6
Wen yu dum gudbala ting
“Wal wen yu dumbat eni gudbala ting dumaji yu bulurrum God, yu kaan dumbat opinwei blanga meigim ola pipul preisim yu. If yu dumbat gudbala ting blanga meigim olabat tok gudbalawei blanga yu, en yu laigim miselp, wal det Dedi blanga wi langa hebin kaan gibit yu prais blanga tharran. Meth 23:5
“If yu gibit enijing langa po pipul, wal yu kaan jingat langa ebribodi seimwei laik ol detlot tufeis pipul oldei dum. Dei oldei jingat langa enibodi langa det miting pleis en eniweya langa roud, en dei oldei dalimbat olabat blanga meigim olabat preisim olabat. Ai dalim yumob. Deibin gedim olabat prais olredi brom detlot pipul hubin preisimbat olabat.
“Wen yu album eni po pipul, yu garra dum snikinwei weya nobodi kaan sabi yubin dum. Oni yunbala det powan sambodi garra sabi yubin dum det gudbala ting, en wen det Dedi blanga wi langa hebin garra luk wanim yubin dum, im na garra gibit prais langa yu.”
Jisas bin titjim im wekinmen blanga prei
Luk 11:2-4
“Wal wen yu prei, yu nomo wandi prei seimwei laik ol detlot tufeis pipul oldei dum. Dei oldei jandap en prei adbala deya langa det miting pleis en eniweya langa roud, dumaji dei wandim ebribodi garra luk langa olabat en preisim olabat. Ai dalim yumob. Deibin gedim olabat prais olredi brom detlot pipul hubin preisimbat olabat. Luk 18:10-14
“Wen yu prei, yu garra go insaid langa yu ronwan haus, en yu garra jadimap det dowa weya nobodi kaan luk yu, en deya na yu garra abum preya langa wi Dedi langa hebin. Nobodi kaan luk im. Bat im luk yu, en im na garra gibit prais langa yu.
“Wen yu prei, yu kaan hipimapbat olkain wed seimwei laik detlot najalot pipul hu nomo bulurrum God. Dei reken olabat drimin garra irrim olabat wen dei tok garram bigwan wed. Wal yu nomo wandi tok seimwei laik olabat oldei tok, dumaji wi Dedi sabi olredi wanim yu wandim bifo yu askim im.
“Wen yu prei, yu garra tok lagijat.
‘Dedi langa hebin, yu neim im brabli haibala, en melabat nomo wandim enibodi garra yusum yu neim nogudbalawei.
10 Melabat wandim yu garra kaman en jidan bos langa melabat, en melabat wandim ola pipul iya langa ebri kantri garra irrim yu wed en teiknodis langa yu seimwei laik olabat dum deya langa hebin.
11 Melabat askim yu blanga gibit melabat daga blanga dagat tudei.
12 Melabat larramgo fri detlot pipul hu dumbat nogudbala ting langa melabat, en melabat askim yu blanga larramgo melabat fri du.
13 Melabat askim yu nomo blanga larram enijing testimbat melabat brabli adbalawei, en yu nomo larram Seitin deigidawei melabat brom yu.’
“Lagijat na yu garra prei, 14 en if yu larramgo fri enibodi hu dumbat nogudbala ting langa yu, wal wi Dedi langa hebin garra larramgo yu fri du. 15 Bat if yu nomo larramgo fri enibodi hu dumbat nogudbala ting langa yu, wal wi Dedi langa hebin kaan larramgo yu fri du.” Mak 11:25,26
Wen yu prei en nomo dagadagat daga
16 “Wal wen yu prei en abum det serramoni weya yu nomo dagadagat daga, yu nomo wandi meigim miselp luk nogudbinji seimwei laik ol detlot tufeis pipul oldei dum. Dei oldei meigim miselp luk nogudbinji, dumaji dei wandim ebribodi garra sabi dei abum det serramoni, en dei wandim ebribodi garra preisim olabat. Ai dalim yumob, deibin gedim olabat prais olredi brom detlot pipul hubin preisimbat olabat.
17-18 “Wen yu abum det serramoni, yu garra meigim miselp luk laibliwan en nomo larram enibodi sabi yu abum det serramoni. Oni wi Dedi langa hebin garra sabi yu abum det serramoni. Nobodi kaan luk im. Bat im luk yu, en im na garra gibit prais langa yu.
