21
Sari na Vasileana Lavata Tadi na Tinoni pa Butubutu Livae
Sari na koimata koari na puku tatamana pa butubutu Livae si la koe Eleaza sa hiama, meke Zosua tuna koreo e Nani. Zama si arini koarini pa Saelo koasa popoa Kenani, “Tozi veko nia e Zihova koe Mosese sapu kaqu ta poni vasileana lavata si gami pude koa, meke gua tugo sari kaiqa pezara duduli pa vari likohaedi pude boka koa sari mami bulumakao na sipi.”* Nab 35:1-8 Ke lulia rina tinoni Izireli sa hiniva te Zihova meke poni ni rini koari na tinoni pa butubutu Livae si kaiqa pezara dudulidi meke na vasileana lavata koari na hopeke dia voloso popoa pude koai rina tie Livae.
Sari na puku tatamana pa butubutu Livae koasa tutina e Kohati si ta hia poni kenu vasileana lavata. Sari puku tatamana arini si tuti gore mae gua koe Eroni sa hiama, meke ta poni ni rini si ka manege ṉeta vasileana koasa voloso popoa te Ziuda, Simione, meke Benisimane. Sari doduru pule koasa butubutu te Kohati si ta poni ni si ka manege puta vasileana lavata koasa voloso popoa te Iparemi, Dani, meke sa kukuruna Manase pa kali lodu rimata pa Zodani.
Sa butubutu te Qerisoni si ta poni ni si ka manege ṉeta vasileana lavata koasa voloso popoa tadi na butubutu Isaka, Asa, Napitalai, meke sa kukuruna Manase pa kali gasa rimata.
Sari na puku tatamana koasa butubutu te Merari si ta poni ni si ka manege rua vasileana lavata koasa voloso popoa tadi na butubutu Rubeni, Qadi, meke Zeboloni.
Pa vinari mudumudukedai, si poni ni rina tinoni Izireli koari na tinoni pa butubutu Livae sari na pezara dudulidi na vasileana lavata gua sapu va tatara nia e Zihova koe Mosese.
Hire pozadi sari na vasileana lavata koari na voloso popoa te Ziuda, meke Simione saripu ta vala 10 koari tutina e Eroni saripu tuti gore mae guadi koasa butubutu te Kohati, pa butubutu Livae. Tadirini vinahia si ta tavete kekenu. 11 Ta poni nia rini sa vasileana lavata pa Aba (Aba si na tamana e Anaki), kamahire si ta pozae Heboroni si asa, koasa vasina toqetoqere pa Ziuda, turaṉae la tugo sari na pezara duduli pa vari likohaedi. 12 Ba sari na inuma koasa vasileana lavata meke sari na vasileana hitekedi pa vari likohaena si ele ta vala koe Kelebi, sa tuna koreo e Zepune pude na nana tinago.
13 Turaṉae la tugo pa Heboroni (keke koari na vasileana lavata tadi na tie govetedi) sari na vasileana lavata hire si somana ta vala koari tutina e Eroni sa hiama: Libina 14 Zatiri, Esitemoa, 15 Holoni, Debiri, 16 Aini, Zuta, meke Beti Semesi, turaṉae la tugo sari pezara dudulidi; ka sia vasileana lavata pa butubutu te Ziuda meke e Simione. 17 Pa voloso popoa koasa butubutu Benisimane si ta poni ni tugo rini si ka made vasileana lavata: Qibione, Qeba, 18 Anatoti, meke Alamoni, turaṉae tugo sari na pezara dudulidi. 19 Ka manege ṉeta vasileana lavata vinarigaraedi turaṉae la tugo sari na pezara dudulidi si ta vala koari na hiama koari na tutina e Eroni.
