7
Wal YAWEI bin tok, “Ai garra meigim yu jidan bos langa det king jis laik mi jidan bos langa yu, en yu braja Eran garra jidan speshalwan mesinja blanga yu. Yu garra dalim Eran ebrijing ai dalim yu, en im garra dalim det king blanga larramgo ol detlot Isreil pipul brom im kantri. Bat det king kaan lisin langa yunbala, dumaji ai garra meigim im brabli admen. Nomeda ai garra dum olkain klebabala ting langa det kantri, bat stil det king kaan lisin langa yunbala, Eks 7:36 en afta ai garra panishim ol detlot Ijip pipul brabliwei, en ai garra deigidawei ol main pipul olabat brom det kantri. 5-7 En wen ai dum lagijat, ol detlot pipul blanga det kantri garra sabi mi na YAWEI det trubala God.” Lagijat na YAWEI bin tok.
God bin meigim wokinstik meigim miselp sneik
Wal YAWEI bin kipgon tok langa Mosis en Eran, “If det Ijip king dalim yunbala blanga dum klebabala ting, wal Mosis, yu garra dalim Eran blanga tjakamdan det wokinstik blanga im lida langa det king, en ai garra meigim det wadi meigim miselp sneik.”
10 Brom deya dubala bin go langa det king, en dubala bin dum ebrijing weya YAWEI bin dalim dubala blanga dum. Eran bin tjakamdan im wokinstik lida langa det king en ola boswan wekinmen blanga im, en YAWEI bin meigim det wadi meigim miselp sneik.
11 Wal det king bin jingat langa ola doktabala en klebabalamen, en deibin dum det seimwan klebabala ting garram olabat ron pawa du. 12 Deibin tjakamdan olabat wokinstik, en deibin meigim detlot wadi blanga olabat meigim miselp sneik du. Bat det sneik blanga Eran bin julurum ol detlot najalot sneik.
13 Wal nomeda YAWEI bin bidim detlot doktabala, bat stil det king nomo bin lisin langa Mosis en Eran. Imbin jidan admen jis laik weya YAWEI bin tok basdam.
Wal Mosis en Eran bin gowei brom det king na.
God bin meigim woda meigim miselp blad
14 Brom deya YAWEI bin dalim langa Mosis, “Det king blanga Ijip im brabli admen, en im nomo wandi larramgo detlot Isreil pipul. 15 Wal ailibala yunbala Eran garra go en midim det king wen im godan langa det riba. Eran garra deigim det seimwan wokinstik, en yunbala garra weit blanga im wansaid langa det riba, 16 en wen im kaman deya, yunbala garra tok langa im. Yunbala garra tok, ‘YAWEI det God blanga ola Isreil pipul bin jandim minbala blanga dalim yu blanga larramgo im pipul olabat. Yu garra larramgo olabat wulijim dei garra go en weship im langa det deset kantri. Bat yu nomo bin lisin langa minbala. 17 Bat wen yu luk ola klebabala ting weya YAWEI garra dum, wal im garra meigim yu teiknodis langa im. Wal minbala garra hitim dijan riba garram dijan wokinstik na, en YAWEI garra meigim ola woda meigim miselp blad, Reb 16:4 18 en ola fish garra dai, en det woda garra go nogudwan, en nobodi brom ola Ijip pipul kaan dringgim det woda.’ Lagijat na yunbala garra tok langa det king.”
19 Wal YAWEI bin kipgon tok langa Mosis, “Yu garra dalim Eran im garra deigim det wokinstik blanga im, en im garra holdim ontop langa det riba en ola krik en ola wodahol ebriweya langa det kantri. En wen im dum lagijat, ai garra meigim ola woda ebriweya meigim miselp blad, en blad garra jidan langa ola woda bakit en dram du.”
20 Wal Mosis en Eran bin dum ebrijing weya God bin dalim dubala blanga dum. Dubala bin go langa det king, en Eran bin lidimap det wokinstik blanga im lida langa det king en ola boswan wekinmen blanga im, en imbin hitim det riba garram det wadi, en YAWEI bin meigim ola woda meigim miselp blad, 21 en ola fish langa det riba bin dai, en det woda bin go nogudwan, en nobodi brom det kantri bin wandi dringgim det woda. Blad bin jidan ebriweya langa det kantri. 22 Bat det king bin stil jidan rili admen, dumaji ola klebabalamen blanga im bin dum seimkain klebabala ting garram olabat ron pawa du. En det king nomo bin lisin langa Mosis en Eran jis laik weya YAWEI bin tok basdam. 23 Det king nomo bin teiknodis langa dubala. Imbin jis gibit dubala bekboun, en imbin gobek langa im haus.
24 Wal ola pipul langa det kantri bin lafta digim wel wansaid langa det riba blanga faindim gudwan woda blanga dringgim, dumaji det woda langa det riba bin nogudwan. 25 En det woda bin jidan nogudwan lagijat 7 dei.

7:3 Eks 7:36

7:17 Reb 16:4