29
Sa Inevaṉa tadi na Buki
(Livitikasi 23:23-25)
Pa rane kekenu pa vina zuapa sidara kaqu varigara pa vinahesi, meke loketoṉa tinavete si kote ta tavete pa rane asa. Pa rane asa si kote ta ivu sari na buki siliva. Taveti sari na vina vukivukihi va uququ la koe Zihova, sa hibina sa si qetu nia Rau: keke bulumakao vaqurana, keke sipi kokoreo, meke ka zuapa tuna sipi kokoreo vaquradi saripu keke vuahenidi. Sari doduru arini si loke ari kisakisadi. Tavetia sa vinariponi huiti, heni nia palava meke oela olive, meke va uqu turaṉae ni koari na vina vukivukihi: hopeke ṉeta kilo palava koari hopeke bulumakao kokoreo, karua kilo pa keke sipi kokoreo, meke keke kilo pa hopeke tuna sipi kokoreo, Meke va vukivukihi nia tugo keke qoti kokoreo pude na vinulasadi rina sinea. Taveti si arini, meke tomo lani koari na vina vukivukihi va uququ tanisa rane kekenu pa sidara, meke sari na vina vukivukihi ta hivae pa hopeke rane, meke sari dia vinariponi huiti meke napo vaeni. Doduru arini sina vinariponi ginani, sa hibina sa si qetu nia Rau Zihova.
Sa Rane Taleosae sa Sinea
(Livitikasi 23:26-32)
Mi varigara pa vinahesi koasa vina manege puta rane pa vina zuapa sidara; lopu kaqu hena keketoṉa meke lopu tavetia keke tinavete. * Liv 16:29-34 Vala nia sa vina vukivukihi vina uququ, koa Rau Zihova: keke bulumakao kokoreo, keke sipi kokoreo, meke ka zuapa tuna sipi keke vuahenidi, saripu loke ari kisakisadi. Sa hibidi si qetu nia Rau Zihova. Meke vala turaṉae ni koari na vina vukivukihi sari na dia vinariponi huiti sapu sa palava leleana varihenie oela olive: ṉeta kilo palava koasa bulumakao kokoreo, karua kilo koasa sipi kokoreo, 10 meke keke kilo pa hopeke tuna sipi kokoreo. 11 Meke va vukivukihi nia tugo keke qoti kokoreo pude na vina vukivukihi tinaleosaedi rina sinea tadi na tie, meke va vukivukihi ni sari na vinukivukihi saripu ta hivae pa hopeke rane meke sari na dia vinariponi huiti meke napo vaeni.
Sari na Vina Vukivukihi koasa Inevaṉa Vina Balabaladi rina Ipi pa Qega
(Livitikasi 23:33-44)
12 Koasa vina manege lima rane pa vina zuapa sidara, si mi varigara pa vinahesi. Tavetia sa inevaṉa hie ka zuapa rane pude va lavatia se Zihova, meke lopu kaqu tavetia gamu keke tinavete. 13 Koasa rane kekenu si mamu ponia koa Rau Zihova sa mia vinariponi ginani, pude sa hibina sa si qetu nia Rau: Manege ṉeta bulumakao kokoreo vaquradi, karua sipi kokoreo, meke manege made tuna sipi kokoreo, keke vuahenidi, sari doduru arini si loke ari kisakisadi. 14 Tavetia sa vinariponi huiti sapu ta henie palava na oela olive koari hopeke vina vukivukihi: Ṉeta kilo palava koa ia hopeke bulumakao kokoreo, karua kilo koari na sipi kokoreo, 15 meke keke kilo palava koari na tuna sipi kokoreo keke vuahenidi. Vala nia tugo sa vinariponi napo vaeni sapu ta hivae pa hopeke vina vukivukihi. 16 Meke gua tugo vala nia keke qoti kokoreo pude na vina vukivukihi vinulasadi rina sinea. Valani si arini, somana koari na vina vukivukihi ta hivaedi pa hopeke rane meke sari dia vinariponi huiti meke napo vaeni.