20 Sari kaiqa puku tatamana pule koari tutina Livae koasa butubutu te Kohati si ta poni ni rini si kaiqa vasileana lavata koasa voloso popoa te Iparemi. 21 Ka made vasileana lavata si ta poni ni rini: Sekemi meke sari na pezara duduli koasa popoa toqetoqere pa Iparemi (keke vasileana lavata tadi na tie govetedi), Qeza, 22 Kibizaemi, meke Beti Horoni, turaṉae la tugo sari dia pezara duduli. 23 Pa voloso popoa te Dani si ta poni ni si ka made vasileana lavata: Eleteke, Qibetoni, 24 Aizaloni, meke Qatirimoni, turaṉae la tugo sari na dia pezara duduli. 25 Pa voloso popoa pa Manase pa kali lodu rimata pa Zodani, karua vasileana lavata tugo si ta poni ni rini: Tanaka meke Qatirimoni, turaṉae la tugo sari dia pezara duduli. 26 Sari na puku tatamana koasa butubutu te Kohati; arini si vagi si ka manege puta vasileana lavata vinarigaraedi, turaṉae la tugo sari na pezara duduli.
27 Keke puku butubutu Livae pule, pa tutina e Qerisoni si vagi pa voloso popoa te Manase pa kali gasa rimata si karua vasileana lavata: Qolani pa Basani (keke koari na vasileana lavata tadi na tie govetedi) meke pa Bisitera, turaṉae sari na dia pezara duduli. 28 Pa voloso popoa pa butubutu Isaka si vagi rini sari ka made vasileana lavata: Kisioni, Daberati, 29 Zamuti, meke Eqanimi, turaṉae la tugo sari dia pezara duduli. 30 Pa voloso popoa tanisa butubutu Asa si vagi tugo rini sari ka made vasileana lavata: Misala, Abidoni, 31 Helekati, meke Rehobi, turaṉae la tugo sari na pezara duduli. 32 Pa voloso popoa te Napitalai si vagi tugo rini sari ka ṉeta vasileana lavata: Kedesi pa Qaleli turaṉae la tugo sari na pezara duduli (keke vasileana lavata tadi na tie govetedi), Hamoti Doro meke Katani, turaṉae la tugo sari na pezara duduli. 33 Vinarigaraedi ri doduru vasileana lavata meke sari na pezara duduli saripu vagi ri hopehopeke puku tatamana koasa tutina Qerisoni si ka manege ṉeta.
34 Sari doduru tinoni pule pa butubutu Livae pa tutina e Merari si vagi tugo sari ka made vasileana lavata koasa voloso popoa tanisa butubutu Zeboloni: Zokoneami, Kata, 35 Dimina, meke Nahalala, turaṉae la tugo sari na pezara duduli. 36 Pa voloso popoa pa butubutu Rubeni si ka made vasileana lavata si vagi rini: Bezere, Zahazi, 37 Kedemoti, meke Mepata, meke turaṉae la tugo sari pezara duduli. 38 Pa butubutu Qadi si vagi rini si ka made vasileana lavata: Ramoti pa popoa Qileadi, meke turaṉae la tugo sari pezara dudulidi (keke vasileana lavata tadi na tie govetedi), Mahanaimi, 39 Hesiboni, meke Zazera, meke turaṉae la tugo sari pezara duduli. 40 Ke sa tutina e Merari si ta hia poni ni si ka manege rua vasileana lavata.
41-42 Koasa pepeso sapu tagoa rina tinoni Izireli, si ka made ṉavulu vesu vasileana lavata vinarigaraedi turaṉae sari pezara duduli, si vala ni rini koari na tinoni pa butubutu Livae.
Tagoa rina Tinoni Izireli sa Popoa
43 Ke poni ni Zihova koari na tinoni Izireli sa doduruna sa popoa sapu va tatara nia Sa koari na tiatamadia sapu kaqu vala nia Sa, gua. Sipu ele tagoa rini sa popoa sana si koa vasina si arini. 44 Vekoa e Zihova sa binule koasa doduruna sa popoa gua sapu ele va tatara nia Sa koari na tiatamadia. Lopu hite keke koari doduru dia kana si boka va kilasi si arini. Sina poni ni e Zihova koari na tinoni Izireli sa minataqara koari doduru dia kana. 45 Kopu beto ni e Zihova sari doduru Nana vina tatara pu va tatara ni Sa koari na tinoni Izireli.

*21:2 Nab 35:1-8