibid garra gudbinji langa im, “Wal aibin deya langa det hil gulum Gilbowa, en aibin luk King Sol bin yusum det spiya blanga im blanga lidimap miselp blanga wok gudwei, en aibin luk ola hosmen blanga detlot Filastain solja en ola bagi weya deibin yusum blanga fait kaminap langa im.
“Wal King Sol bin tenaran, en imbin luk langa mi, en imbin jingat langa mi, en aibin tok, ‘Wanim?’ En imbin tok, ‘Hu yu?’ En aibin tok, ‘Mi Amalekait men.’ En imbin tok, ‘Yu kaman langa mi en kilim mi ded, dumaji deibin kilim mi olredi en ai sabi ai garra dai.’ Lagijat na Sol bin tok langa mi. 10 En wen imbin tok lagijat, aibin go langa im, en aibin kilim im ded, dumaji aibin sabi streidawei wen im garra buldan langa graun, im garra dai.
“Wal afta wen aibin kilim im ded, aibin deigimat det speshalwan het brom im hed en det speshalwan ring weya imbin oldei werrimon langa im am, en aibin bringimap det dubala ting langa yu na, bos.” Lagijat na det men bin tok langa Deibid laiyawei. Bat Deibid nomo bin sabi imbin laiya langa im. 1 Sem 31:1-6; 1 Kran 10:1-6
11 Wal Deibid en ola men blanga im bin breigim ola klos blanga olabat, dumaji deibin brabli nogudbinji blanga King Sol weya imbin dai, 12 en deibin nogudbinji en kraikrai en nomo dagat eni daga raidap det san bin godan blanga jinggabat blanga King Sol en Jonathan en blanga ola Isreil pipul, dumaji bigismob solja blanga YAWEI det trubala God bin dai langa det fait.
13 Wal afta na Deibid bin askim det men hubin bringimap det bednyus langa im, “Hu yu? Weya yu brom?”
Wal det men bin tok, “Main dedi im brom det Amalekait traib. Bat minbala main dedi bin oldei jidanbat iya langa yumob kantri.”
14 Wal Deibid bin tok, “Wotfo yu nomo bin bradin blanga kilim ded det men weya YAWEI bin pikimat blanga jidan king blanga ola Isreil pipul? 15-16 Yubin meigim trabul blanga yu ronselp, dumaji yu ronwan wed garra meigim yu dai weya yubin tok yubin kilim ded det men weya YAWEI bin pikimat blanga jidan king.” Lagijat na Deibid bin tok, en afta imbin jingat langa wanbala wekinmen blanga im, en imbin tok, “Kilim im ded.” En det wekinmen bin kilim det men, en imbin dai.
Deibid bin sing song blanga Sol en Jonathan
17 Wal Deibid bin sing wanbala song blanga jinggabat blanga King Sol en im san Jonathan, dumaji imbin sori blanga dubala, 18 en imbin dalim im wekinmen olabat blanga lenimbat det song langa ola pipul brom det Juda klen, en deibin raidimdan det song langa wan buk gulum Jeisha.
Wal iya na det song weya Deibid bin faindim blanga jinggabat King Sol en Jonathan. Josh 10:13
19 “Detlot haibala bos blanga wi Isreil pipul bin dai deya ontop langa det hil kantri.
En ola brabliwan solja blanga wi bin dai deya du.
20 Wal nobodi kaan dalim det bednyus langa wi enami olabat deya langa det dubala taun gulum Geth en Eshkalan,
dumaji wi nomo wandim ol detlot Filastain pipul hu nomo sabi God garra gudbinji.
 
21 “Wal det hil gulum Gilbowa garra jidan brabli draiwan na nomo garram eni woda,
en ola graun langa ola pedik langa det hil kantri kaan growimap eni daga na,
dumaji ola shild blanga detlot gudwan solja leidanbat nogudwan ebriweya deya,
en det shild blanga King Sol im leidanbat deya brabli rabishwan du.
22 Det bo en erro blanga Jonathan bin nambawan,
en det bigwan naif blanga King Sol bin brabli gudwan du,
en nomeda dubala enami bin brabli strongbala,
bat stil detmatj dubala bin spilim olabat blad en binijimap olabat.
 
23 “Wal King Sol en Jonathan bin brabli gudbala,
en aibin laigim dubala detmatj.
Dubala bin oldei jidan mijamet,
en dubala bin dai mijamet.
Dubala bin brabli strongbala jis laiga laiyan,
en dubala bin brabli kwikbala du jis laiga igulok weya im gajim samting.
 
24 “Wal ol yumob Isreil gel,
yumob garra kraikrai blanga King Sol,
dumaji im na bin oldei gibit yumob ola brabli gudwan klos en olkain golwan ting blanga werrimon.
 
25 “Ola brabliwan solja blanga wi bin dai langa det fait,
en Jonathan bin dai deya langa det hil kantri du.
 
26 “Wal main braja Jonathan, aibin laigim yu detmatj,
en mi brabli nogudbinji blanga yu na.
Yu nomo bin laigim mi seimwei laik ol detlot gel laigim mi. Nomo.
Brabliwei yubin laigim mi mowa den ol detlot gel hubin laigim mi.
 
27 “Ola brabliwan solja blanga wi bin dai,
en ola bigwan naif en spiya en shild blanga olabat bin binij na.”
Lagijat na Deibid bin singsingbat det song blanga jinggabat King Sol en Jonathan.

1:10 1 Sem 31:1-6; 1 Kran 10:1-6

1:18 Josh 10:13