14
Langa det taun gulum Aikoniyam
Wal wen Pol en Banabas bin kamat langa det taun gulum Aikoniyam, dubala bin go langa det Juwish Miting Pleis, en dubala bin tok garram pawa langa ola pipul, en loda Juwish pipul en loda Jintail pipul bin bilib langa det wed. Bat sambala Juwish pipul nomo bin bilib langa det wed, en deibin stat meigimbat trabul, en deibin meigim detlot Jintail pipul gitwail langa detlot bilibamob.
Wal det dubala speshalwan mishanri bin stap deya lilbit longtaim, en dubala bin oldei tok strongbalawei blanga Jisas Krais det Boswan, en dubala bin oldei dalimbat ola pipul hau det Boswan oldei wandi larramgo olabat fri, en det boswan bin bekimap det wed blanga dubala garram pawa, en imbin meigim dubala dum olkain speshalwan ting.
Wal detlot pipul brom det taun bin kadimat miselp. Sambala pipul bin go en joinin langa det dubala speshalwan mishanri, en sambala pipul bin go en joinin langa detlot Juwish pipul.
Bambai na sambala Juwish pipul en Jintail pipul en sambala boswan bin jinggabat blanga tridim det dubala speshalwan mishanri nogudbalawei, en deibin wandi stonim dubala, en wen dubala bin irrim deibin wandi stonim dubala, dubala bin ranawei langa det najawan kantri gulum Laikayoniya, en dubala bin go langa det dubala taun gulum Listra en Debi. Wal Pol en Banabas bin dalimbat det gudnyus langa ola pipul ebriweya langa det kantri gulum Laikayoniya.
Langa Listra en Debi
Wal wan leimbala men bin deya langa det taun gulum Listra. Imbin leimbala brom beibitaim, en im nomo bin oldei wok, en wen imbin jidanbat deya, imbin irrim Pol toktok, en wen Pol bin luk langa im brabliwei, Pol bin sabi im garra meigim im wok, dumaji det leimbala men bin bilib langa det wed, 10 en Pol bin tok adbala, “Yu jandap.” En wen Pol bin tok lagijat, streidawei det leimbala men bin gidap, en imbin wokaran na.
11 Wal wen ola pipul bin luk wanim Pol bin dum, deibin stat jinginat garram olabat langgus. Deibin tok, “Dubala drimin bin meigim miselp men, en dubala bin kaman langa wi.” 12 En deibin gibit Banabas najawan neim. Deibin gulum im Sus. En deibin gibit Pol najawan neim du. Deibin gulum im Hemis, dumaji im na bin oldei tok.
13 Afta na det serramonimen blanga det drimin neim Sus bin go, en imbin gajim sambala buligi en purdiflawa brom det serramoni pleis atsaid langa det taun, en imbin bringimap detlot buligi en purdiflawa, dumaji deibin wandi abum sekrifais serramoni blanga det dubala speshalwan mishanri deya langa det geit blanga det taun.
14 Wal wen Banabas en Pol bin irrim wanim detlot pipul garra dum blanga dubala, dubala bin breigim dubala klos, dumaji dubala bin apset, en dubala bin ran langa midul langa detlot pipul, en dubala bin jinginat. 15 Dubala bin tok, “Wotfo yumob wandi dum det ting? Minbala nomo drimin! Minbala men seim laik yumob! Minbala bin kaman iya blanga dalimbat yumob det gudnyus en blanga meigim yumob libum diskain nogudbala ting en go langa det laibalawan God. Im na bin meigim skai en graun en solwoda en ebrijing weya jidan langa dijan wel. Eksa 20:11; Saam 146:6 16 Basdam imbin larram ola pipul go olabat ronwei. 17 Bat imbin oldei shoum olabat imbin deya, dumaji imbin oldei dumbat gudbala ting blanga olabat. Im na oldei jandim det rein brom top, en im na oldei meigim ola daga gro wen im det rait taim. Im na oldei gibit yumob daga en meigim yumob gudbinji.” Lagijat na det dubala bin jinginat langa detlot pipul. 18 En nomeda deibin tok lagijat bat stil dubala bin adli stapam olabat blanga abum det sekrifais serramoni blanga dubala.
19 Afta na sambala Juwish pipul hu nomo bin laigim Pol bin kaman brom det dubala taun gulum Entiyak en Aikoniyam, en deibin meigim ola pipul teiknodis langa olabat, en deibin stonim Pol, en wen deibin reken imbin dai, deibin pulum im bodi atsaid brom det taun, en deibin libum im deya na. 20 Bat wen ola bilibamob bin majurrumap miselp langa im bodi, imbin gidap, en imbin gobek langa det taun, en det neksdei dubala Banabas bin go langa det najawan taun gulum Debi.
Dubala bin gobek langa det kantri gulum Siriya
21 Wal Pol en Banabas bin dalimbat det gudnyus langa ola pipul deya langa det taun gulum Debi, en loda pipul bin bilib langa det wed.
Afta na dubala bin gobek langa det dubala taun gulum Listra en Aikoniyam en langa det taun gulum Entiyak deya langa det kantri gulum Pasidiya. 22 En dubala bin tok langa ola bilibamob langa detlot thribala taun blanga meigim olabat bilib langa Jisas mowa strongbalawei. En dubala bin meigim olabat gudbinji, en dubala bin tok, “If wi wandi go langa det gudbala pleis, wal wi garra abum loda trabul iya langa dijan laif.” 23 En dubala bin pikimat sambala men blanga jidan lida blanga ola tjetj langa detlot thribala taun, en dubala bin abum speshalwan preya blanga detlot lida. Deibin prei brabliwei, en dei nomo bin jinggabat blanga dagadagat daga, en det dubala mishanri bin hendimoba detlot lida langa God, dumaji deibin ol trastim im en bulurrum imwei.
24 Brom deya wen dubala bin go thru langa det kantri gulum Pasidiya, dubala bin kamat langa det kantri gulum Pemfiliya. 25 En dubala bin dalimbat det gudnyus langa ola pipul langa det taun gulum Pega, en brom deya dubala bin go langa det taun gulum Etalaiya. 26 Brom deya dubala bin gowin langa bout, en dubala bin gobek langa det taun gulum Entiyak deya langa det kantri gulum Siriya, dumaji langa det taun na ola bilibamob bin hendimoba dubala langa God blanga dum det wek, en dubala bin binij det wek na.
27 Wal wen dubala bin kamat langa det taun, dubala bin midap garram ola bilibamob, en dubala bin dalim olabat ebrijing weya God bin dumbat garram dubala, en dubala bin dalim olabat hau God bin gibit im wed langa ola Jintail pipul en hau imbin meigim olabat bilib langa det wed.
28 Afta na Pol en Banabas bin stap deya lilbit longtaim garram ol detlot bilibamob.

14:15 Eksa 20:11; Saam 146:6