1 Matesolonika
Inkauhanyo 1
Paulusi, Silvanus, ni Timotea ku nkereke i vena Matesolonika mwe Ireza Ishetu ni Simwine Jesu Keresite. Chishemo ni nkozo zive nenwe. Inako yonse tuha vu itumero kwa Ireza chenu mwense, chi tu mi sumpa mu ntapero. Tu zeza cha ku sa siya havusu vwa Ireza wetu ni Isi mitendo yenu ye ntumero, mutendo ye rato, ni kuliverera kwe nsepo kwa ku vusu mwa Simwine wetu Jesu Keresite. Mizwale va sakiiwa kwa Ireza, twizi ku sumpwa kwenu, mu iveziri ivangeli yetu kwenu isiñi mu liinzwi feela, kono hape ni mu maata, mu Luhoho lu Jolola, ni mu initifazo tota. Mu nzila iswana, nemwe hape mufuta nzi wa vantu mutu ve kalile mu kati kenu ke vaka lyenu. Mu va sanduki valikanyisi vetu ni vwa Simwine, sina ha muva tambuli liinzwi cha vukukutu ni nyakalalo izwa ku Luhuho lu Jolola. Ku mamani mani mu va sanduki mutala ku vonse mwa Sedoniya ni Achiya va zumina. Mukuti kuzwa kwenu liinzwi lya Ireza li va lili hanze, mi insiñi feela mwa Masedoniya ni Achiya. Konohe, ni ku chimwi ni chimwi civaka i ntumero yenu mwa Ireza mu iva hiti. Ma mani mani, katu suni ku wamba cimwi. Kakuli avo vene va viha mwiziro u tu vena mukati kenu. Va mu rwilwa mu mu veziri kwa Ireza kuzwa ku siswaniso ku tendera yo hala ni we niti Ireza. 10 Va viha kuti mu lindire Mwanakwe kuzwa kwi wulu, yava vuusi ku va fwire. Uzu nji Jesu, u lukulula iswe ku vukali vu kezite.