SA LETA KEKENU TE PAULA KOE
TIMOTE
Sa Vinabakala
Timote si keke tie vaqurana koe Karisito, sapu koa pa pinaqaha popoa Laekonia, koa sa vasileana Lisitara babe Debi. Mi tiroa sa Tinavete Tadina Apositolo 16:1-3. Sa tinana si na barikaleqe Ziu, meke sa tamana si na tie Quriki d. Na tie varitokae meke na baere soti te Paula si asa, totoso tarae nia Paula sa Inavoso Leana. Ka ṉeta sari na ṉati ginugua, saripu hiva tozi vura ni Paula koasa nana leta kekenu hie.
Kekenu hokara, si na vina balau koa sa vina tumatumae seana pa korapana sa ekelesia. Sa vina tumatumae seana hie, si varihenie sari na binalabala tadina tie Ziu, meke sari na tie pa votiki butubutu. Meke ta zamae sapu sari doduru likakalae tanisa kasia popoa hie, meke sa tinoa tini, si kaleadi beto mo, gua; meke sa tinaharupu si kote boka ta vagi mo pa tinagona sa tinumatumae golomona, meke koasa linulidi rina vina tumatumae seadi hire, sapu lopu gani si kaiqa ginani, meke pude lopu varihaba, na gua. Ta kubere tugo koasa leta sa vina tumatumaena sa tinavete tanisa ekelesia, meke sa vinahesi, meke sa kineha leana pa tinoa, gua sapu kaqu luli rina palabatu lotu na tie varitokae pa korapa ekelesia. Vina betobeto si tava ṉiṉira se Timote, gua pude ta evaṉae na nabulu ta ronuena te Zisu Karisito, koari nana tinavete pa hopehopeke puku tie te Karisito.
Sari na Ṉati Pinaqahana sa Leta
Sa zinama tataru kekenu. Hinia 1:1-2
Sari na vina tumatumaena sa ekelesia, meke sari nana nabulu tavetavete. Hinia 1:3 kamo hinia 3:16
Sari na tinokae koe Timote, meke sari nana tinavete. Hinia 4:1 kamo hinia 6:21
1
Zinama Tuketukele
Arau Paula, sapu keke apositolo ta garunuqu koe Zisu Karisito, pa ginarunu te Tamasa sa nada Hinarupu, meke se Zisu Karisito pu raṉe va hinokaria gita, si kubere atu nia sa leta hie koa goi Timote, sa tuqu soti pa rinaṉeraṉe.* TTA 16:1
Mani koa koa goi sa tataru variharupi, na vina tukana, meke sa binule te Tamasa sa Tamada, meke sa nada Baṉara Zisu Karisito.
Sa Vina Balau koari na Vina Tumatumae Seadi
Gua sapu ele tozi nigo rau totoso la gua rau pa Masedonia, si pude mu koa hola si goi pa Episasi, mamu norei sari kaiqa tie vasina, pude di lopu tozi sari na dia vina tumatumae seadi. Mamu norei tugo si arini pude di lopu vivinei hoboro ni sari na vivinei kokohadi, meke na tuti sapu loke vinabetodi. Arini si kote boka va gavoro ninominomi, ba loke dia tinokae koari na tie pa tinavete te Tamasa, sapu ta tavete pa rinaṉeraṉe mo. Sa ṉatina sa nada tinavete si pude va ṉiṉira ia sa tataru tadi na tie pa ekelesia sapu mae guana koasa bulo viana, na tinavete toṉotodi, meke na rinaṉeraṉe hinokara koe Karisito. Kaiqa tie kokohadi sara, si ele taluarae va seu koari na ginugua hire, meke luli rini sari na vivinei hoborodi. Edi hiva ta pozae na titisa tanisa Tinarae te Mosese si arini, ba lopu gilana valeani rini saripu gua zama ni rini, be vea ṉiṉira gua sari na dia vina tumatumae koari na tie.
Gilania nada gita sapu leana sa Tinarae te Mosese, be ta tavetavetae valeana si asa pa nana siraṉa. Mada gilana valeania, sapu sa Tinarae asa si lopu ta tavete pude tadi na tie toṉotodi; ba tadirini mo pu sekea sa Tinarae, sari na tie va gugue, na tie va karikari, na tie kaleadi, na tie lopu madidi, na loke dia pinamaṉa koe Tamasa, meke sari na tie variva mate pu va mate tiatamadia; 10 meke tadi na tie pu tavetia sa vinari riqihi, na binarabarata, na vinarivosa, na gua; meke sarini pu hiko vagi tie pude holuholu ni, meke sari na tie kokoha pu helahelae na tokotokoro kokoha, babe kaiqa pule saripu lopu lulia sa vina tumatumaena sa hinokara te Tamasa. 11 Asa sa vina tumatumaena sa Inavoso Leana; sapu sa Tamasa lavata sapu tavahesi, si ele ta garunu nia rau pude tozi vura nia.
Sa Tataru te Tamasa Koe Paula
12 Vahesia rau se Zisu Karisito sa nada Baṉara, pu va ṉiṉira au pude tarae nia sa Inavoso Leana, meke sina ta ronuequ si rau, ke vizatau Sa pude nabulu nia si Asa. 13 Pa totoso ele hola si zama va kalekaleania, na naqua, meke ṉoṉovala ia rau si Asa. Ba tataru nau na taleoso nau Sa, sina loke qua rinaṉeraṉe koa Sa, meke lopu gilania rau sapu tavete va sea si rau.* TTA 8:3, 9:4-5 14 Ke marilaena hola sa tataru lopu ta ṉana kamona tanisa nada Baṉara, meke gua tugo sa rinaṉeraṉe, na tataru pu poni nau Sa, koasa qua tinoa keke koe Zisu Karisito. 15 Hinokara hola si hie, ke mamu kopu nia na va hinokaria si asa. Sapu mae nia Zisu Karisito pa popoa pepeso si pude harupi sari na tie kaleadi; meke arau tugo hie si keke sapu kaleana holani sari doduru tie. 16 Ba tataru nau Tamasa si rau, pude mani ta dogoro sa ṉinoṉo koa holana te Zisu Karisito koa rau, sapu na tie kaleaqu hola si rau, meke pude na vina sosode koari doduru tie pu kaqu va hinokaria si Asa vugo na repere, meke vagia sa tinoa hola. 17 Koasa Baṉara toa holana, meke lopu ta dogorona, sapu sa Tamasa ekei mo, mani koa koa Sa sa vina lavata na vinahesi ninae rane ka rane! Emeni.
18 Tuqu, Timote, tozi nigo rau sari na qua vina tumatumae pa leta hie, pude toka nigo totoso lulia goi sapu gua korokorotae nia rina palabatu lotu visoroihe, koasa guguamu goi. Mamu tavetavete ni sari na zinama hire, pude kaqu na nabulu varipera te Tamasa pa mua tinavete leana si goi. 19 Mamu koa va ṉiṉira pa mua rinaṉeraṉe, mamu tavetia sapu gua toṉoto pa mua binalabala. Kaiqa tie si lopu hiva lulia rini gua sapu toṉoto pa dia binalabala, ke ta huara sa dia rinaṉeraṉe guana vaka hakena pa sagauru, 20 gua sapu ta evaṉa koari Haimeneasi e Alekezada, saripu ele luara vala ni rau koe Setani, pude madi gilania, pude lopu zama va kaleania sa Tamasa.

*1:2 TTA 16:1

*1:13 TTA 8:3, 9:4-5