20
Stori blanga wekinmen langa greip gadin
Wal Jisas bin kipgon tok langa im wekinmen olabat, “Bambai wen ai garra gibit detlot pipul hu bulurrum mi olabat prais, ai garra gibit detlot prais jis laik det fama peiyim im wekinmen olabat. Ailibala det fama bin go en lukabat sambala men blanga wek langa im greip gadin. En imbin faindim sambala men, en imbin tok blanga peiyim olabat wanbala bigwan mani blanga det dei, en imbin jandim olabat blanga wek langa im gadin.
“Wal wen imbin smokotaim, det fama bin go langa taun, en imbin faindim mowa men jandapbat deya, en imbin dalim olabat, ‘Yumob go en wek langa main gadin, en ai garra peiyim yumob det raitwan mani.’ En deibin go en wek langa det gadin. En wen imbin dinataim, det fama bin faindim mowa men, en imbin dalim olabat blanga go en wek langa im gadin. En wen imbin aftanun smokotaim imbin dum seimwei igin. En wen imbin gulijap nokoftaim, det fama bin go langa taun, en imbin faindim mowa men jandapbat deya, en imbin tok langa olabat, ‘Wotfo yumob weistimbat taim iya? Wotfo yumob nomo wek?’ En detlot men bin tok, ‘Nobodi bin askim melabat blanga wek.’ En det fama bin tok, ‘Wal yumob go en wek langa main gadin.’ En olabat bin go en wek langa im gadin.
“Afta na wen imbin nokoftaim, det fama bin dalim det boswan wekinmen blanga im, ‘Yu jingat langa ol detlot wekinmen en peiyim olabat. Detlot wekinmen hubin kaman iya leitbala, yu garra peiyim olabat basdam, en detlot wekinmen hubin kaman iya ailibala, yu garra peiyim olabat biyain.’ Labid 19:13; Dyud 24:15
“Wal detlot men hubin stat wek gulijap nokoftaim bin gedim wanbala bigwan mani, 10 en detlot men hubin stat wek ailibala bin reken olabat garra gedim mowa mani langa detlot men hubin stat wek gulijap nokoftaim. Bat olabat bin gedim det wanbala bigwan mani du. 11 En wen deibin gedim det mani, deibin tok nogudbalawei langa det fama. 12 Deibin tok, ‘Detlot men hubin kaman en wek gulijap nokoftaim bin wek oni lilbit. Bat melabat bin wek oldei langa hot san. Wal wotfo yubin peiyim olabat seim laik melabat?’
13 “Wal det fama bin tok, ‘Main fren olabat, yumob irrim mi. Aibin peiyim yumob wanim aibin dalim yumob wen yumob bin agri blanga wek oldei blanga det wanbala bigwan mani. 14-15 En if ai wandi gibit det men hubin kaman leit det seim mani weya aibin gibit yumob, wal ai gin gibit, dumaji ai gin weistim main mani eniwei mi wandim. Maitbi yumob jelas langa mi, dumaji mi kainbala. Wal yumob gajim yumob pei en gobek langa yumob kemp.’ ”
16 Wal Jisas bin dalim im wekinmen na, “Yumob sabi na? Wen ai garra gibit det prais langa detlot pipul hu bulurrum mi, detlot pipul hu jidan lobala garra jidan haibala, en detlot pipul hu jidan haibala garra jidan lobala.” Meth 19:30; Mak 10:31; Luk 13:30
Jisas bin tok igin im garra dai
Mak 10:32-34; Luk 18:31-34
17 Brom deya Jisas en im wekinmen olabat bin stat blanga go langa Jerusalem, en hafwei langa roud Jisas bin tok langa det twelbala wekinmen, 18 “Yumob irrim mi na. Wi garra go langa Jerusalem, en deya na dei garra hendimoba mi langa detlot haibala serramonimen en lowamen blanga kotim mi. 19 Afta dei garra gibit mi langa najalot pipul, en dei garra mokim mi, en dei garra spit langa mi, en dei garra beldim mi garram wip, en afta dei garra neilimap mi langa kros en kilim mi ded. Bat thrideistaim ai garra gidap brom det greib en jidan laibala.”
