18
Sari na Voloso Popoa tadi Ka Zuapa Butubutu Izireli Pule
Mudina sipu ele va kilasia rini sa popoa si varigara pa Saelo sa doduruna sa butubutu Izireli meke va turua rini sa Ipi Hopena te Zihova vasina. Ka zuapa sari na butubutu tie Izireli saripu lopu ele tava hia poni pepeso. Ke zama la koari na tie Izireli se Zosua, “Ve seunae gua si kote aqa si gamu meke tiqe kote la vagia sa popoa sapu ele ponini gamu e Zihova sa Tamasa tadi na tiatamamia gamu? Vizata mae ni ka ṉeta tie koari hopeke butubutu. Kote garunu vura ni rau koasa doduruna sa voloso popoa pude la kubere vura nia sa voloso popoa sapu hiva nia rini, pude na mia tinago pa hopeke butubutu. Meke kaqu pule mae koa rau si arini. Sa popoa si kaqu ta paqaha zuapa koa rini. Ziuda si kote koa koasa nana voloso pa kali mataona* Kali mataona be tia la pa kali gasa rimata. sa popoa Kenani, meke se Zosepa si koasa nana voloso pa kali gede. Meke sipu ele kubere va minaki rini sari ka zuapa pinaqaha popoa, si mamu paleke maeni koa rau. Meke kote tiqe vari mudumudukeda ni rau pude tepa poni gamu koe Zihova. Sa butubutu Livae si lopu vagi vina hia turaṉae koa gamu doduru sina sa dia hinia sina tinavete hiama si arini pude nabulu nia se Zihova. Sari na butubutu te Qadi, Rubeni, meke kukuruna Manase pa kali gasa rimata koasa Ovuku Zodani si ele vagi dia popoa saripu ele poni ni e Mosese sa nabulu te Zihova koa rini.”
Sipu korapa topue la sari na tie pude la kubere vurani sari na popoa, si tozia e Zosua sa vina kalalasa hie koarini: “Enea sa doduruna sa popoa, mamu kubere vura nia, beto asa mamu pule mae koa Rau. Meke kaqu tepa poni gamu Rau koe Zihova pa vinari mudumudukedai pa Saelo.” Ke topue la pa doduruna sa popoa sari na tie meke kubere goreni sari guguadi ri ka zuapa pinaqaha popoa; va hia guni tugo rini sari na vasileana hitehite. Meke tiqe pule la koe Zosua koari vina turu ipi pa Saelo si arini. 10 Vari mudumudukeda ni e Zosua pa inoki patu Urimi meke Tumimi pude tepa poni koe Zihova, meke hopeke poni sa koari na butubutu Izireli koa holadi sari na kukuru popoa.
Sa Voloso Popoa Ta Vala koe Benisimane
11 Sa voloso popoa sapu tadi na tatamana koasa butubutu te Benisimane si ta vala koa sa kekenu hokara. Sa dia pepeso si pa varikorapadi rina butubutu Ziuda meke Zosepa. 12 Sa dia voloso pa kali gedena* Kali gede be tia la pa kali gasa rimata. sa popoa si podalae pa Ovuku Zodani meke ene sage gua pa pezara tata pa Zeriko pa kali seu gua sa Kolo matena meke ene sage gua koasa popoa toqetoqere kamo la gua tu koasa qega pa vasileana Beti Aveni. 13 Beto asa, sa voloso si ene sage la gua pa kali Zerusalema pa Luzi sapu ta pozae Betolo tugo, meke tiqe gore gua pa Ataroti Ada koasa toqere sapu koa pa kali Zerusalema koasa vasileana Beti Horoni Panapeka. 14 Ene gore la gua sa voloso koasa toqere sapu tia la gua koasa vasileana Beti Horoni Panapeka, meke ene la pa kali lodu rimata meke likoho la gua pa kali gede koasa kalina sa toqere sapu tia la gua pa kali lodu rimata meke ene la pa Kiriati Beolo sapu ta pozae Kiriati Zearimi, sa vasileana tanisa butubutu Ziuda. Asa tugo sa kokoina sa voloso pa kali lodu rimata. 15 Sa voloso koasa popoa Benisimane pa kali matao* Kali matao be tia la pa kali gasa rimata. si podalae pa kali lodu rimata pa hukihukirina Kiriati Zearimi meke hola la gua pa kali gasa rimata koari na bukaha pa Neputoa. 16 Beto asa si gore la gua si asa koasa hubina sa toqere sapu doṉo karovo la gua koasa Lolomo Hinomu, meke sa Lolomo Repaimi si koa pa kali Ziuda. Ene hola gua si asa koasa sa Lolomo Hinomu pa kali Ziuda koasa vasileana tadi na tie Zebusaiti meke ene la gua pa Eniroqeli. 17 Vasina si likoho la gua pa vasileana Enisemesi, meke tiqe hola la gua pa Qeliloti sapu doṉo la koasa siraṉa karovoana sapu ta pozae Adumimi. Beto asa si gore la gua sa voloso koasa patu te Bohani (Bohani sina tuna koreo e Rubeni). 18 Beto asa si ene hola gua koasa teqoteqolona pa kali gedena sa toqere sapu doṉo gore la gua pa lolomo Zodani. Meke tiqe ene gore la gua koasa lolomo, 19 hola gua pa kali gedena sa teqoteqolona sa toqere Beti Hoqola, meke kokoi koasa sada Ovuku Zodani sapu vura la gua pa Kolo Matena. Asa sa voloso pa kali matao* Kali matao be tia la pa kali gasa rimata. koasa popoa Benisimane. 20 Sa Ovuku Zodani sina voloso pa kali gasa rimata. Arini sari na volosodi rina popoa saripu ta vagi koari na puku tatamana pa butubutu Benisimane pude na dia tinago.
21 Sari na vasileana tadi na puku tatamana pa butubutu Benisimane si gua hire: Zeriko, Beti Hoqola, Emeki Kezizi, 22 Beti Araba, Zemaraimi, Betolo, 23 Avimi, Para Opara, 24 Separamoni, Opini, meke Qeba; Ka manege rua vasileana meke turaṉae la tugo sari na vasileana hitekedi pa vari likohaedi. 25 Tagoi tugo rini sari na vasileana Qibione, Rama, Biaroti, 26 Mizipa, Sepira, Moza, 27 Rekemi, Irapeli, Tarala, 28 Zela, Haelepi, Kiriati Zearimi; ari ka manege made vasileana, turaṉae la sari na vasileana hitekedi pu koa pa vari likohaedia. Arini sari na pepeso saripu vagi rina puku tatamana koasa butubutu Benisimane pude na dia tinago.

*18:5 Kali mataona be tia la pa kali gasa rimata.

*18:12 Kali gede be tia la pa kali gasa rimata.

*18:15 Kali matao be tia la pa kali gasa rimata.

*18:19 Kali matao be tia la pa kali gasa rimata.