17 Pa rane vina rua valani ka manege rua bulumakao vaquradi, karua sipi kokoreo, meke ka manege made tuna sipi kokoreo keke vuahenidi, sari doduru arini si loke ari kisakisadi. 18-19 Hopeke vala turaṉani sari dia vinukivukihi vinari poni huiti meke napo vaeni.
20 Pa rane vina ṉeta va vukivukihi lani ka manege eke bulumakao kokoreo, karua sipi kokoreo, meke ka manege made tuna sipi kokoreo, keke vuahenidi; doduru arini si kaqu loke ari kisakisadi. 21-22 Tavete varigara lani sari doduru vinariponi huiti na napo vaeni saripu ta hivaedi, meke gua tugo sa qoti kokoreo vinulasadi rina sinea.
23 Pa rane vina made, va vukivukihi lani gamu ka manege puta bulumakao kokoreo vaquradi, karua sipi kokoreo, meke ka manege made tuna sipi kokoreo keke vuahenidi sapu loke ari kisakisadi. 24-25 Somana valani sari doduru vinariponi huiti na napo vaeni sapu ta hivaedi.
26 Pa rane vina lima, vagi ka sia bulumakao kokoreo vaquradi, karua sipi kokoreo, meke ka manege made tuna sipi kokoreo, keke vuahenidi; sari doduru si loke ari kisakisadi beto. 27-28 Somana varigara betoni sari doduru vinariponi huiti na napo vaeni saripu ta hivae pa hopeke vinukivukihi.
29 Pa rane vina onomo, vagi ka vesu bulumakao kokoreo vaquradi, karua sipi kokoreo, meke ka manege made tuna sipi kokoreo keke vuahenidi, loke ari kisakisadi sari doduru. 30-31 Somana varigara betoni sari doduru vinariponi huiti na napo vaeni saripu ta hivae pa hopeke vinukivukihi, meke gua tugo sa qoti kokoreo vinulasadi rina sinea.
32 Pa rane vina zuapa valani ka zuapa bulumakao vaquradi, karua sipi kokoreo, meke ka manege made tuna sipi kokoreo, saripu keke vuahenidi, saripu loke ari kisakisadi. 33 Somana varigara betoni sari doduru vinariponi huiti na napo vaeni padadi saripu ta hivae pa hopeke vinukivukihi, 34 meke gua tugo sa qoti kokoreo vinulasadi rina sinea. Mu va somana ni sari na vina vukivukihi ta hivaedi pa hopeke rane meke sari dia vinariponi huiti meke napo vaeni.
35 Pa rane vina vesu si mi varigara pa vinahesi, meke loketoṉa tinavete si kote ta tavete. 36 Valani sari na vina vinukivukihi vina uququ, pude na vinariponi ginani koa Rau Zihova, pude sa hibina sa si qetu nia Rau: keke bulumakao kokoreo vaqurana, keke sipi kokoreo, meke ka zuapa tuna sipi kokoreo, keke vuahenidi! Doduru arini si loke ari kisakisadi. 37 Varigara somana lani sari doduru vinariponi huiti na napo vaeni padadi saripu ta hivae pa hopeke vinukivukihi, 38 meke gua tugo sa qoti kokoreo vinulasadi rina sinea. Va somana ni sari na vina vukivukihi ta hivaedi pa hopeke rane meke sari dia vinariponi huiti meke napo vaeni.
39 Arini sari na vinukivukihi va uququ ta hivaedi pude poni Nau gamu koa Rau Zihova koari na mia inevaṉa vinarigara. Sari doduru vinukivukihi si kaqu somana ni sari votiki vinukivukihi pu taveti gamu, gua sapu sari na vinukivukihi pu taveti gamu pude na vina gorevurana keke vina tatara nabuna, na vina vukivukihi ta poni mokana, babe na vina vukivukihi va uququ, na vinariponi huiti na napo vaeni, babe sari na mia vina vukivukihi binaere koa Rau.”
40 Ke tozi ni e Mosese sari na tie Izireli guguadi sari doduru ginarunu te Zihova.

*29:7 Liv 16:29-34