18
Sari na Minataqara tadi na Tie Varipera te Devita
(2 Samuela 8:1-18)
Hola kaiqa rane si rapati Devita sari na tinoni Pilisitia meke va kilasi sa. Vagi pania sa koarini sa popoa pa Qati meke sari na vasivasileana pa vari kalina. Va kilasi tugo sa sari na tinoni Moabi meke va evaṉae ni nana nabulu sa ke tabara takisi la koe Devita si arini.
Sipu korapa la pa Ovuku Iuparetisi se Devita pude va turu pulea sa nana kinopu vasina, si va kilasia sa se Hadadeza, sa baṉara pa Zoba kamo la pa Hamati. Tuqe vagi Devita si ka keke tina totopili varipera meke zuapa tina tie koi hose tanisa meke ka hiokona puta tina sari nana tie varipera enedi. Kopuni sa sari na hose padadi keke gogoto totopili varipera meke sari doduru pule si seke va ike betoi sa.
Totoso garunu la tie varipera sari na tie Siria pa Damasikasi pude la toka nia se Hadadeza gua, si va matei Devita si ka hiokona rua tina tie. Meke va koa nana puku tie varipera se Devita pude koimatani meke koa pa ipi varipera pa korapa dia voloso popoa, meke vata evaṉae ni nana nabulu si arini, ke tabara takisi la koa sa si arini. Va mataqaria e Zihova se Devita pa doduru vasina sapu la si asa. Tuqe vagi e Devita sari na lave qolo saripu paleki rina palabatu varipera te Hadadeza meke paleke lani sa pa Zerusalema. Soku hola boronizi si vagi tugo sa pa popoa Tibihati meke pa Kuni, koari na vasileana lavata pu kopu ni e Hadadeza. Arini sapu tavete ni besini boronizi lavata meke sari karua dedegere lavata e Solomone, meke sari na tiṉitoṉa boronizi pu tavetavete ni rina hiama pa korapana sa Zelepade.* 1 Baṉ 7:40-47; 2 Koron 4:11-18
Avoso nia sa baṉara Tou pa vasileana Hamati, sapu va kilasia Devita sa doduruna sa qeto minate varipera te Hadadeza, 10 ke garunu la nia sa koe Devita sa tuna koreo sapu se Hadoramu pude la zama valeana koe baṉara Devita koasa nana minataqara koe Hadadeza, sina soku totoso ele raza ia sa se Tou. Paleke ponia vinariponi ta tavetae qolo, siliva, na boronizi e Hadoramu se Devita. 11 Va madi Devita sa baṉara sari na vinariponi te Hadoramu pude tavetavete ni pa vinahesina e Zihova, turaṉae sari na qolo, siliva pu vagi sa koari na butubutu pu razai sa pa Edomu, Moabi, Amoni, Pilisitia, meke Amaleki.
12 E Abisai, sapu sa tinana si e Zeruia, si va kilasi sa sari na tinoni pa Edomu koasa lolomo pa Soloti meke va matei rini sari ka manege vesu tina tie varipera vasina.* Sam 60 13 Meke veko nana tie varipera si asa pude koimata ni meke koa pa ipi varipera pa doduruna sa popoa Edomu, meke ta evaṉae na nana nabulu sari na tie vasina. Va mataqaria e Zihova se Devita pa doduru vasina pu la si asa.
14 Ke kopu nia e Devita sa doduruna sa popoa Izireli, meke tavetia sa gua sapu garo meke gotogoto koari na tie. 15 Zoabi, sapu sa tinana sa si e Zeruia, si na koimata koasa qeto minate, meke se Zehosapati, tuna koreo e Ahiludi, si matamata nia sa kinopudi rina kinubekubere. 16 Karua sari na hiama, ari Zedoki, sa tuna koreo e Ahitubi, meke se Ahimeleki sa tuna koreo e Abiata; Savasa* Pa zinama Hiburu si ta kubere Savasa, ba 2 Samuela 8:17 si zama Seraea. si na tie kubekubere pa binaṉara te Devita. 17 Benaea, sa tuna koreo e Zehoiada si matamata ni sari na tie kopu tini te Devita, meke sari na tuna koreo e Devita si na ṉati palabatu koa sa nana binaṉara.

*18:8 1 Baṉ 7:40-47; 2 Koron 4:11-18

*18:12 Sam 60

*18:16 Pa zinama Hiburu si ta kubere Savasa, ba 2 Samuela 8:17 si zama Seraea.