LIVITIKASI
Sa Vinabakala
Sa Buka Livitikasi sina guguadi sari na tinarae te Zihova, sa Tamasa tadi na tinoni Izireli saripu tozi lani Sa koe Mosese. Sa pozapoza papakana sa buka hie si Livitikasi. Gua meke ta pozae Livitikasi sa buka hie, sina koasa buka hie si ta tozi vurae pa korapana sari na guguadi sari na tinarae meke sari na tinavete arilaedi sapu ta garunu ni rina hiama pude taveti. Gilania gita sapu sari na hiama hire si na tie Izireli meke vura maedi pa butubutu Livae. Ke sa pozapoza papakana sapu ta poza nia sa buka hie si poza luli koasa pozana sa butubutu Livae.
Koasa buka tugo hie si ta kubere sari na tinarae guguadi sari na hahanana vinahesi, pude kaqu via na loketoṉa bonidi sari na tie hire pa dinoṉo te Tamasa, meke gua tugo sari na vinahesi nomanomadi koari na totoso arilaedi. Tozi vura nia tugo sa buka hie, guguadi sari na kurukuru sapu lopu kaqu pada pude ta hena, meke gua tugo sari na kinopudi sari na habahuala, meke sari na pepeso sapu kopu ni rina tie Izireli. Sari na tinarae hire si valani Tamasa koari na tie soti tanisa sina tataru holani Sa, pude kaqu toa nia rini si keke tinoa via meke tata mae koa Sa.
Sa guguana sa zinama “Hopena” si tava bakala valeana koasa buka hie. Hoke madi sari na hiama pa totoso taveti rini sari na tinavete sapu tozini e Zihova. Kaiqa tiṉitoṉa sapu tozi e Zihova pude taveti si votikaedi hola koari na tie pu koa pa vari likohaedi.
Kaiqa tiṉitoṉa pu ta garunu ni rina tie meke taveti rini pude kopu nia sa tinoa ṉoṉo na gilae pa kenuna e Zihova. Kaiqa tinavete pu tozi Sa sina guguadi rina pepeso, sina Nana e Zihova sari doduru likakalae. Kaiqa tinavete si ta garunu ni rini, sina vina vukivukihi pude tava madi pude na vinulasadi rina sinea tadirini. Kaiqa tinavete pule sapu garunu ni Sa pude taveti rini si na vina lavatana sa pozana e Zihova ululuna. Ke sa ginarunu sapu kaqu votikaedi si arini koari na votiki tie, si pude va gilanani gita sa tinoa madina sapu ta hivae koa gita pude soto va nabu si gita koasa Tamasa Hopena.
Tata pa vina betona sa buka hie, si tozi nia e Zihova se Mosese sa siraṉa gua pude kaqu va tabea rini si Asa, meke kaqu manani Sa. Ba tozi nia tugo Sa se Mosese sapu be guana hakohako nia rini pude va tabea si Asa, si kaqu va kilasi Sa si arini. Kaqu tavetia Sa sapu gua asa sina ele koa nana sa vina tatara pa varikorapadi rini meke Zihova. Kekenu si tavetia Sa sa vina tatara ṉiṉirana koe Ebarahami, meke kamahire si tavetia Sa sa vinariva egoi koe Mosese meke koari na tie sapu turaṉa vurani Sa pa Izipi. Soku sari na zinama na vivinei koasa Buka hie si ta zamae tugo pa Kinubekubere Hope Vaqura. Keke zinama sapu ta gilana va leana koari soku tie si koa pa Hinia 19 vesi 18 Asa sa zinama sapu hoke zamazama nia e Zisu soku totoso. Meke guahe sa zinama asa, “Mamu tataru nia sa turaṉamu, gua sapu tataru pule nigo si goi, sina arau se Zihova.” Sa buka hie tugo si boka tokani gita pude tumae nia sa vina tumatumae te Tamasa koasa Leta koari na Tie Hiburu koasa Kinubekubere Hope Vaqura.