Yu garra hipimap ola enijing langa hebin
Luk 12:33,34
19 “Yu nomo wandi hipimapbat olkain enijing blanga yu iya langa dijan kantri weya pipul oldei stilimbat en weya olkain ting dagadagat. Jeims 5:2,3 20 Yu garra hipimapbat ola enijing blanga yu langa hebin weya detlot enijing kaan binij. Detlot enijing deya kaan binij, dumaji nobodi kaan stilimbat deya en nomo rastiwan o eni insek kaan dagat du. 21 Yu garra oldei jinggabat wanim yu wandim, nomeda im langa hebin o langa dijan kantri.
Yu garra luk det lait brabliwei
Luk 11:34-36
22 “Yumob jinggabat na. Det dubala ai blanga yu, dubala jis laiga lemp blanga yu. Wen dubala gudwan, yu gin luk det lait brabliwei. 23 Bat wen dubala nogudwan, yu kaan luk det lait gudwei, en ebrijing jidan dakbala. Wal yu garra meiksho yu gin luk det lait brabliwei, dumaji yu nomo wandi jidan blanga dakbala. Yumob jinggabat na, seimwei yu garra jinggabat langa God brabliwei en det wed blanga God im jis laiga lait.
Yu kaan abum dubala bos
Luk 16:13; 12:22-31
24 “Nobodi kaan jidan wekinmen blanga dubala bos, dumaji im garra laigim det wanbala bos, en im garra heidim det najawan bos. If yu garram dubala bos, wal yu garra lisin langa det wanbala bos, en yu kaan teiknodis langa det najawan bos. En if yu wandi jidan wekinmen blanga God, wal seimwei yu kaan meigim mani jidan bos blanga yu.
25 “Yumob sabi na? Yu kaan oldei wori en jinggabat weya yu garra faindim daga blanga dagadagat, en yu kaan oldei wori en jinggabat weya yu garra faindim klos blanga werrimon, dumaji God nomo bin gibit yu laif jis blanga dagat daga, en im nomo bin gibit yu bodi jis blanga werrimonbat klos.
26 “Yumob jinggabat detlot bard. Dei nomo growimap gadin blanga gajim daga, en dei nomo garram haus blanga pailimap olabat daga. God oldei fidimbat olabat. En yu mowa haibala langa detlot bard. 27 Wal wanim yumob reken? Yu gin wori en meigim miselp jidan laibala longtaim? Najing. Yu kaan wori en meigim miselp jidan laibala longtaim. 28 Wal wotfo yu wori blanga olkain ting?
“Yumob jinggabat detlot purdiflawa na. Dei nomo wek adbala blanga meigim det kala blanga olabat. 29 Bat ai dalim yumob. Det haibala bos neim King Salaman bin brabli ritjmen, en imbin abum olkain purdiwan klos. Bat detlot klos nomo bin purdiwan seimwei laik ol detlot purdiflawa, dumaji God oldei gibit det kala langa ola purdiflawa. 1 King 10:4-7; 2 Kran 9:3-6 30 Nomeda det purdiflawa im laibala tudei en neksdei im gon, bat stil God gibit det kala langa det purdiflawa. En if God im lagijat langa purdiflawa, wal nomeda oni lilbit yu bilib langa im, bat stil im garra lukaftumbat yu du.
31 “Wal yu kaan wori blanga daga en dringk en klos. Yu kaan oldei jinggabat wanim yu garra dagadagat en dringgimbat en werrimbat, dumaji wen yu oldei wori blanga enijing, yu meigim detlot enijing bos blanga yu. 32 Ol detlot pipul hu nomo bilib langa God oldei jinggabat blanga ol detkain ting na. Bat wi Dedi langa hebin sabi wanim yu wandim. Im sabi yu garra abum daga en dringk en klos blanga jidan laibala langa dijan kantri. 33 Wal yu garra jinggabat God basdam en bulurrum imwei, en im na garra gibit yu ol detlot ting weya yu wandim.
34 “Wal yu kaan wori blanga najawan dei, dumaji wi sabi wi garra abum trabul langa det najawan dei, en yu nomo wandi weistimbat taim tudei jinggabat det trabul weya yu garra abum tumorro.

6:1 Meth 23:5

6:5 Luk 18:10-14

6:15 Mak 11:25,26

6:19 Jeims 5:2,3

6:29 1 King 10:4-7; 2 Kran 9:3-6