12
Wal YAWEI det trubala God bin kipgon gibitbat dislot lowa langa Mosis blanga ol detlot Isreil pipul. Imbin tok, “Wal langa det namba 7 dei afta det gel bin abum det boiwan beibi, im nomo jidan klinbala blanga serramoni, jis laik wen im jidan wumanwei ebri manth im nomo klinbala blanga serramoni. Langa det namba 8 dei olabat garra sekamsais det boiwan beibi. Jen 17:12; Luk 2:21 Det mamiwan garra jidan 33 dei mowa bifo im jidan klinbala blanga serramoni, dumaji imbin lujimbat blad. Im kaan tatjim enijing seikridwan o go langa det Seikridwan Tent raidap det taim blanga im garra meigim miselp fri.
“En langa 14 dei afta det gel bin abum det gelwan beibi, im nomo jidan klinbala blanga serramoni, jis laik wen im jidan wumanwei ebri manth im nomo klinbala blanga serramoni. En im garra jidan 66 mowa dei bifo im klinbala blanga serramoni, dumaji imbin lujimbat blad.
“En wen det taim blanga meigim im fri garra binij, nomeda imbin abum boiwan o gelwan beibi, im garra bringimap ofring langa det serramonimen lidawei langa det dowawei langa det Seikridwan Tent. Im garra bringimap wanbala lilwan ship blanga barnapwan ofring, en wanbala pijin o dab blanga det ofring blanga nogudbalawei. En det serramonimen garra gibit det ofring langa mi blanga meigim det gel fri brom ebrijing, wulijim im gin jidan klinbala blanga serramoni. Wal lagijat na detlot gel garra dum afta dei abum beibi.
“If det gel nomo garram mani blanga baiyim lilwan ship, wal im gin bringimap dubala dab o dubala pijin, wanbala blanga barnapwan ofring en wanbala blanga im nogudbalawei, en det serramonimen garra gibit det ofring blanga deigidawei det nogudwan ting brom det gel, en afta im garra jidan klinbala blanga serramoni.” Lagijat na YAWEI bin tok. Luk 2:24

12:3 Jen 17:12; Luk 2:21

12:8 Luk 2:24