39
Deibin meigim speshalwan klos blanga det haibala serramonimen
Eksadas 28:1-14
Afta na detlot wekinmen bin mindimap detlot brabli purdiwan klos blanga detlot serramonimen garram bluwan, pepulwan en redwan wul. Deibin meigim detlot klos blanga olabat blanga werrimbat weya dei garra wek langa det Seikridwan Pleis, en deibin meigim speshalwan klos blanga Eran det haibala serramonimen jis laik weya YAWEI det trubala God bin dalim Mosis blanga dum.
Detlot wekinmen bin meigim det speshalwan shet gulum ifad garram gudwan matiriyal en garram bluwan, pepulwan en redwan wul en garram golwan thred, en deibin fletinimap sambala gol brabli fletwan, en deibin kadimap det gol, en deibin mindimap det gol langa det shet. Deibin meigim dubala strep blanga werrim langa sholda, en deibin taiyimap det dubala strep tusaid langa det shet. Deibin meigim brabli gudwan belt garram det seimwan matiriyal, en deibin joinimap det belt langa det speshalwan shet gulum ifad jis laik weya YAWEI bin dalim Mosis blanga dum. Deibin gajim dubala purdiwan grinwan ston, en deibin pudum ola neim blanga detlot san blanga Jeikob langa det dubala ston, en deibin pudum det dubala ston langa dubala golwan ting blanga holdim det dubala ston, en deibin pudum det dubala ston langa det dubala strep blanga det speshalwan shet gulum ifad jis laik weya YAWEI bin dalim Mosis blanga dum. Det dubala ston bin jidan blanga meigim ola Isreil pipul oldei jinggabat detlot san blanga det olmen, dumaji ola klen blanga Isreil bin kamat brom olabat na.
Deibin meigim det speshalwan nekleis gulum brespleit
Eksadas 28:15-30
Afta na detlot wekinmen bin meigim det speshalwan nekleis gulum brespleit. Deibin meigim det nekleis garram det seimkain matiriyal weya deibin meigim det speshalwan shet gulum ifad, en deibin pudum det seimkain purdiwan sheip langa det matiriyal du. Deibin meigim det nekleis skweyawan, en deibin dabulumap im, en imbin jidan 0.22 mita longwei en 0.22 mita kroswei. 10 Deibin pudum twelbala purdibala ston langa det nekleis, en detlot ston bin jidan langa fobala lain. Langa det feswan lain wanbala brabli redwan en wanbala brabli yelawan en wanbala grinwan ston bin jidan. 11 Langa det sekanwan lain wanbala pepulwan en wanbala bluwan en wanbala brabli grinwan ston bin jidan. 12 Langa det namba thriwan lain wanbala yelawan laiga gol en wanbala bluwan garram olkain straipiwan kala en wanbala brabli pepulwan ston bin jidan. 13 Langa det laswan lain wanbala straipiwan grinwan en wanbala straipiwan yelawan en wanbala grinwan ston bin jidan. Deibin pudum detlot ston langa golwan ting blanga holdimap detlot ston, 14 en langa detlot twelbala ston deibin pudum detlot twelbala neim blanga detlot twelbala san blanga Jeikob. Wanbala ston bin jidan blanga ebri klen blanga detlot Isreil pipul. 15 Deibin meigim dubala tjein jis laiga lilwan roup garram brabli gudwan gol, 16 en deibin meigim dubala golwan ring, en deibin pudum det dubala ring langa det dubala topwan kona blanga det nekleis, 17 en deibin taiyimap det dubala tjein langa det dubala golwan ring, 18 en deibin taiyimap det dubala tjein du langa det dubala golwan ting langa det dubala strep blanga det speshalwan shet gulum ifad. 19 Deibin meigim dubala golwan ring, en deibin pudum det dubala ring andanith langa det dubala bodamwan kona blanga det nekleis, 20 en deibin meigim naja dubala golwan ring, en deibin pudum det dubala ring langa det speshalwan shet lodan langa det dubala strep gulijap langa det belt, 21 en deibin taiyimap det nekleis langa det shet garram bluwan roup blanga meigim det nekleis jidan fletwan jis laik weya YAWEI bin dalim Mosis blanga dum.
