40
Isikiyel bin abum drim blanga Jerusalem
1-2 Wal langa det namba 14 yiya brom wen detlot Bebalon pipul bin teikoba Jerusalem en langa det namba 25 yiya brom det taim na wen wibin jidan prisana iya langa Bebalon, en langa det namba 10 dei blanga det feswan manth, aibin filim det pawa blanga YAWEI det trubala God kaman langa mi. YAWEI bin gibit mi drim, en langa det drim imbin lidimap mi en imbin deigim mi ontop langa wanbala haibala hil langa Jerusalem. Aibin luk wanbala taun bin jidan langa sauthwei garram bigismob haus. Reb 21:10 En langa det drim, YAWEI bin deigim mi gulijap langa det taun na, en aibin luk wanbala men hubin brabli shainiwan wulijim kopa. Imbin jandapbat gulijap langa wanbala geit en imbin holdimbat rula blanga meshurumbat garram im wanbala bingga, en langa det najawan bingga imbin holdimbat stik blanga meshurumbat. Reb 11:1; 21:15 En det men bin tok langa mi na, “Isikiyel, yu garra lisin en teiknodis brabli gudwei blanga detlot ebrijing ai garra shoum yu. Blanga tharran na aibin bringimap yu iya. Yu irrim mi gudwei na wanim ai garra dalim langa yu, en yu garra dalim detlot Isreil pipul wanim yubin luk langa olabat.” Lagijat na det men bin tok langa mi.
Det Sanrais Geit
Wal det feswan ting aibin luk bin det wol weya bin jidan raidaran langa det Serramoni Pleis. Det men bin gajim im stik blanga meshurum en det stik blanga det men bin 3 mita longwei en imbin meshurum det wol. Det wol bin 3 mita apendan en imbin 3 mita thikwan. 1 King 6:1-38; 2 Kran 3:1-9 6-7 Afta tharran imbin go langa det geit sanraiswei lidawei langa det geit weya detlot step bin jidan en wen imbin gowap langa detlot step imbin kamat langa brabli longwan rum. En langa det dubala saidpat langa det brabli longwan rum deibin abum thribala lilwan rum weya detlot solja bin oldei lukinatbat. Detlot lilwan rum bin 3 mita longwei en 3 mita kroswei, en deibin jidan miselpmiselp garram wol weya bin meshurum 2.5 mita thikwan. Det men bin meshurum haumeni mita brom det geit en langa det feswan rum weya detlot solja oldei lukinatbat, en imbin 3 mita, seim laik det atsaidwan wol weya bin go raidaran langa det Serramoni Pleis.
Deya langa det enpat blanga det brabli longwan rum aibin luk det rum weya pipul oldei kaman. Det rum bin feising langa det kotyad blanga det Serramoni Pleis. En det laswan rum bin 3 mita brom weya detlot solja oldei lukinatbat, en langa det rum weya pipul oldei kaman. 8-9 Det men bin meshurum det rum, en imbin 4 mita brom det dowa langa det najawan wol, en brom det dowa imbin meshurum wansaid 1 mita en najasaid 1 mita. 10 Det thribala rum weya detlot solja bin oldei lukinatbat deibin ol seimwan. En ol detlot wol blanga detlot rum bin ol seimwan du.
11 Bambai na det men bin meshurum det brabli longwan rum kroswei en imbin 6.5 mita, bat det dubala dowa blanga det geit bin oni 5 mita. 12 Detlot rum weya detlot solja bin oldei lukinatbat, deibin 3 mita longwei en 3 mita kroswei. Lida langa detlot rum bin lilwan wol 0.5 mita apendan en 0.5 mita thikwan.
13 Brom deya det men bin meshurum haulong brom det biyainwan wol blanga dis wanbala rum langa det seimwan pleis langa det rum najasaid brom det brabli longwan rum en imbin 13 mita. 14 Wal imbin meshurum det feswan rum weya olabat oldei gowin. Det rum bin jidan wansaid langa det brabli longwan rum en imbin 10 mita kroswei. 15 Imbin meshurum det brabli longwan rum brom det atsaidwan wol langa det feswan rum weya olabat oldei kaman en imbin 25 mita longwei. 16 Det thribala wol langa detlot rum weya detlot solja oldei lukinatbat, bin abum sambala lilwan windo, jis laik det feswan rum weya olabat oldei gowin. Detlot wol olawei langa det brabli longwan rum imbin abum detlot wud weya deibin meigim pitja blanga detlot pamtri.
