46
Ola difrinwan lowa blanga det boswan en ola pipul
Wal YAWEI det boswan God bin kipgon tok, “Det geit weya jidan sanraiswei langa det insaidwan kotyad im kaan jidan opinwan langa siksbala dei, bat langa det Sebathdei en langa det Nyumanth serramoni det geit garra jidan opinwan. Det boswan blanga ola Isreil pipul garra gowin insaid en jandap wansaid langa det geit en det serramonimen garra dumbat detlot barnapwan sekrifais ofring en detlot feloship ofring. Det boswan garra pudumdan im feis langa graun blanga shoum ebribodi im weshipbat langa mi, en afta tharran im garra gowei en det geit garra stil jidan opinwan raidap sangodantaim.
“Ebri Sebathdei en langa det Nyumanth serramoni dei, detlot Isreil pipul garra oldei kaman langa det geit sanraiswei blanga weshipbat langa mi. En langa det Sebathdei na det boswan garra bringimap 6 lilwan ship en wan boiwan ship blanga gibit sekrifais ofring blanga meigim mi gudbinji. Detlot enimul kaan abum enijing rong langa olabat. Garram det boiwan ship im garra bringimap blanga gibit sekrifais ofring 9 kilogrem sid daga en wen im bringimap detlot najalot lilwan ship im gin gibit wanim im wandim. En im garra gibit 3 lita oliboil garram ebri 9 kilogrem sid daga.
“Det boswan garra bringimap 6 lilwan ship, wanbala buligi en wan boiwan ship blanga gibit sekrifais ofring langa det Nyumanth serramoni. Detlot enimul kaan abum enijing rong langa olabat. Garram det boiwan ship en det buligi im garra pudum 9 kilogrem sid daga, en garram ebri lilwan ship im gin gibit wanim im wandim. En im garra gibit 3 lita oliboil garram ebri 9 kilogrem sid daga. Wal det boswan garra kamat brom det seimwan geit weya imbin gowin basdam.
“Wen main pipul olabat garra kaman blanga weship langa mi langa eni speshalwan serramoni, olabat garra gowin langa wanbala geit en dei garra kamat langa det najasaid geit. Detlot pipul hubin gowin langa det nowath geit dei garra kamat langa det sauth geit en detlot pipul hubin gowin langa det sauth geit garra kamat langa det nowath geit. 10 Det boswan blanga olabat garra gowin seimtaim garram olabat, en im garra kamat seimtaim garram olabat du.
11 “Ol detlot pipul hu oldei kaman blanga weshipbat langa ol detlot serramoni, olabat maitbi garra bringimap wanbala buligi en 9 kilogrem sid daga en 3 lita oliboil, o maitbi wanbala boiwan ship garram 9 kilogrem sid daga en 3 lita oliboil, o maitbi wanbala lilwan ship en sambala sid daga en oliboil.
12 “If det boswan wandi gibit najawan sekrifais ofring blanga meigim mi gudbinji o blanga askim mi blanga album im, dei garra opinim det sanrais geit deya langa det kotyad. Im garra gibit im sekrifais ofring jis laik wen im oldei gibitbat langa det Sebathdei ofring, en wen im garra gowei dei garra jadimap det geit igin.
13 “Ebri ailibala det boswan garra gibit wanbala ship wan yiya ol weya nomo garram enijing rong langa im blanga sekrifais ofring blanga meigim mi gudbinji. 14 En im garra gibit 2 kilogrem gudwan flauwa miksap garram 1 lita oliboil blanga sid daga sekrifais. Dijan lowa im kaan neba tjeinj. 15 Ebri ailibala im garra gibit det lilwan ship, en det flauwa en det oliboil langa mi olataim.”
Detlot lowa blanga ola kantri blanga det boswan
16 Wal YAWEI det boswan God bin kipgon tok, “If det bos blanga ola Isreil pipul gibit wanbala san blanga im sambala kantri, wal det kantri garra jidan blanga det san, en im femilimob du. 17 Bat if det boswan gibit sambala kantri langa wanbala wekinmen blanga im, wal det kantri garra jidan blanga im raidap det yiya weya ola kantri garra gobek langa ola boswan. Labid 25:10
18 “Det boswan kaan tridimbat main pipul olabat nogudbalawei blanga teikoba det kantri brom olabat. Det boswan gin oni gibit im ronwan kantri langa im sanmob.” Lagijat na YAWEI bin tok.
Det kukhaus langa det Serramoni Pleis
19 Wal det men hubin shoumbat mi det Serramoni Pleis bin deigimbek mi langa det insaidwan kotyad na. Minbala bin wok langa det kotyad langa sauthsaid en minbala bin stap langa det dowa langa detlot seikridwan rum blanga detlot serramonimen en imbin shoumbat mi mowa rum langa det sangodansaid langa det kotyad, 20 en imbin tok langa mi, “Dijan na det kukhaus weya detlot serramonimen garra gugumbat detlot bif blanga gibitbat sekrifais ofring blanga meigim ebrijing jidan raitwei, en blanga gibitbat sekrifais ofring blanga det nogudbalawei. En deya na dei garra gugum det sid daga blanga detlot sekrifais. Wen dei dum tharran lagijat, dei kaan garrimap detlot seikridwan ofring thru langa det atsaidwan kotyad weya sambodi mait tatjim. If enibodi tatjim dei garra git panish.” Lagijat na det men bin tok.
21 Wal minbala bin gobek langa det atsaidwan kotyad en minbala bin wokpas langa detlot fobala kona. 22 Langa ebri kona aibin luk lilwan kotyad, en ebri kotyad bin 20 mita longwei en 15 mita kroswei. 23 Raidaran langa dislot lilwan kotyad insaidwei deibin abum lilwan wol garram ston en langa det wol imbin abum pleis blanga meigimbat faiya. 24 Wal det men bin tok na, “Dislot na ola kukhaus weya detlot wekinmen blanga det Serramoni Pleis oldei gugumbat bif blanga detlot pipul hu kaman blanga weship en gibitbat sekrifais ofring.”

46:17 Labid 25:10