3
Wal God bin tok langa mi, “Isikiyel, yu garra dagat dijan rolapwan peipa, en afta yu garra go en dalim detlot Isreil pipul wanim ai garra tok.”
Wal aibin opinim main mawus na en imbin gibit mi det rolapwan peipa blanga dagat. En imbin tok, “Isikiyel, yu garra dagat dijan rolapwan peipa weya aibin pudum langa yu mawus, en im garra bilimap yu binji.” Wal aibin dagat det rolapwan peipa na en imbin brabli switwan wulijim shugabeig. Reb 10:9,10
Afta na God bin tok, “Isikiyel, yu garra go na en dalim detlot Isreil pipul wanim aibin dalim yu. Ai nomo jandim yu langa detlot pipul hu tok difrinwan langgus, bat ai garra jandim yu langa detlot Isreil pipul. If ai jandim yu langa bigismob pipul hu oldei tok najawan rafwan langgus weya yu kaan andasten, olabat gin teiknodis en lisin langa yu. Bat detlot Isreil pipul kaan lisin langa yu dumaji olabat nomo wandim lisin langa mi. Olabat brabli nogudbala. Olabat oldei gibit mi bekboun nomeda yu dalim olabat main wed. Olabat kaan lisin, najing. Wal yu lisin langa mi na. Ai garra meigim yu jidan brabli strongbala langa olabat. Ai garra meigim yu jidan brabli strongbala wulijim det rok, blanga tok langa dislot nogudbala pipul. Yu nomo bradin langa dislot nogudbala pipul.
10 “Isikiyel, yu garra irrim mi brabli gudwei ebrijing ai garra dalim yu en yu nomo foget tharran. 11 Yu go langa yu ronwan pipul olabat hubin kaman garram yu iya langa Bebalon, en yu garra dalim olabat wanim mi na YAWEI det boswan God tok langa olabat, nomeda olabat teiknodis, o olabat nomo teiknodis langa yu.” Lagijat na God bin tok.
12 Bambai na det pawa blanga God bin lidimap mi en aibin irrim bigwan nois langa main bek en aibin irrim sambodi jingat adbala, “Preisim YAWEI. Im na det brabli shainiwan boswan God hu oldei jidan deya langa top.” Lagijat na det sambodi bin jingat. 13 Aibin irrim detlot wing blanga detlot enimul bin flaiflaibat en detlot wil bin meigim bigiswan nois jis laik det thanda weya basbasbat en sheikimap dijan graun. 14 Det pawa blanga YAWEI bin lidimap mi en imbin deigimwei mi na. Wen aibin gowei aibin brabli nogudbinji en aibin brabli wail dumaji det pawa blanga YAWEI bin teikoba langa mi. 15 Wal aibin kaman langa ol detlot Isreil pipul langa det najawan lilwan taun gulum Telabib. Imbin jidan wansaid langa det riba gulum Keba en aibin jidan deya. Blanga seben dei aibin jidan deya. Aibin brabli nogudbinji wen aibin jinggabat wanim aibin luk en irrim.
YAWEI bin meigim Isikiyel wotjimbat ola Isreil pipul
Isikiyel 33:1-9
16 Wal afta det seben dei bin binij, YAWEI bin tok langa mi igin, 17 “Isikiyel, ai wandim yu garra jidan jis laik det men hu oldei wotjimbat en yu garra dalim detlot Isreil pipul dijan woning brom mi. 18 Wen ai dalim detlot brabli nogudbala pipul, ‘Yumob garra dai’, wal yu, Isikiyel, garra lafta dalim olabat wanim garra hepin wulijim dei garra tenawei brom detlot nogudbalawei en jidan laibala. If yu nomo dalim olabat blanga libum det nogudbalawei, wal dei garra dai dumaji olabat oldei dumbat nogudbala ting. En if yu nomo dalim detlot pipul, wal det bleim garra gobek langa yu igin. 19 Bat if yu dalim detlot pipul blanga tenawei brom olabat nogudbalawei en olabat nomo duwit, wal olabat garra ol dai dumaji olabat oldei dumbat nogudbala ting. Wen olabat dai ai kaan bleim yu dumaji yubin dalim olabat.
20 “Wal if sambala pipul oldei dumbat gudbala ting en maitbi olabat garra libum det gudbalawei en dumbat nogudbala ting, wal ai garra testimbat olabat if dei nomo duwit langa mi. Bat if yu nomo dalim olabat, wal dei garra dai dumaji deibin dumbat rong ting. Ai kaan jinggabat detlot gudbala ting weya deibin dum basdam, najing. Isikiyel, ai garra bleim yu if detlot pipul garra ol dai. 21 Bat yu garra dalim detlot pipul blanga jidan gudwei en nomo dumbat rong ting na en dei garra duwit langa yu, en trubala, ai kaan panishim olabat. Dumaji deibin irrim langa yu, wal ai garra larram olabat jidan laibala en yu garra jidan laibala du.” Lagijat na YAWEI bin tok.
Isikiyel nomo lau tok na
22 Afta na aibin filim det pawa blanga YAWEI en aibin irrim im tok langa mi, “Yu gidap na en yu go langa det plein kantri dumaji ai wandim tok langa yu deya na.”
23 Wal wen aibin go deya langa det pleis, aibin luk YAWEI bin shain brabliwei deya na. Aibin luk dijan seim ting bin hepin bifo deya wansaid langa det Keba Riba. Wen aibin luk det lait, aibin pudumdan main feis langa graun. 24 Bat streidawei det pawa blanga God bin gowin langa mi en imbin lidimap mi en meigim mi jandap garram main dubala fut en imbin dalim mi, “Yu garra go insaid langa yu haus en yu garra jadimap det dowa blanga det haus. 25 Deya na sambodi garra taiyimap yu garram roup en yu kaan go atsaid. 26 Ai garra meigim yu jidan kwaitbala wulijim yu kaan tok en go en wonimbat detlot nogudbala pipul. 27 Afta tharran, ai garra tok garram yu igin en ai garra gibitbek yu det pawa blanga meigim yu toktokbat igin, en yu garra dalim olabat wanim mi na YAWEI det boswan God bin tok. Maitbi sambala garra irrim, en maitbi sambala kaan irrim, dumaji olabat brabli nogudbala.” Lagijat na YAWEI bin tok.

3:3 Reb 10:9,10