10
Wal main braja en sista olabat, mi wandim God garra seibum ol detlot Juwish kantrimen main brabliwei. En mi oldei prei blanga olabat du, dumaji ai sabi dei wandim bulurrum God brabliwei, en dei oldei trai en dumbat olkain gudbala ting blanga im. Bat dei nomo sabi det trubalawei blanga God.
Yumob sabi? Main kantrimen olabat nomo sabi hau God meigim pipul jidan raitwei langa im, en dei oldei trai en meigim olabat ronwei, en dei nomo bulurrum det wei weya God bin meigim.
Wal Jisas Krais na det wei. En God oldei meigim ol detlot pipul hu bilib langa Jisas Krais jidan raitwei langa im. Im nomo meigim olabat jidan raitwei langa im brom bulurrumbat det lowa.
God garra seibum detlot pipul hu bilib langa Jisas Krais
Wal yumob jinggabat wanim Mosis bin dalim wi blanga det lowa en hau God meigim pipul jidan raitwei langa im. Imbin tok, “If enibodi duwit langa ol detlot lowa brabliwei, wal God garra meigim im jidan laibala olagijawan.” Bat God kaan meigim enibodi jidan laibala olagijawan brom bulurrumbat detlot lowa, dumaji nobodi oldei bulurrumbat detlot lowa brabliwei. Labid 18:5
Wal yumob jinggabat det nyubalawei weya God meigim pipul jidan raitwei langa im. Nobodi kaan jinggabat, “Sambodi garra gowap langa hebin en gedim Jisas Krais en bringimap im iya langa mi blanga shoum mi det trubalawei.” En nobodi kaan jinggabat, “Sambodi garra godan langa det greib en meigim Jisas Krais gidap laibala en bringimap im iya langa mi blanga shoum mi det trubalawei.” Nomo. Nobodi kaan tok lagijat, dumaji langa oltestaman im tok det ensa im deya gulijap langa yu olredi. Det ensa im deya langa yu ronwan mawus, en im deya insaid langa yu ronwan hat.
Yu si? Det ensa im na det seimwan wed weya wi oldei dalimbat pipul blanga bilib. Dyud 30:12-14 9-10 En if enibodi jandap lida langa ola pipul en tok, “Jisas Krais im Bos,” en if im bilib langa im hat brabliwei God bin meigim Jisas Krais gidap laibala brom dedbala, wal God garra seibum im, dumaji wen enibodi bilib langa Jisas Krais, God meigim im jidan raitwei langa im, en im seibum im dumaji im tok, “Jisas Krais im Bos.”
11 Yu si? Lagijat na God meigim wi jidan raitwei langa im. En langa det oltestaman im tok, “If enibodi bilib langa det Bos, wal im kaan meigim det sambodi nogudbinji.” Aisai 28:16
12 Yumob sabi na? Wen det oltestaman im tok lagijat, im tok blanga ebribodi, dumaji ola Juwish pipul en ola Jintail pipul olabat seim, en Jisas Krais na im det seimwan Bos blanga ebribodi, en im brabli gudbala langa ol detlot pipul hu askim im blanga album olabat. 13 Wi sabi tharran, dumaji langa oltestaman im tok, “God garra seibum ol detlot pipul hu askim det Bos blanga album olabat.” Jowal 2:32
14 Wal yumob dalim mi na. If enibodi nomo bin bilib langa Jisas Krais, wal hau im garra askim im blanga album im? En if enibodi nomo bin irrim det gudnyus blanga Jisas Krais, wal hau im garra bilib langa im? En if nobodi oldei dalimbat det gudnyus, wal hau ebribodi garra irrim det gudnyus? 15 En if det tjetj nomo jandim enibodi blanga dalimbat det gudnyus, wal hu garra dalimbat det gudnyus langa olabat?
Yu si? Langa oltestaman im tok, “Im brabli gudbala ting wen pipul kaman garram det gudnyus.” Aisai 52:7 16 Bat nomo ebribodi bin bilib wen deibin irrim det gudnyus. Wi sabi tharran, dumaji det speshalwan mesinja neim Aisaiya bin tok, “Bos, nobodi bin bilib langa det wed weya wibin dalimbat olabat.” Aisai 53:1
17 Yumob sabi na? Pipul bilib langa Jisas Krais dumaji dei irrim det wed. En dei irrim det wed dumaji sambodi oldei go en dalimbat olabat det wed blanga Jisas Krais.
18 Wal mi askim yumob na. Ol detlot Isreil pipul bin irrim det wed, indit? Yuwai. Deibin irrim, dumaji langa oltestaman im tok, “Det wed weya ol detlot mesinja bin tok bin go ebriweya langa ebri kantri.” Saam 19:4
19 Wal wanmo mi askim yumob. Ol detlot Isreil pipul bin sabi det wed, indit? Yuwai. Deibin sabi, dumaji longtaim Mosis bin dalim wi God bin tok, “Ai garra yusum najalot pipul blanga meigim main pipul olabat wandim mi, en ai garra yusum detlot pipul hu nomo sabi mi blanga meigim main pipul olabat gitwail.” Dyud 32:21 20 En afta Aisaiya bin tok streidat langa detlot Isreil pipul wen imbin dalim olabat blanga detlot Jintail pipul. Imbin tok, “Detlot pipul hu nomo bin lukabat God bin faindim im, en God bin shoum miselp langa detlot pipul hu nomo bin askim im blanga shoum miselp langa olabat.” Aisai 65:1
21 Yu si? Detlot Isreil pipul bin irrim det wed, en deibin sabi det wed. Bat dei nomo bin teiknodis langa det wed. Wi sabi tharran, dumaji God bin tok blanga detlot Isreil pipul lagijat, “Aibin oldei opinimat main bingga langa main ronwan pipul olabat blanga welkam langa olabat olataim. Bat deibin oldei jidan adwan, en dei nomo bin teiknodis langa mi.” Lagijat na God bin tok. Aisai 65:2

10:5 Labid 18:5

10:8 Dyud 30:12-14

10:11 Aisai 28:16

10:13 Jowal 2:32

10:15 Aisai 52:7

10:16 Aisai 53:1

10:18 Saam 19:4

10:19 Dyud 32:21

10:20 Aisai 65:1

10:21 Aisai 65:2