34
Mosis bin dai
Wal Mosis bin wok langa det plein kantri gulum Moweb en imbin gowap ontop langa det hil gulum Neibo en raidap ontop langa det hil gulum Pisga, sanraiswei brom Jeriko. Deya na YAWEI det trubala God bin shoum im ola kantri, brom det pleis gulum Giliyad raidap nowathwei langa det taun blanga Den, en ola kantri blanga Neftali, en blanga Ifreiyim en Manesa, en ola kantri blanga Juda sangodanwei raidap langa det solwoda gulum Medatareiniyan, en langa sauthwei langa Juda, en langa det plein kantri na weya gulijap langa det kantri gulum Sowa raidap langa Jeriko. Det taun na bin abum loda pamtri. Wal deya na YAWEI bin tok langa Mosis, “Dijan iya det kantri weya aibin pramisim Eibrahem, Aisik en Jeikob blanga gibit langa olabat bigininimob na. Wal aibin larram yu blanga luk, bat ai kaan larram yu go deya.” Lagijat na YAWEI bin tok. Jen 12:7; 26:3; 28:13
Wal Mosis, det wekinmen blanga God bin dai deya langa det kantri Moweb. Wal God bin tok lagijat, en imbin hepin lagijat. Wal YAWEI bin berrim im deya samweya na langa det beli langa Moweb, najasaid langa det taun gulum Bethpiyowa, bat raidap tudei nobodi sabi det pleis weya imbin berrim im. Mosis bin 120 yiya ol wen imbin dai, bat imbin brabli strongbala, en im ai dubala bin stil luk gudwei. Wal detlot Isreil pipul deibin kraikrai blanga Mosis fo 30 dei deya langa det plein kantri blanga Moweb.
Wal YAWEI bin meigim Joshuwa det san blanga Nan jidan brabli klebabala wen Mosis bin pudum im bingga langa im blanga meigim im jidan lida. Ol detlot Isreil pipul bin oldei duwit langa Joshuwa en olabat bin oldei kipum det wed YAWEI bin gibit Mosis.
10 Wal nomo eni speshalwan mesinja laik Mosis bin jidan langa detlot Isreil pipul dumaji YAWEI bin tok garram im feis tu feis. Eksa 33:11 11 En nomo eni speshalwan mesinja bin dum klebabala ting laik Mosis bin dum wen YAWEI bin jandim im langa det king blanga Ijip blanga dum detlot klebabala ting langa im, en langa detlot boswan blanga im, en langa ola pipul. 12 En nomo eni speshalwan mesinja bin dum ola klebabala ting weya bin meigim ebribodi brabli bradin. Oni Mosis na bin dum lagijat. Imbin dum lagijat lida langa ola Isreil pipul.
Binij na.

34:4 Jen 12:7; 26:3; 28:13

34:10 Eksa 33:11