6
Detlot gel sing.
Brabli purdiwan gel, wujei det olmen blanga yu bin go?
Yu dalim melabat wujei imbin go,
wulijim melabat garra album yu lukabat en faindim im.
 
Det gel im sing.
Main olmen bin kaman langa mi.
Mi na det gadin blanga im weya det gudsmelwan medisin tri oldei gro.
Im brabli gudbinji wen im go langa dijan gadin,
en gajimbat ola purdiflawa gulum lili.
Main olmen im blanga main, en mi blanga im.
Im oldei abumbat gudtaim weya ol detlot purdiflawa jidan.
Det namba 5 song
Det men im sing.
Main olgamen, yu luk brabli purdiwan laik Jerusalem,
en laik det bigbala taun gulum Taisa.
Langa mi yu luk brabli purdiwan.
Yu luk najawei.
Det dubala ai blanga yu meigim mi go wikwan.
Nomo luk langa mi.
Yu meigim mi yu prisana.
Blanga yu heya, im densdensbat laik detlot gout weya dei jamparanbat langa det hil kantri langa Giliyad.
Blanga yu tuth, im brabli waitwan laik det ship wen dei kadimbat blanga im wol en washim im.
Holot jis rait, en yu nomo bin lujim eni tuth.
Yu feis im shainiwan nomeda yu gaburrumap garram heinggitjif.
Nomeda det king abum 60 waif,
en 80 najalot waif,
en bigmob najalot gel,
bat mi oni laigim wanbala gel na,
en im brabli purdiwan laik det lilwan bard,
en mi laigim im detmatj.
Im det wanbala doda blanga im mami,
en im speshalwan blanga im.
Ol detlot gel deibin luk langa im en reken im brabli lakiwan.
Ola waif en detlot najalot gel blanga det king ol preisim im.
 
10 Hu tharran deya?
Im luk laik det braitwan sta weya kamat ailibala.
Im brabli purdiwan en braitwan jis laik det san en mun weya dei shain.
11 Aibin go langa det frut tri gadin langa beli blanga luk if detlot tri garram purdiflawa,
en aibin luk ola nyuwan lif blanga detlot greiptri.
12 Mi sheiksheikbat nomo lilbit,
dumaji yubin meigim mi wandim yu brabliwei,
jis laik det hos en raida wen dei redi blanga fait.
13 Yu densdens, yu purdiwan gel brom Shulam.
Larram mi wotjimbat yu densdensbat.
 
Det gel im sing.
Wotfo yu wandim wotjimbat mi wen mi densdensbat lida langa bigmob pipul?