4
Modakai bin dalim Esta blanga album im pipul olabat
Wal wen Modakai bin irrim det wed weya Heiman bin jandim imbin brabli nogudbinji. Imbin breigimap im klos en werrimon sekbeigwan klos, en pudum eshis langa im hed, en imbin go langa det taun en krai adbala en soribalawei. Bat im nomo bin go insaid langa det king geit weya dei abum det miting pleis, dumaji enibodi hu werrimon sekbeigwan klos nomo bin lau gowin deya. Langa ebri kantri weya det wed blanga det king bin spredat, detlot Juwish pipul bin sorisori detmatj. Dei nomo bin dagadagat daga en deibin kraikrai en jinginatbat. Sambala bin werrimon sekbeigwan klos en leidanbat langa graun en langa eshis, dumaji deibin sori miselp detmatj.
Wal wen detlot wekingel en detlot speshalwan wekinmen blanga Esta bin kaman en dalim Esta blanga Modakai imbin brabli sori. Imbin jandim gudbala klos blanga im blanga werrimon wulijim im gin deigimat detlot sekbeig klos. Bat im nomo bin deigimat, imbin kipgon werrimon detlot sekbeig klos. Brom deya Esta bin jingat langa Hethak, wanbala speshalwan wekinmen hu det king bin pikimat blanga albumbat im. Esta bin jandim im blanga faindat wanim bin hepin, en wotfo Modakai bin sori detmatj. Hethak bin go langa Modakai deya atsaid langa det king geit langa opin pleis. Modakai bin dalim im ebrijing wanim bin hepin langa im, en imbin dalim im haumatj mani Heiman bin wandi gibit langa det king blanga binijimap ola Juwish pipul. En imbin gibit im det wed weya det mesinja bin dalim ol detlot pipul langa det taun gulum Susa. Tharran na bin det nyubala lowa blanga binijimap ola Juwish pipul. Modakai bin gibit det peipa langa Hethak blanga shoum langa Esta, en imbin tok, “Dalim Esta im garra go langa det king en kipgon askimbat im blanga gibit melabat feyago.”
Wal Hethak bin gobek langa Esta en imbin dalim im wanim Modakai bin tok. 10 Esta bin tok langa im, “Yu dalim Modakai dijan wed. 11 ‘Ola boswan en ola pipul langa det king kantri kaan gowin streidawei en tok langa det king if im nomo bin dalim im blanga kaman. Wal dijan na det lowa. If eni men o gel go langa det king wen im nomo bin dalim im blanga kaman langa im, det king garra dalim im wekinmen olabat blanga kilim im ded. Bat if det king lidimap im goldinwan wadi det sambodi garra kaman en detlot wekinmen blanga det king kaan kilim im. Bat det king neba bin jandim enibodi blanga kaman en gajim mi blanga 30 dei na.’ ” Lagijat na Esta bin tok.
12 Wal Hethak bin go en dalim Modakai wanim Esta bin tok. 13 Modakai bin jandimbek im wed. Imbin tok, “Esta yu nomo reken miselp, ‘Ai jidan iya langa dis king haus. Maitbi dei garra kilim ded detlot najalot Juwish pipul, bat dei kaan kilim mi.’ 14 If yu nomo go en tok langa det king wal sambodi garra kaman en album ola Juwish pipul en seibum olabat, bat yu en ol melabat femili garra binij. Maitbi yu jidan det nambawan waif blanga det king blanga dijan taim na wulijim yu gin album yu pipul olabat.” Modakai bin jandim wed lagijat.
15 Wal Esta bin jandimbek im wed langa Modakai, 16 “Yu garra go en majurrumap ola Juwish pipul hu jidan iya langa Susa, en ol yumob kaan dagat daga o dringgim enijing deitaim o naitaim fo 3 dei, en yumob garra prei blanga mi. En mi en main wekingel olabat garra dum lagijat du. Afta tharran ai garra go langa det king, nomeda det lowa tok ai kaan go. If ai dai, wal ai gin dai.” Esta bin jandimbek im wed lagijat na.
17 Wal Modakai bin gowei en imbin dum ebrijing wanim Esta bin dalim im.