12
Sari na Baṉara pu Ele Tava Kilasadi koe Mosese
Ele va kilasi tu ri na tinoni Izireli sari na tie pu koa ia sa popoa pa kali gasa rimata pa Zodani, podalae pa lolomo Anoni meke sage la pa doduruna sa lolomo Zodani, meke kamo la gua pa toqere Hemoni, gua. Karua Baṉara si tava kilasa.* Nab 21:21-35; Diut 2:26 kamo hinia 3:11 Keke si e Sihoni, sa baṉara tadi na tie Amoraiti, sapu koa pa Hesiboni. Sa nana binaṉara si koa la ia sa kukuruna sa popoa Qileadi podalae pa Aroere pa hukihukirina sa lolomo Anoni, meke sa vasileana pa vari korapana sa lolomo Anoni, meke seu kamo la gua koasa Ovuku Zaboki, sa volosona sa popoa tadi na tie Amoni d. Koa baṉara tugo si asa pa korapana sa lolomo Zodani, podalae koasa kopi Qaleli meke kamo la gua pa Beti Zesemoti pa kali gasa rimata koasa kolo matena meke kamo la gua pa hubina sa toqere Pisiqa.
Va kilasia tugo rini se Oqo sa baṉara pa Basani, sa tie mumudi hokara pa butubutu Repaimi; baṉara si asa pa vasileana Asitaroti meke Ederei. Koa baṉara tugo koarini pa Toqere Hemoni, vasileana Saleka meke doduruna sa popoa Basani, kamo la gua tugo koari na volosona sa popoa pa Qesura, meke Ma'aka, meke kukuruna sa popoa Qileadi, meke kamo la gua koasa volosona sa popoa te Sihoni sa baṉara pa Hesiboni.
Sari karua baṉara hire si tava kilasa koe Mosese meke sari na tie Izireli. Va hia valani e Mosese sa nabulu te Zihova sa dia pepeso, koari na butubutu te Rubeni, Qadi, meke kukuruna sa butubutu te Manase, pude na dia tinago, gua.* Nab 32:33; Diut 3:12
Sari na Baṉara pu Tava Kilasa koe Zosua
Va kilasi Zosua meke sari na tie Izireli sari doduru baṉara koasa popoa pa kali lodu rimata pa Zodani podalae pa Beolo Qadi pa kali la gua koasa lolomo Lebanoni kamo la gua pa toqere Halaki tata pa kali sage la gua pa Edomu. Va hia ia Zosua sa popoa hie koari na butubutu, meke poni sa koarini pude tagoi rini ninae rane. Sa doduruna sa popoa hie sapu va hia la nia sa si na popoa toqetoqere, sa hubina sa popoa toqetoqere pa kali lodu rimata, doduruna pa lolomo Zodani, sa hubidi rina toqere pa kali gasa rimata, meke sa popoa Neqevi. Doduru popoa hire si na popoa tadi na tie Hitaiti, Amoraiti, Kenanaiti, Perizaiti, Hivaiti, meke Zebusaiti. Hire sari na vasileana tadi na baṉara pu va kilasi ri na tinoni Izireli: Zeriko, Ai (tata pa Betolo), 10 Zerusalema, Heboroni, 11 Zamuti, Lakisi, 12 Eqiloni, Qeza, 13 Debiri, Qeda, 14 Homa, Aradi, 15 Libina, Adulamu, 16 Makeda, Betolo, 17 Tapua, Hepa, 18 Apeka, Lasaroni, 19 Madoni, Hazo, 20 Simironi Meroni, Akisapa, 21 Tanaka, Meqido 22 Kedesi, Zokoneami (pa toqere Kameli) 23 Doro (pa raratana kolo Meditareniani), Qoimi (pa popoa Qiliqali) 24 meke Tiriza. Sa ninaedi si ari ka toloṉavulu eke baṉara vinarigaraedi sari doduru.

*12:1 Nab 21:21-35; Diut 2:26 kamo hinia 3:11

*12:6 Nab 32:33; Diut 3:12