Sa beka kote balabala guni ni gamu sari na tinarae tadi na tie Livae pa rane ṉinoroi? Soku hola sari na tinarae hire si garo meke pada koari na tie Izireli pukerane. Ba pa rane ṉinoroi si kaqu tiro viliviliti valeani gita meke dogori sapu nasa sari na binalabala arilaedi si koa koari na tinarae hire. Keke vinakalalasa si guahe: sari na tinarae pa guguadi rina dia pepeso si va dogoro ni gita sapu sari doduru pepeso si te Tamasa meke arilaedi hola meke kaqu ta kopue valeana si arini. Keke vinakalalasa pule si guahe: sari na tinaraedi sari na vinukivukihi si va dogoro nia sapu sari na tie Izireli si ta hivae pude via na madidi pa dinoṉo te Tamasa. Kaqu kekeṉoṉo gua tugo si gita pa nada tinoa pa dinoṉo te Tamasa. Be guana lopu toṉoto sari nada tinoa, si kaqu tata mae koe Tamasa, meke tepa ia sa tinaleosaedi rina nada sinea. Pude gita si kaqu koa madi si gita, sina Tamasa si hopena meke madina. (Hinia 19:2)
Sari na Ṉati Pinaqapaqahana sa Buka
Sari na hopehopeke tinarae pa vina vukivukihi. Hinia 1:1 kamo hinia 7:38
Sa hahanana vina madidi sari na hiama. Hinia 8:1-36
Sa vinukivukihi kekenu tanisa ṉati hiama kenukenue. Hinia 9:1-24
Mate sari karua tuna e Eroni sa ṉati hiama kenukenue. Hinia 10:1-20
Sari na likakalae viadi meke bonidi pa dinogodogorae te Tamasa. Hinia 11:1 kamo hinia 15:33
Na Rane Tinaleosae na Vinulasadi rina sinea tadi na tinoni te Tamasa. Hinia 16:1-34
Sari na tinarae pa tinoa toṉoto tadi na tie Izireli. Hinia 17:1 kamo hinia 20:27
Sari na tinarae tadi na hiama. Hinia 21:1 kamo hinia 22:33
Sari na rane na totoso madidi. Hinia 23:1-44
Kaiqa tinaraena sa Ipi Hopena. Hinia 24:1-9
Sari na tinaraena be keke tie si zama va kaleania sa pozana e Zihova. Hinia 24:10-23
Sa tinaraena sa Vuaheni Rane Sabati meke sa Vuaheni Vina lima ṉavulu. Hinia 25:1-55
Sari na minana meke na vina kilasa. Hinia 26:1-46
Sari na tinarae guguadi sari na vina tatara. Hinia 27:1-34
1
Vina Vukivukihi Uququ
Titiokia e Zihova se Mosese, meke zama ia Sa pa Ipi Hopena te Zihova, meke valani Sa koasa sari na vinarilulidi ri na tinarae, pude kopuni ri na tinoni Izireli, totoso taveti rini sari na dia vina vukivukihi.
Pana paleke la nia sa tie si keke kurukuru ṉame pude tana vina vukivukihi, si mani vizatia keke koari nana bulumakao, babe keke koari nana sipi, babe na qoti. Be keke koari nana bulumakao si vala nia sa pude tana va uququ, si kaqu vala nia sa si keke bulumakao kokoreo sapu loke ari kisakisana pa tinina; kaqu la vekoa sa si asa pa sasadana sa ipi pa kenuna e Zihova, pude qetu nia e Zihova si asa. Kaqu va opoa sa tie pa batuna sa kurukuru ṉame sa limana, meke kaqu ta qetue si asa, guana vina vukivukihi pude vulasa pani sari nana sinea. Sa bulumakao kokoreo si kaqu va matea sa vasina, meke sari na hiama tanisa butubutu te Eroni si kaqu paleke la nia sa ehara koe Zihova meke kaqu siburu la nia koari ka made kalikalina sa hope vina vukivukihiana sapu koa tata pa sasadana sa ipi. Beto hoi si kaqu kapua sa sa kurukuru, meke tiqe magumagua, meke kaqu vekoveko va toṉoti ri na hiama sari na huda pa hope meke va katua sa nika. Meke kaqu va hakei rini pa nika sari na minagumagu kurukuru, sa batu, meke sa deana. Kaqu ṉuzapa va via ia sa korapana, meke sari na nenena, meke sa hiama si kaqu va uqu betoa sa vina vukivukihi pa hope. Na vina vukivukihi uququ si asa. Sa hibina sa vina vukivukihi hie si ta qetue koe Zihova.
10 Pana vala nia keke tie si keke nana sipi babe na qoti, si kaqu na kokoreo sapu loke ari kisakisana pa tinina si asa. 11 Pa kali gede* Sa Ipi Hopena si tia la pa kali gasa rimata meke sa hope si pa kenuna sa sasadana sa ipi. Kali gede be tia la pa kali lodu rimata. koasa hope pa kenuna e Zihova si kaqu va matea sa si asa, meke kaqu siburu nia ri na hiama sa eharana koari ka made kalina sa hope. 12 Sipu beto magumagua sa tie si asa, si kaqu va hakei sa hiama pa nika sari doduru kukurudi pu ele ta magudi, gua tugo sa batu meke sa deana. 13 Meke kaqu ṉuzapa va viaia sa korapana, meke sari na nenena, meke kaqu la va vukivukihi nia sa hiama koe Zihova, meke kaqu va uqu betoi sa sari doduru pa hope. Na vina vukivukihi uququ si asa meke sa hibina sa vina vukivukihi hie si ta qetue koe Zihova.
14 Be guana vala kurukuru tapuru si keke tie pude na nana vina vukivukihi va uququ si kaqu keke kukuva babe na baruku. 15 Kaqu paleke la nia sa hiama pa hope si asa, liloho dopasia sa ruana, meke sulua sa batuna pa hope. Meke sari na eharana si kaqu va totolo vura lani sa pa kalina sa hope. 16 Kaqu magu pania sa sa epepatana sapu koa pa ruana meke oki pania pa kali gasa rimata koasa hope, vasina koa sari na eba. 17 Kaqu taṉinia sa tatapuruna meke daku ravaṉia sa tinina, ba lopu daku dopasi sari na tatapuruna, beto meke tiqe va uququa pa hope. Na vina vukivukihi va uququ si asa, meke sa hibina sa vina vukivukihi hie si ta qetue koe Zihova.

*1:11 Sa Ipi Hopena si tia la pa kali gasa rimata meke sa hope si pa kenuna sa sasadana sa ipi. Kali gede be tia la pa kali lodu rimata.