Denyul
God Bin Yusum Denyul
Wal dijan stori im blanga det men neim Denyul. Wen Denyul bin oni yangboi, det amimob blanga det kantri gulum Bebalon bin deigimwei im prisana wen deibin bidim det king brom Juda. Bambai Denyul en im thribala fren brom Juda bin jidan haibala bos langa Bebalon. Olabat bin oldei jidan trubalawei langa God, nomeda detlot pipul bin oldei gulijap kilim olabat ded. Denyul bin abum loda drim en sambala einjul bin dalim im wanim detlot drim bin min, en hau detlot drim im trubala. En imbin abum najalot drim du blanga wanim garra hepin langa Isreil, en wanim God garra dum langa olabat. Wal dijan stori im shoum wi God im na det brabli bos blanga ebrijing weya hepin langa dijan wel. Im larram sambala pipul jidan bos, en bambai im larram najalot pipul teikoba langa olabat. God im laigim detlot pipul hu oldei jidan trubalawei langa im.
1
Dijan stori blanga Denyul en im thribala ofsaida
Orait langa det namba 3 yiya wen det men neim Jehoiyakim bin jidan king langa Juda, King Nebakanesa brom det kantri gulum Bebalon bin go en fait langa detlot pipul langa Jerusalem en im soljamob bin kemp raidaran langa Jerusalem blanga teikoba det taun. 2 King 24:1; 2 Kran 36:5-7 Wal God bin larram King Nebakanesa bidim olabat en larram im blanga gajim King Jehoiyakim, en imbin gajim sambala seikridwan kap en boul brom det Serramoni Pleis blanga God. Imbin gajim sambala pipul du en imbin meigim olabat jidan prisana en imbin deigimbek olabat langa im ronwan kantri langa det serramoni pleis blanga im drimin langa Bebalon, en imbin pudum detlot seikridwan kap en boul langa wan rum weya deibin oldei hipimapbat ola ebrijing langa det serramoni pleis.
Wal King Nebakanesa bin gibit oda na langa Eshpanes det boswan wekinmen blanga im, blanga gajim sambala yangmen brom King Jehoiyakim femili en brom ola haibalawan femili weya bin kaman brom Isreil. Detlot yangmen bin lafta abum brabli purdiwan feis en nomo garram enijing rong langa olabat bodi en dei bin lafta abum gudwan main blanga len kwikbala en sabi blanga wek wulijim olabat garra jidan redi blanga wek langa det bigwan haus blanga det king. En Eshpanes garra lafta lenimbat olabat blanga ridim en raidimdan det Bebalon langgus. 2 King 20:17,18; 24:10-16; 2 Kran 36:10; Aisai 39:7,8 En King Nebakanesa bin gibit oda langa im wekinmen olabat blanga gibitbat detlot yangmen det seimkain daga en wain weya det king en im femili olabat bin oldei dagat. Imbin tok detlot yangmen garra lafta dagadagatbat det speshalwan daga blanga thribala yiya, en bambai afta det thribala yiya bin binij, en wen olabat bin sabi, wal olabat garra jidan redibala blanga wek blanga im na.
Wal brom ol detlot pipul deibin pikimat sambala yangmen, en deibin pikimat Denyul, Henanaiya, Misheiyel en Esaraiya du. Det fobala yangmen na bin kaman brom det Juda klen. Det boswan men neim Eshpanes bin gibit olabat nyuwan neim na. Wal Denyul imbin gulum Beltashesa, Henanaiya imbin gulum Shedrek, Misheiyel imbin gulum Mishak en Asaraiya imbin gulum Ebadinago.
Wal Denyul bin jinggabat det oda weya det king bin gibit na, dumaji imbin wandim jidan klinbala blanga serramoni. Im nomo bin wandim dagat det speshalwan daga en dringgim wain brom det king. Wal blanga tharran na imbin askim Eshpanes blanga album im, en God bin meigim Eshpanes brabli kain langa Denyul. 10 Bat Eshpanes bin dalim Denyul, “Mi bradin blanga det king, dumaji imbin tok yu garra dagat det speshalwan daga en dringgimbat wain en yu garra jidan strongbala jis laik detlot najalot yangmen. If yu nomo dagat detlot daga blanga meigim yu strongbala, wal det king garra kilim mi.”
11 Wal Denyul bin go langa det blijiman blanga olabat na. Eshpanes bin pudum im deya blanga maindimbat Denyul en im thribala ofsaida. 12 En Denyul bin tok, “Bos, yu garra testimbat melabat fo tenbala dei en yu nomo gibit melabat eni bif blanga dagadagat. Yu garra gibit melabat oni sid daga en frut daga. Melabat nomo wandim dringgimbat wain. Melabat garra oni dringgimbat woda. 13 Afta na yu garra meigim melabat jandap garram detlot najalot yangmen hubin dagadagat det daga brom det king, en yu garra luk langa melabat en sabi if melabat luk strongwan langa detlot najalot yangmen.”
14 Wal det blijiman bin larram olabat blanga dum tharran blanga tenbala dei. 15 Wal wen det tenbala dei bin binij olabat bin luk mowa strongbala en gudbala langa detlot najalot hubin dagadagat det daga brom det king. 16 Wal brom det taim na det boswan nomo bin gibit olabat bif blanga dagat, en im nomo bin gibit olabat det seimwan daga en wain weya det king bin oldei dagadagatbat.
17 Wal God bin gibit detlot fobala yangmen gudbala main blanga sabi dum olkain ting en imbin meigim olabat klebabala blanga ridimbat. En God bin meigim Denyul klebabala en imbin gibit im mowa gudwan main blanga dalimbat pipul detlot mining blanga olabat drim.
18 Afta na wen thribala yiya bin gopas, Eshpanes bin deigim detlot yangmen langa King Nebakanesa na. 19 Wal det king bin tok langa olabat holot. Bat Denyul, Henanaiya, Misheiyel, en Esaraiya deibin sabi mowa langa detlot najalot men. Wal det king bin pikimat det fobala na blanga jidan wekinmen blanga im. 20 Nomeda wanim adwan wed o kwestjan det king bin askim, dislot fobala men bin sabi ebrijing, dumaji deibin brabli klebabala, en deibin sabi mowa langa detlot klebabala en doktabala men brom det kantri. 21 En Denyul bin jidan deya langa det king haus raidap Sairas det king blanga Pesha bin bidim detlot pipul langa Bebalon en bin teikoba det kantri.

1:1 2 King 24:1; 2 Kran 36:5-7

1:4 2 King 20:17,18; 24:10-16; 2 Kran 36:10; Aisai 39:7,8