9
Hoseiya bin gibit woning
Wal Hoseiya bin dalim ol detlot Isreil pipul, “Ol yumob Isreil pipul, yumob garra stap abumbat yumob serramoni laik ol detlot najalot pipul abumbat. Yumob nomo gudbinji, dumaji yumob nomo bin dum wanim God bin wandim yumob blanga dum. Yumob bin gibit im bekboun, en yumob bin go ebriweya langa ol detlot najalot drimin. Yumob bin gibit miselp langa detlot drimin sheip jis laik detlot gel weya dei oldei yusumbat langa det serramoni blanga detlot drimin. Dei abumbat det serramoni langa det pleis weya dei oldei deigimat ola rabishwan gras brom det sid daga, en dei oldei gibitbat sambala daga langa detlot gel weya dei yusumbat. En yumob nomo laigim gedimbat daga brom YAWEI det trubala God. Yumob laigim gedimbat daga brom detlot drimin jis laik detlot gel gedimbat daga.
“Wal ai dalim yumob. Nomo longtaim na yumob kaan gedimbat naf daga blanga dagat, en ola oliboil en ola wain garra binij du. Ol yumob Isreil pipul kaan jidan langa dijan kantri blanga YAWEI. Yumob garra gobek langa Ijip, en yumob garra dagat ola nogudwan daga deya langa Asiriya. Deya na langa det kantri yumob kaan gibit eni ofring en abum sekrifais serramoni langa YAWEI, dumaji ol detlot daga weya yumob garra dagat langa det kantri garra meigim yumob brabli nogud, dumaji yumob nomo lau dagat detkain daga. Det daga garra meigim yumob nogud jis laik det daga weya yumob bin oldei dagat wen sambodi bin dai. Ebridei yumob garra dagat detkain daga. Det daga garra meigim yumob bulap binji. Bat yumob nomo lau deigim det daga langa det Serramoni Pleis blanga YAWEI.
“Wal wanim yumob garra dum wen det taim garra kaman blanga abum det serramoni blanga YAWEI? Wen det taim garra kaman weya God garra panishim yumob, sambala pipul garra ranawei brom det trabul, en detlot pipul brom Ijip garra majurrumap yumob, en dei garra berrim yumob bodi deya langa det taun gulum Mimfas, en afta ola bindiyai garra gaburrumap det pleis weya yumob bin oldei jidanbat en abumbat ebrijing.
“Wal det taim blanga det trabul im gulijap na. Trubala ai dalim yumob. Im gulijap taim blanga God garra panishim yumob blanga det nogudbalawei blanga yumob. En yumob sabi tharran deya. Bat yumob kaan teiknodis langa mi, dumaji yumob oldei bulurrumbat det nogudbalawei, en yumob oldei gibit mi adtaim. Nomeda mi speshalwan mesinja blanga God, bat stil yumob oldei gulum mi granggibala. En nomeda God bin gibit mi det wed, bat stil yumob oldei reken mi siliwan. Luk 21:22 God bin pikimat mi blanga jidan speshalwan mesinja blanga im, en imbin jandim mi blanga wonim yumob Isreil pipul. Bat nomeda weya aibin oldei go, yumob bin oldei trai en trepam mi jis laiga bard blanga meigim mi go langa yumobwei. Ol yumob pipul hu jidan iya langa dijan kantri blanga God, yumob na meigim miselp enami langa ola speshalwan mesinja blanga God. Yumob bin meigim miselp brabli nogud jis laik ol detlot pipul deya langa det taun gulum Gibiya.
“Wal God garra jinggabat ol detlot nogudbala ting weya yumob oldei dumbat, en blanga tharran na im garra panishim yumob.” Lagijat na Hoseiya bin tok. Jadj 19:1-30
Ola biginini garra dai
10 Wal YAWEI bin tok, “Longtaim wen aibin pikimat ol yumob Isreil pipul, imbin jis laik aibin faindim sambala gudwan daga langa det greiptri langa midul langa deset kantri. Longtaim wen aibin pikimat yumob grengrenfathamob, imbin jis laik det kukwan daga langa det figtri weya im redibala blanga gajimbat. Bat wen yumob grengrenfathamob bin kamat langa det hil gulum Piyowa, deibin gibit miselp langa det drimin gulum Beil. Deibin laigim det drimin, en deibin meigim miselp nogud jis laik det drimin. Nam 25:1-5
11 “Wal ol yumob Isreil pipul bin jidan brabli haibala pipul bifo. Bat najing na. Yumob garra godan jis laiga bard weya im flaiwei, en yumob kaan abum enimo biginini olabat. Ola wuman blanga yumob kaan jidan femiliwei, en ola gel blanga yumob kaan faindim mowa beibi. 12 Bat if yumob stil growimap biginini olabat, wal ai garra deigidawei olabat brom yumob. En wen ai libum ol yumob Isreil pipul, olkain trabul garra kaman langa yumob.” Lagijat na YAWEI bin tok.
13 Wal Hoseiya bin prei langa YAWEI, “YAWEI, ai gin luk ola Isreil pipul meigim det trabul kaman langa ola biginini blanga olabat, en olabat biginini garra dai. 14 Wal wanim ai garra askim yu blanga dislot pipul? Nomo larram olabat abum enimo biginini, en nomo gibit olabat enimo biginini blanga nesimbat.” Lagijat na Hoseiya bin prei langa God.
15 Wal YAWEI bin dalim Hoseiya, “Detlot Isreil pipul bin stat dumbat ol detlot nogudbala ting deya na langa det pleis gulum Gilgel. En deya na aibin stat heidimbat olabat. En ai garra andimwei olabat brom main kantri, dumaji deibin dumbat ol detlot nogudbala ting. Ai kaan laigim olabat na, dumaji ola boswan blanga olabat bin gibit mi bekboun.
16 “Wal ola Isreil pipul jidan jis laik det tri weya nomo garram eni rut. Detkain tri im draiwan nomo garram eni daga, en detkain pipul kaan abum biginini. If dei abum, wal ai garra kilim olabat beibi ded, nomeda dei laigim olabat beibi brabliwei.” Lagijat na YAWEI bin tok.
Dei garra deigidawei det king en det drimin sheip
17 Wal Hoseiya bin tok, “Det God weya mi bulurrum garra libum im pipul olabat, dumaji dei nomo bin lisin langa im. En dei garra wokabatbat ebriweya langa eni kantri na, dumaji dei kaan jidan langa olabat ronwan kantri.

9:7 Luk 21:22

9:9 Jadj 19:1-30

9:10 Nam 25:1-5