Det atsaidwan kotyad weya pipul bin oldei jidanbat
17 Afta na det men bin deigim mi thru langa det brabli longwan rum en wen minbala bin go atsaidwei langa det kotyad blanga det Serramoni Pleis, deya na aibin luk 30 rum raidaran brom det atsaidwan kotyad. Dislot rum deibin bildimap brom det atsaidwan wol, en det roud weya ebribodi oldei wokwokbat bin jidan lida langa detlot rum, en tharran roud bin go raidaran brom det kotyad. 18 Deibin gulum det roud Lodan Wokwei, en imbin jidan 25 mita kroswei. 19 Wal aibin luk det geit weya imbin go insaidwei langa det kotyad blanga det Serramoni Pleis en aibin luk imbin mowa haibala langa det dubala atsaidwan geit weya bin go langa det kotyad. Wal det men bin meshurum det longweiwan roud brom det atsaidwan geit langa det insaidwan geit en imbin 50 mita.
Det Nowath Geit
20 Wal det men bin meshurumbat det geit weya bin jidan deya langa nowathsaid weya bin go thru langa det atsaidwan kotyad. 21 Brom det geit imbin gowin langa det longwan rum weya bin abum thribala rum langa det dubala said. Detlot rum bin weya detlot solja bin oldei lukinatbat. Ol detlot rum weya imbin meshurum, deibin seim laik detlot rum langa det sanrais geit. Wal det geit langa nowath imbin 25 mita longwei en imbin 12.5 mita kroswei, 22 en detlot windo langa det rum weya olabat oldei kaman en det pitja blanga detlot pamtri bin jidan seim langa sanrais geit. Det rum weya olabat oldei kaman bin feising langa det kotyad langa det Serramoni Pleis en bin abum sebenbala step. 23 Najasaid brom det atsaidwan kotyad bin wan geit weya bin go langa det insaidwan kotyad, seim laik bin langa det sanrais geit. Det men bin meshurum brom det atsaidwan geit raidap langa det insaidwan geit en imbin 50 mita.
Det Sauth Geit
24 Afta tharran det men bin deigim mi langa det geit langa sauthsaid en imbin meshurum det wol blanga det rum weya olabat oldei gowin. Wen imbin meshurum tharran, imbin wulijim det naja dubala geit. 25 Detlot rum weya detlot solja bin oldei lukinatbat bin abum windo jis laik det najalot rum langa det dubala geit. Imbin 25 mita longwei en imbin 12.5 mita kroswei. 26 Sebenbala step bin gowap langa det geit langa det feswan rum weya olabat oldei gowin thru langa det longwan rum, en imbin feising langa det kotyad langa det Serramoni Pleis. Ola pitja blanga detlot pamtri bin jidan langa det wol olawei langa det longwan rum. 27 Wen yu luk brom det longwan rum langa det atsaidwan kotyad, yu gin luk langa sauthsaid geit langa det insaidwan yad. Det men bin meshurum brom det atsaidwan geit raidap langa det insaidwan geit, en imbin 50 mita.
Det geit blanga det insaidwan kotyad
28 Afta minbala bin go langa det insaidwan kotyad na thru langa det sauthsaid geit langa det Serramoni Pleis. Wal det men bin meshurum det geit en imbin seim wulijim detlot najalot geit langa det atsaidwan wol. 29-30 Wen imbin meshurum det brabli longwan rum en detlot rum weya detlot solja bin oldei lukinatbat, en ol detlot wol, en det rum weya olabat bin oldei gowin en langa detlot windo, ebrijing bin seim. Det geit bin wulijim detlot najalot geit. Imbin 25 mita longwei en imbin 12.5 mita kroswei. 31 Det rum weya olabat bin oldei gowin langa det geit bin feising langa det atsaidwan kotyad, en detlot pitja blanga detlot pamtri bin langa det wol langa det longwan rum. Det geit bin abum eitbala step.