Jeims en Jon mami bin askim Jisas blanga det speshalwan ting
Mak 10:35-45
20 Brom deya det waif blanga det olmen neim Sebadi bin kaman langa Jisas garram im dubala san neim Jeims en Jon. Imbin nildan lida langa Jisas blanga askimbat im blanga samting, 21 en Jisas bin tok, “Wanim yu wandim?”
Wal det olgamen bin tok, “Yu garra meigim pramis langa mi. Bambai wen yu jidan king, yu garra larram main san dubala jidan bos garram yu, en yu garra larram wanbala jidan raidensaid langa yu en wanbala lefthensaid langa yu.”
22 Wal Jisas bin tok langa det olgamen san dubala na, “Yunbala nomo sabi wanim yunbala askimbat mi. Yunbala reken yunbala gin go thru langa det trabul weya ai garra go thru?”
En dubala bin tok, “Yuwai.”
23 Wal Jisas bin tok, “Trubala yunbala garra go thru langa trabul jis laik ai garra go thru langa trabul. Bat ai nomo garram det rait blanga dalim yunbala blanga jidan langa main raidensaid en lefthensaid. Oni main Dedi garram det rait blanga pikimat hu garra jidan langa det dubala pleis.”
24 Wal wen detlot najalot tenbala wekinmen bin irrim wanim det dubala wekinmen bin askim Jisas, olabat bin brabli wail langa det dubala braja gija.
25 Wal Jisas bin jingat langa olabat holot, en imbin dalim olabat, “Yumob sabi ola haibala bos langa ebri kantri oldei gibit oda langa enibodi, en dei meigim im duwit. En yumob sabi ola haibala men oldei meigim ola najalot pipul wek blanga olabat du. 26 Bat yumob kaan bulurrum detkainwei. If yumob wandi meigim miselp haibala men, wal yumob garra album ola najalot pipul. Luk 22:25,26 27 En if yumob wandi meigim miselp jidan lida, wal yumob garra meigim miselp wekinmen blanga ola pipul. Meth 23:11; Mak 9:35; Luk 22:26 28 Mi na det Speshalwan Men weya God bin jandim, en ai nomo bin kaman blanga meigim enibodi album mi. Aibin kaman blanga album ola pipul. En yumob garra bulurrum mi. Yumob sabi? Aibin kaman blanga dai blanga ola pipul en blanga baiyimbek olabat garram main laif brom det nogudbalawei weya olabat oldei dumbat.” Lagijat na Jisas bin tok.
Jisas bin meigim dubala blainwan men gudwan
Mak 10:46-52; Luk 18:35-43
29 Brom deya Jisas en im wekinmen olabat bin gowei brom Jeriko, en loda pipul bin bulurrum olabat.
30 Wal dubala blainwan men bin jidanbat deya wansaid langa det roud, en wen dubala bin irrim Jisas bin kaminap, dubala bin stat jinginat, “Grengrensan blanga Deibid! Yu sori langa minbala!”
31 Wal detlot pipul bin graul langa dubala, en deibin dalim dubala blanga jidan kwaitbala. Bat dubala bin kipgon jinginatbat mowa adbala, “Grengrensan blanga Deibid! Yu sori langa minbala!”
32 Wal wen Jisas bin irrim dubala, imbin stap, en imbin askim dubala, “Wanim yunbala wandim mi blanga dum blanga yunbala?”
33 Wal det dubala blainwan men bin tok, “Bos, minbala wandim yu garra meigim minbala luk.”
34 Wal Jisas bin sori langa dubala, en imbin pudum im bingga langa dubala ai, en streidawei det dubala blainwan men bin luk, en afta dubala bin bulurrum Jisas.

20:8 Labid 19:13; Dyud 24:15

20:16 Meth 19:30; Mak 10:31; Luk 13:30

20:26 Luk 22:25,26

20:27 Meth 23:11; Mak 9:35; Luk 22:26