2
Wujei detlot klen garra pudum olabat kemp
1-2 Wal YAWEI det trubala God bin dalim Mosis en Eran blanga detlot Isreil pipul na, wujei dei garra pudumap olabat ronwan kemp gulijap langa olabat ronwan fleig. Ebri klen grup garra jidan gulijap langa olabat ronwan fleig. Det Libai klen garra oldei pudumap olabat kemp raidaran langa det Seikridwan Tent. En det najalot klen garra kemp raidaran langa det Libai klen.
3-9 Det Juda klen en naja dubala klen garra jidan garram olabat lida sanraisaid langa det Seikridwan Tent garram olabat ronwan fleig. Dislot na detlot lidamob en namba blanga detlot klen.
Blanga det Juda klen det lida bin Neishan det san blanga Aminadeb en det namba bin 74,600.
Blanga det Isaka klen det lida bin Nethanel det san blanga Suwara en det namba bin 54,400.
Blanga det Sebyulan klen det lida bin Eliyab det san blanga Helon en det namba bin 57,400.
Holot bin 186,400.
Wal ol dislot na garra go lida ebritaim wen olabat shifdim kemp langa najawan pleis.
10-16 Orait, det Rubin klen en det naja dubala klen garra go sekanwan en bulurrum det Juda klen en dei garra jidan garram olabat lida sauthsaid langa det Seikridwan Tent garram olabat ronwan fleig. Dislot na det lidamob en namba blanga detlot klen.
Blanga det Rubin klen det lida bin Elisuwa det san blanga Shediyu en det namba bin 46,500.
Blanga det Simiyan klen det lida bin Shelumiyel det san blanga Surishadai en det namba bin 59,300.
Blanga det Ged klen det lida bin Eliyasaf det san blanga Dyuwel en det namba bin 45,650.
Holot bin 151,450.
Ol dislot na garra bulurrum det Juda klen ebritaim wen olabat shifdim kemp langa najawan pleis.
17 Wal wen detlot Isreil pipul garra shifdim olabat kemp langa det nyuwan kantri, wal det Juda klen garra abum dei ronwan fleig en dei garra lidimbat dei ronwan klen grup en femili. En brom deya det Rubin klen en det Libai klen garra bulurrum olabat en garrimap det Seikridwan Tent. Biyain langa olabat det Ifreiyim klen garra kaman en det laswan grup im det klen blanga Den. Ola klen garra bulurrum miselp en dei garra ol bulurrum olabat ronwan fleig.
18-24 Orait, det Ifreiyim klen en det naja dubala klen garra jidan garram olabat lida sangodanwei langa det Seikridwan Tent garram olabat ronwan fleig. Dislot na det lida en namba blanga detlot klen.
Blanga det Ifreiyim klen det lida bin Ilaishama det san blanga Amihad en det namba bin 40,500.
Blanga det Manesa klen det lida bin Gameiliyal det san blanga Pedasura en det namba bin 32,200.
Blanga det Benjamin klen det lida bin Abidan det san blanga Gidiyanai en det namba bin 35,400.
Holot bin 108,100.
Ol dislot na garra bulurrum det Libai klen ebritaim wen olabat shifdim kemp langa najawan pleis.
25-31 Orait, det klen blanga Den en det naja dubala klen garra jidan garram olabat lida nowathsaid langa det Seikridwan Tent garram olabat ronwan fleig. En det klen blanga Den garra go laswan. Dislot na det lida en namba blanga detlot klen.
Blanga det Den klen det lida bin Ahisa det san blanga Amishadai en det namba bin 62,700.
Blanga det Esha klen det lida bin Pagiyel det san blanga Okran en det namba bin 41,500.
Blanga det Neftali klen det lida bin Ahira det san blanga Einan en det namba bin 53,400.
Holot bin 157,600.
Ol dislot na garra bulurrum det Ifreiyim klen ebritaim wen olabat shifdim kemp langa najawan pleis.
32 Det namba blanga detlot Isreil pipul bin 603,550. 33 Wal im nomo bin raidimdan neim blanga det Libai klen, dumaji YAWEI bin dalim Mosis tharran na.
34 Wal detlot Isreil pipul bin dum ebrijing wanim YAWEI bin dalim Mosis. Deibin kemp gulijap langa olabat ronwan fleig. En deibin wok garram olabat ronwan klen du.