18
YAWEI garra panishim Ithiyopiya
Wal aibin kipgon tok, “Det kantri gulum Ithiyopiya im sauthwei brom Ijip en im oldei jidan garram loda insek ebriweya. Detlot Ithiyopiya pipul bin oldei jandim detlot mesinja garram bout langa det Nail Riba. Deibin oldei meigimbat detlot bout brom det longwan gras weya jidan langa riba. Yumob mesinja, gobek kwikbala langa Ithiyopiya, en deigim mesij langa detlot brabli longwan pipul garram brabli gudbala skin. Blanga olabat kantri im jidan miselpmiselp garram loda riba. Olabat brabli strongbala en krulbala du, en ebribodi oldei bradin langa olabat.
“Wal ebribodi langa dijan graun, yumob irrim brabli gudwei na. Yumob garra irrim det longwan wisul garra jinginat, en yumob garra luk wanbala fleig ontop langa det bigwan hil. Wal YAWEI det trubala God bin tok, ‘Ai garra jidan kwaitbala en ai garra lukdan brom top brom main kemp, wulijim det san weya jidan ebri dinataim o wulijim detlot klaud wen im jidan langa det taim wen dei oldei gajimbat ola sid daga.
“ ‘Wal wen det purdiflawa bin binij en bifo det greip daga bin kukwan, God garra kadim det greiptri weya im stat blanga gro igin, en kadimap detlot wadi pat du. Detlot pipul brom Ithiyopiya garra jidan daga blanga detlot bard gulum boltja wen det hotwethataim kaman, en blanga detlot wailwan enimul wen det kolwethataim kaman. Detlot Ithiyopiya pipul garram gudbala skin en olabat brabli longwan. Ebribodi oldei bradin blanga olabat, dumaji olabat brabli strongbala en brabli krulbala du. Bat langa det taim na olabat garra kaman brom olabat kantri weya jidan garram loda riba, en olabat garra bringimap ola presen blanga YAWEI det boswan God. Olabat garra weship im ontop langa det bigwan hil gulum Saiyan.’ ” Sef 2:12

18:7 Sef 2:12