3
God bin kamat langa Mosis
Wal Mosis bin oldei lukaftumbat ola ship en gout blanga im lambarra det serramonimen deya langa Midiyan.
Wal wantaim imbin deigim detlot ship en gout najasaid langa det deset kantri, en imbin kamat langa det hil gulum Sainai. Det hil bin seikridwan hil blanga God, en deya na det einjul blanga God bin kamat langa Mosis jis laiga faiya langa lilwan tri, en Mosis bin luk det faiya bin deya langa detlot bushis. Bat detlot bushis nomo bin barn.
Wal Mosis bin hatjamp, en imbin tok, “Wanim dijan? Wotfo detlot bushis nomo barnbarn? Ai lafta go gulijap en luk.”
Wal wen God bin luk Mosis bin kaman gulijap blanga luk detlot bushis, imbin jingat langa im, “Mosis! Mosis!”
En Mosis bin tok, “Mi iya!”
Wal God bin tok, “Yu nomo kaman gulijap. Yu jandap deya en deigimat yu but, dumaji dis pleis weya yu jandap im seikridwan graun, en mi na det God blanga yu dedi en blanga yu grengrenfathamob, Eibrahem, Aisik en Jeikob.”
Wal Mosis bin gaburrumap im feis, dumaji imbin bradin blanga luk langa God, en God bin kipgon tok langa im, “Aibin luk main pipul olabat abumbat adtaim langa Ijip, en aibin irrim olabat jinginat langa mi blanga album olabat en deigidawei olabat brom detlot jigibala bos hu oldei meigimbat olabat dumbat ola adwek.
“Wal aibin jinggabat main pipul olabat, en aibin kamdan blanga gajim olabat brom detlot pipul en deigidawei olabat brom det kantri. Ai garra deigim olabat langa gudbala opin kantri weya dei garra faindim loda daga en enijing. Ai garra deigim olabat langa det kantri weya detlot siksbala traib gulum Keinanait, Hitait, Emarait, Perasait, Hibait en Jebusait jidanbat. Trubala aibin irrim main pipul jinginat, en aibin luk hau detlot Ijip pipul oldei meigimbat olabat nogudbinji.
10 “Wal yu go na, Mosis, dumaji mi jandim yu langa det king blanga gajim main pipul olabat. Mi jandim yu blanga deigimat olabat brom det kantri.” Lagijat na God bin tok langa Mosis. Eks 7:30-34
11 Wal Mosis bin tok, “Ai kaan go! Mi nomo enijing! Ai kaan go langa det king en deigimat detlot pipul brom im kantri!”
12 Wal God bin tok, “Ai garra go garram yu, en wen yu deigimat detlot pipul brom det kantri, yumob garra kaman langa dijan hil na en weship langa mi, en afta wen yu kambek iya garram detlot pipul, det taim na yu garra sabi trubala mi na bin jandim yu.”
13 Wal Mosis bin tok, “If ai go deya en dalim detlot Isreil pipul det God blanga olabat grengrenfatha bin jandim mi langa olabat, wal dei mait askim mi blanga yu neim. En wanim ai garra dalim olabat?” Eksa 6:2,3
14 Wal God bin tok, “Mi na mi. En yu garra dalim olabat dijan. Yu garra tok, ‘Tharran weya im gulum miselp Mi na mi, wal im na bin jandim mi langa yumob.’ Reb 1:4,8 15 En yu garra tok, ‘Det God neim YAWEI bin jandim mi. Im na det God blanga yumob grengrenfathamob, Eibrahem, Aisik en Jeikob. Im na bin jandim mi.’ Lagijat na yu garra dalim olabat, dumaji tharran na main neim olagijawan. En brom tudei na ola pipul garra gulum mi det neim na.
16 “Wal yu go na en majurrumap ola boswan blanga detlot Isreil pipul, en yu dalim olabat mi na YAWEI det God blanga olabat grengrenfathamob, Eibrahem en Aisik en Jeikob, en yu dalim olabat aibin shoum miselp langa yu. Yu dalim olabat aibin luk wanim detlot Ijip pipul oldei dumbat langa olabat, 17 en aibin jinggabat det pramis weya aibin meigim garram olabat grengrenfatha olabat, en ai garra deigimat olabat brom det kantri weya dei abumbat adtaim, en ai garra deigim olabat langa gudbala kantri weya dei garra faindim loda daga. Yu dalim olabat ai garra deigim olabat langa det kantri weya detlot siksbala traib gulum Keinanait, Hitait, Emarait, Perasait, Hibait en Jebusait jidanbat. 18 Olabat garra lisin langa yu, en yu garra gedim detlot boswan blanga detlot Isreil pipul, en yumob garra go langa det king blanga det kantri, en yu garra dalim im. Yu garra tok, ‘YAWEI det God blanga ola Isreil pipul bin shoum miselp langa melabat. Wal yu larram melabat go langa det deset kantri blanga abum det sekrifais serramoni blanga YAWEI det God blanga melabat. Melabat garra trebul thrideis blanga kamat langa det pleis weya melabat garra abum det serramoni.’ Lagijat na yu garra tok langa det king.”
19 Wal God bin kipgon tok, “Wal ai sabi det king kaan larramgo yumob. Ai garra fosim im blanga larramgo yumob. 20 Ai garra yusum main pawa blanga dum olkain klebabala ting blanga panishim detlot Ijip pipul, en afta det king garra larramgo yumob, 21 en ai garra meigim detlot pipul gibit yumob enijing yumob wandim wen yumob garra gowei brom det kantri. Yumob kaan gowei nomo garram enijing. 22 Ola Isreil gel garra go langa eni Ijip gel en askim im blanga klos en gol en silba, en yumob garra meigim yumob san en doda werrimon detlot enijing, en yumob garra gowei brom det kantri garram ola gudbala ting blanga detlot pipul.” Lagijat na God bin tok langa Mosis. Eksa 12:35,36

3:10 Eks 7:30-34

3:13 Eksa 6:2,3

3:14 Reb 1:4,8

3:22 Eksa 12:35,36