8
Mosis bin meigim Eran en im sanmob serramonimen
Eksadas 29:1-37
Wal YAWEI det trubala God bin kipgon tok langa Mosis, “Yu garra deigim Eran en im sanmob langa det dowawei langa det Seikridwan Tent blanga main, en yu garra bringimap detlot serramoni klos, en det speshalwan oliboil, en wanbala yangwan boiwan buligi blanga det ofring blanga nogudbalawei, en det dubala dediwan ship, en det baskit garram damba weya im nomo garram raising. En afta yu jingat langa ola pipul blanga kaman iya.” Lagijat na YAWEI bin tok.
Wal Mosis bin dum wanim YAWEI bin dalim im blanga dum, en wen ol detlot pipul bin kaman, imbin dalim olabat im garra dum wanim YAWEI bin dalim im blanga dum.
Wal Mosis bin bringimap Eran en im sanmob deya lidawei langa im, en imbin dalim olabat blanga washim miselp. Imbin pudum det shet en longwan kout langa Eran, en det waitwan heinggitjif raidaran langa im binji. En imbin meigim im werrimon det speshalwan shet gulum Ifad en bin taiyimap garram belt. En imbin werrimon det speshalwan beig langa im briskit blanga garrimap det dubala speshalwan ston gulum Yuram en Thamam. En imbin pudum raunwan het langa im hed, en langa det frantpat imbin pudum langa im wan golwan samting, blanga shoum det im brabli seikridwan blanga YAWEI. Ol dijan na wanim YAWEI bin dalimbat Mosis blanga dum.
10 Wal Mosis bin gajim det speshalwan oliboil en imbin pudum langa det Seikridwan Tent blanga YAWEI, en langa ebrijing insaid langa det Tent, en lagijat na imbin meigim ebrijing seikridwan blanga YAWEI. 11 Imbin gajim sambala speshalwan oliboil en imbin spilim sebentaim langa det teibul blanga ofring, en ola enijing blanga det teibul, en langa det dish en det bodamwei blanga det dish du, dumaji lagijat na imbin meigim ebrijing seikridwan blanga YAWEI. 12 Imbin meigim Eran jidan serramonimen wen imbin spilim det speshalwan oliboil langa im hed. 13 En afta na Mosis bin bringimap detlot san blanga Eran langa frantwei, en imbin meigim detlot werrimon shet en waitwan heinggitjif raidaran langa olabat binji, en imbin taiyimap het langa olabat hed, jis laik YAWEI bin dalimbat Mosis blanga dum.
14 Brom deya Mosis bin bringimap det yangwan boiwan buligi blanga det ofring blanga nogudbalawei, en Eran en im sanmob bin pudum olabat bingga ontop langa det buligi hed. 15 En Mosis bin kilim det buligi en imbin deigimat sambala blad garram im bingga, en imbin pudum det blad deya langa shapwan pat langa det fobala kona langa det teibul blanga ofring, en lagijat na imbin meigim ebrijing gudwei blanga YAWEI. En afta imbin tjakambat det blad langa bodamwei blanga det teibul. Wal lagijat na imbin meigim im brabli speshalwan. 16 Mosis bin deigim ola fet langa det binjipat insaidwei, en det brabli gudwan pat blanga det liba, en det dubala kidni en det kidni fet, en imbin barnimap holbit langa det teibul blanga ofring. 17 En imbin deigim ol detlot leftobawan brom det buligi, det skin, en bif, en im binjipat insaidwei, en imbin barnimap im atsaid brom olabat kemp, jis laik YAWEI bin dalim im blanga dum.
