Jeramaiya
Jeramaiya Bin Gibit Wed Brom God
Wal dijan stori blanga wan speshalwan mesinja blanga God neim Jeramaiya. Imbin jidan langa Juda wen det Bebalon ami bin kaman en teikoba Juda. Jeramaiya bin oldei dalimbat ola pipul langa Juda blanga stap weshipbat ola drimin sheip en bulurrum oni God. Sambala pipul brom im ronwan kantri nomo bin laigim Jeramaiya, en deibin reken imbin album det Bebalon ami teikoba Juda en meigim ola pipul jidan prisana blanga olabat. Jeramaiya bin gibit ola Juda pipul det gudwan wed weya bambai God garra jandimbek olabat langa olabat ronwan kantri.
1
Wal dijan buk dalim wi wanim Jeramaiya bin tok. Imbin det san blanga Hilkaiya, en im na bin det serramonimen langa det taun gulum Einathoth langa det kantri blanga Benjamin. Wal YAWEI det trubala God bin tok langa Jeramaiya na langa det namba 13 yiya wen Josaiya det san blanga Eman bin jidan king langa Juda. 2 King 22:3—23:27; 2 Kran 34:8—35:19 En imbin tok langa Jeramaiya igin wen Jehoiyakim det san blanga Josaiya bin jidan king. Afta na YAWEI bin tok langa Jeramaiya loda taim, raidap langa det namba 11 yiya wen Sedakaiya det san blanga Josaiya bin jidan king blanga det kantri. Langa det namba 5 manth langa det seimwan yiya, detlot pipul brom najawan kantri bin deigimwei prisana detlot pipul brom Jerusalem. 2 King 23:36—24:7; 24:18—25:21; 2 Kran 36:5-8,11-21
God bin pikimat Jeramaiya
Wal YAWEI bin tok langa mi, “Aibin pikimat yu bifo aibin gibit yu laif, en bifo yubin bon aibin pikimat yu, dumaji ai wandim yu garra jidan speshalwan mesinja blanga ola kantri.”
Wal aibin tok langa YAWEI, “YAWEI det boswan God, ai nomo sabi wanim blanga tok, dumaji mi jis laik yangboi.”
Bat YAWEI bin tok langa mi, “Yu nomo tok lagijat. Mi jis laik yangboi, dumaji ai garra jandim yu deya langa detlot pipul en yu garra dalim olabat ebrijing wanim aibin dalim yu blanga tok. Yu nomo bradin langa olabat, dumaji ai garra go garram yu blanga maindimbat yu.” Lagijat na YAWEI bin tok.
Afta na YAWEI bin tatjim main mawus garram im bingga, en imbin tok langa mi, “Wal yu irrim mi. Ai gibit yu detlot wed en det pawa blanga tok langa ola pipul langa ebri kantri. 10 Tudei na ai gibit yu det pawa blanga dalim olabat hau ai garra binijap sambala pipul en bitsimap olabat taun en jandimwei sambala pipul langa difrinwan kantri, en bambai ai garra lidimap en album pipul blanga gobek langa olabat ronwan kantri en blanga growimap daga igin en bildimap ebrijing igin langa olabat kantri.”
Det dubala ting YAWEI bin shoum mi
11 Wal YAWEI bin askim mi na, “Jeramaiya, wanim yu lukinatbat?”
En aibin tok langa im, “Detlot bushis blanga det tri gulum amantri.”
12 En YAWEI bin tok, “Yu rait, en mi wotjimbat en weidabat blanga det taim weya garra kaman bambai wen detlot ting garra hepin. 13 Wal wanim najawan ting yu gin luk?” Lagijat na YAWEI bin tok.
En aibin tok langa im, “Deya langa nowath ai gin luk wanbala bigwan pot garram woda en im boilboilbat langa nowathsaid, en im redi blanga spil dijei na.” Lagijat na aibin tok.
14 En imbin dalim mi na, “Wal jis laik pot garram hotwan woda garra spil oloba dijei langa sambodi en ardim im, wal lagijat na ebribodi hu jidan iya langa dijan kantri garra abum bigiswan trabul brom det nowathsaid, 15 dumaji mi jinginatbat langa ola pipul langa detlot nowathsaid kantri blanga kaman. En olabat king garra pudumap olabat speshalwan tjeya deya langa detlot geit deya langa Jerusalem en raidaran langa det wol, en raidaran najalot taun langa Juda. 16 Wal ai garra panishim main pipul olabat dumaji olabat bin dum nogudbala ting, en olabat bin gibit bekboun langa mi, en olabat bin gibitbat sekrifais ofring langa olkain drimin, en deibin meigim drimin sheip blanga weshipbat. 17 Wal yu garra gitredi Jeramaiya, dumaji yu garra go en dalim olabat ebrijing wanim aibin dalim yu blanga tok. Yu nomo bradin blanga olabat tudei, o ai garra meigim yu jidan brabli bradinbala wen olabat garra luk yu. 18-19 En yu irrim mi Jeramaiya! Ebribodi langa dijan kantri Juda, garra fait langa yu. Detlot king, detlot boswan, detlot serramonimen, en detlot pipul holot garra gibit yu bekboun. Bat tudei na ai garra meigim yu brabli strongbala en olabat kaan bidim yu. Yu garra jidan brabli strongbala jis laiga strongwan taun, en laik det strongwan aiyanwan pol en kopawan wol. Wal olabat kaan bidim yu, dumaji ai garra jidan garram yu blanga album yu.” Lagijat na YAWEI bin tok.

1:2 2 King 22:323:27; 2 Kran 34:835:19

1:3 2 King 23:3624:7; 24:1825:21; 2 Kran 36:5-8,11-21