32 Afta tharran minbala bin go thru langa det sanrais geit na langa det insaidwan kotyad. Wal det men bin meshurum det geit en imbin seim wulijim det najalot geit. 33 Ol detlot difrinwan rum det men bin meshurum deibin ol seim laik det najalot geit. Det rum weya detlot solja bin oldei lukinatbat en det rum weya olabat bin oldei gowin bin abum sambala windo en det geit imbin 25 mita longwei en 12.5 mita kroswei. 34 Det rum weya olabat bin oldei kaman bin feising langa det atsaidwan kotyad en det wol langa det longwan rum bin abum pitja blanga detlot pamtri. Eitbala step bin gowap langa det geit.
35 Bambai na det men bin deigim mi langa det geit langa nowathsaid en imbin meshurum en imbin seim wulijim det najalot. 36 Ol detlot difrinwan rum det men bin meshurum deibin ol seim laik det najalot geit. Det rum weya detlot solja oldei lukinatbat en det rum weya olabat bin oldei gowin bin abum sambala windo en det geit imbin 25 mita longwei en 12.5 mita kroswei. 37 En det rum bin seim wulijim det najalot geit insaidwei. Det rum weya olabat oldei kaman bin feising langa det atsaidwan kotyad en detlot wol bin abum pitja blanga detlot pamtri. Eitbala step bin gowap langa det geit.
Ola rum blanga sekrifais
38-39 Wal insaid langa det rum weya olabat bin oldei gowin langa det geit langa nowathsaid, aibin luk fobala teibul bin jidan insaid langa det rum. Dubala bin jidan wansaid en dubala najasaid weya dei oldei kilimbat ola enimul redi blanga sekrifais ofring. Wal atsaid langa det rum, lilwan haus bin jidan deya weya deibin oldei washimbat ola enimul bifo blanga gibitbat ofring blanga meigim YAWEI gudbinji, o gibit sekrifais ofring blanga olabat nogudbalawei, o blanga sekrifais blanga meigim ebribodi jidan gudwei. 40 Fobala teibul bin deya langa det atsaidwan yad. Dubala teibul bin jidan langa tusaid deya langa detlot step weya im gowap langa det feswan rum. 41 Wal eitbala teibul bin jidan deya, fobala bin insaid en fobala bin atsaid langa det kotyad weya ola enimul oldei gitkil, 42-43 en weya detlot bif oldei jidan bifo dei gibit sekrifais langa det teibul blanga ofring.
Wal wansaid langa detlot teibul langa det feswan rum, fobala stoniwan teibul bin jidan deya. Deibin 0.5 mita apendan en 0.75 mita longwei en 0.75 mita kroswei. Detlot enijing weya deibin yusumbat blanga kilimbat ola enimul bin jidan langa top langa dislot teibul. Raidaran langa det wol langa dijan rum imbin abum lilwan pleis blanga pudumbat ola ebrijing.
Detlot rum blanga ola serramonimen
44 Afta na det men bin deigim mi langa det insaidwan kotyad na weya aibin luk dubala haus. Wanbala haus bin jidan wansaid langa det insaidwan geit langa nowathsaid, en det najawan haus bin jidan wansaid langa det insaidwan geit langa sauthsaid. 45 Imbin dalim mi det haus wansaid langa det geit langa nowathsaid im blanga detlot serramonimen hu oldei wek langa det Serramoni Pleis. 46 En det haus weya im jidan langa det geit langa sauthsaid im blanga detlot pipul hu oldei go blanga wek langa det teibul blanga ofring. Oni detlot brom det femili lain blanga Seidok brom det Libai klen gin jidan serramonimen blanga YAWEI.
Det insaidwan kotyad en det Serramoni Pleis
47 Wal det men bin meshurum det insaidwan kotyad en imbin 50 mita kroswei en 50 mita longwei. En aibin luk wanbala teibul blanga ofring bin jidan langa frant rait langa det Serramoni Pleis.
48 Afta na minbala bin wok thru langa det dowawei langa det Serramoni Pleis, en det men bin meshurum det dowa. En imbin 7 mita longwei en 2.5 mita kroswei en brom det dowa langa det dubala kona bin 1.5 mita. 49 Det rum bin 10 mita longwei en 6 mita kroswei en imbin abum sambala step. En atsaid dubala pol bin jandap langa dubala said langa detlot step.

40:1-2 Reb 21:10

40:3 Reb 11:1; 21:15

40:5 1 King 6:1-38; 2 Kran 3:1-9