22 Afta na detlot wekinmen bin meigim det longwan kout garram brabli bluwan wul blanga det serramonimen blanga werrimon garram det speshalwan shet gulum ifad. 23 Deibin meigim hol blanga im hed, en deibin mindimap det hol weya im kaan breik, 24-26 en deibin meigim sambala raunwan sheip jis laik det frut daga gulum pamagrenit. Deibin meigim detlot sheip garram det gudwan matiriyal en garram bluwan, pepulwan en redwan wul, en deibin meigim sambala bel garram det gudwan gol, en deibin pudum detlot sheip en bel raidaran langa bodam langa det kout jis laik weya YAWEI bin dalim Mosis blanga dum.
27 Afta na detlot wekinmen bin meigim detlot shet blanga Eran en im fobala san garram det gudwan matiriyal, 28 en deibin meigim det raunwan het en detlot najalot het en detlot shotwan trasis, 29 en deibin meigim det belt garram det brabli gudwan matiriyal en garram det bluwan, pepulwan en redwan wul, en deibin pudum olkain sheip langa det belt jis laik weya YAWEI bin dalim Mosis blanga dum. 30 Deibin meigim det seikridwan hetben garram gudwan gol, en deibin raidimdan det wed langa det hetben du. Det wed bin tok, “Dijan blanga YAWEI”. 31 En deibin taiyimap det hetben langa det raunwan het garram bluwan roup jis laik weya YAWEI bin dalim Mosis blanga dum.
Deibin binij dumbat det wek
Eksadas 35:10-19
32 Bambai na detlot wekinmen bin binij meigimbat det Seikridwan Tent en ol detlot enijing jis laik weya YAWEI bin dalim Mosis blanga dum, 33 en deibin bringimap ol detlot enijing langa Mosis. Deibin bringimap det Seikridwan Tent garram ola huk en pol en freimpat en pleit en ebrijing blanga ringimap det Tent, 34 en deibin bringimap det kaliko garram det redwan ship skin en det najawan kaliko garram nenigout skin, 35 en deibin bringimap det Seikridwan Boks garram lid en dubala pol en ketin blanga jadimap det boks weya dei garra pudum det dubala fletwan ston garram ola lowa, 36 en deibin bringimap det teibul blanga ofring garram dubala pol en ola speshalwan damba en ola najalot enijing blanga det teibul, 37 en deibin bringimap detlot sebenbala lemp en ola oil en enijing blanga detlot lemp en det wanbala golwan pol blanga holdimap detlot lemp, 38 en deibin bringimap det gudsmelwan medisin en golwan teibul blanga ofring garram dubala pol weya dei garra barnim det medisin, en deibin bringimap det ketin blanga det dowawei blanga det Tent, 39 en deibin bringimap det najawan teibul blanga ofring garram kopawan pleit blanga barnim ola enimul blanga ofring, en deibin bringimap det dubala pol en ola najalot enijing blanga det teibul, en deibin bringimap det kopawan dish garram kopawan bodampat blanga meigim im jandap, 40 en deibin bringimap det kaliko en ola pol en pleit blanga meigim det pedik blanga det Tent, en deibin bringimap det ketin blanga det geit blanga det pedik, en deibin bringimap ola peig en roup blanga det Tent en det pedik, 41-42 en deibin bringimap ola brabli purdiwan klos blanga detlot serramonimen blanga werrimbat wen dei garra wek langa det Seikridwan Pleis.
Detlot wekinmen bin dum ebrijing wanim YAWEI bin dalim Mosis blanga dum, en deibin deigim langa Mosis ol detlot ting weya deibin meigim blanga det Serramoni Pleis en ol detlot seikridwan klos blanga Eran det haibala serramonimen en detlot najalot klos blanga im fobala san, 43 en Mosis bin tjekap ol detlot ting weya deibin dumbat, en imbin luk olabat bin dum ebrijing raitwei jis laik weya YAWEI bin dalim im blanga dum, en imbin tok gudbalawei langa detlot wekinmen blanga tharran.