18 Brom deya Mosis bin bringimap wan dediwan ship blanga det barnapwan ofring, en Eran en im sanmob bin pudum olabat bingga ontop langa det hed blanga det ship. 19 Mosis bin kilim det enimul en imbin tjakambat det blad deya langa fobala said langa det teibul blanga ofring. 20-21 Wal imbin kadimap det dediwan ship miselpmiselp, en imbin washim det binji insaidwei en det dubala bekleig garram woda, en imbin barnim det hed, en det fet, en ola najalot pat blanga det dediwan ship langa det teibul blanga ofring jis laik YAWEI bin tok. Wal dijan na det barnapwan ofring, en det smel blanga det ofring bin meigim YAWEI brabli gudbinji.
22 Wal Mosis bin bringimap det sekanwan dediwan ship na blanga meigim olabat serramonimen. Eran en im sanmob bin pudum olabat bingga ontop langa det hed blanga det dediwan ship. 23 En Mosis bin kilim det enimul en imbin gajim sambala blad, en imbin pudum langa det raidensaid irriwol blanga Eran, en det tham langa im raidensaid bingga, en langa im bigwan tou blanga det raidensaid fut. 24 Brom deya imbin bringimap detlot san blanga Eran en imbin pudum sambala blad langa olabat raidensaid irriwol, en langa olabat raidensaid bingga, en langa olabat bigwan tou langa det raidensaid fut. Wal afta na Mosis bin tjakambat det najalot blad ebriweya ontop langa det fobala said langa det teibul blanga ofring. 25 Wal imbin gajim det fet langa im teil, en ola fet langa binjipat insaidwei, en det brabli gudwan pat langa det liba, en det dubala kidni en det kidni fet, en det raidensaid bekleig. 26 Brom deya imbin deigim wanbala damba nomo garram raising brom det baskit weya deibin gibit langa YAWEI. Wanbala damba deibin meigim garram oliboil, en wanbala biskit. Imbin pudum detlot ontop langa det fet en det raidensaid bekleig. 27 Wal Mosis bin gibit ol detlot daga langa Eran en im sanmob, en deibin gibit langa YAWEI blanga det speshalwan ofring. 28 En afta Mosis bin gajim det daga brom olabat en imbin barnimap langa det teibul blanga ofring, deya ontop langa det barnapwan ofring, blanga meigim serramonimen ofring. Wal det smel bin meigim YAWEI brabli gudbinji. 29 Wal Mosis bin deigim det briskit en imbin lidimap blanga shoum tharran bin speshalwan langa YAWEI. Dijan na blanga Mosis, en im brom det dediwan ship weya deibin yusum blanga meigim det serramonimen. Wal Mosis bin dum ebrijing weya YAWEI bin dalim im blanga dum.
30 Wal Mosis bin gajim sambala speshalwan oliboil, en sambala blad brom det teibul blanga ofring, en imbin spilim langa Eran en im sanmob en langa olabat klos. Wal lagijat na imbin meigim detlot men en detlot klos speshalwan blanga YAWEI.
31 Mosis bin dalim Eran en im sanmob, “Yumob deigim det bif brom det najawan buligi lida langa det Seikridwan Tent blanga YAWEI. Yumob garra boilim det bif en dagat im deya garram det damba brom det baskit weya deibin yusum blanga meigim yumob serramonimen, jis laik YAWEI bin tok. 32 En barnimap eni bif o damba weya leftoba. 33 En yumob garra jidan deya langa det Seikridwan Tent blanga YAWEI 7 dei, raidap yumob binij det serramoni blanga meigim yumob serramonimen. 34 Wal YAWEI bin dalimbat melabat blanga dum ebrijing melabat bin dum tudei, dumaji dijan na garra deigidawei det nogudbalawei blanga yumob. 35 Yumob garra lafta jidan deya langa det Seikridwan Tent blanga YAWEI deitaim en naitaim. Yumob garra jidan deya 7 dei en yumob garra dum wanim YAWEI bin dalim yumob. If yumob nomo dum lagijat, wal yumob garra dai.” Lagijat na YAWEI bin dalim mi. 36 Wal Eran en im sanmob bin dum ebrijing wanim YAWEI bin dalim Mosis olabat garra dum.
Eran en im sanmob bin stat dum olabat wek