2 Mateselonika
Inkauhanyo 1
Paulusi, Siluvinia ni Timoti, kwi keleke ya Matesolonika mwe Ireeza Ishwetu ni Simweni Jesu Kirisite. A chishemo chive na nwe ni inkozo izwa kwe Ireeza Ishetu ni Simwine Jesu Kirisite. Tuswanela inako yonse kuli tumela kwe Ireeza chenu, vakweetu. Ichi chintu chi swanele hande, kakuti ntumelo yenu ikula ahulu, mi ni lato mukati kenu li kwatinsene hamwina. Mi iswe tuvene tu wamba cha kuli kuumusa ku amana namwe mu kati ke keleke ye Ireeza. Tu wamba cha kuva ni inkuloonde ni ntumelo mu masukuluko enu onse. Tuwamba cha ku nyanda ku mwina mu kuli. Ichi chi supo cha Ireeza cha ku luka kwe inkatulo. Mani mani a kuti mwiziviwe cha ku swanela kwa muvuso we Ireeza umu sukulukili. Ku lukite kwe Ireeza ku vozekeza masukuluko kwavo va ku sukulula, mi ni ku mi lukulwila va sukulukite na swe. Kapange ichi ha ku voneka kwa Simwine Jesu ku zwa mwi wuulu ni mañiloi cha maata akwe. Cha malimi a mulilo u bukuka mwa vozekeze kwa va sezi Ireeza ni kwavo va kana ku tambula ivangeli ya Simwine Jesu wetu. Ka va nyande imbazi ye sinyeho ku ya kwile ku zwa ha vusu bwa Simwine mwi kanya ni maata a kwe. 10 Ka chite ichi ilyo zuva chini neza kuti mwelyo izuva na tebwe ni vantu vakwe mi ni ku komokiwa kwavo vonse va muzumini. Ka kuti vupaki bwetu kwenu vu va zuminwa. 11 Keli linu ivaka naswe tulapela cho kusa kosoza ka chenu. Tulapela kuti Ireeza wetu na mivone chi mu swanezi cha ku sumpiwa kwenu. Tulapela kuti mwe zu zilize zi musaka zilotu ahulu ni musevezi we ntumelo cha maata. 12 Tulapela izi zintu kuti izina lya Simwine wetu Jesu li tembwe chenu. Tulapela kuti ka mutembwe chakwe, ivaka lya chishemo che Ireeza wetu ni Simwine Jesu Kirisite.