^
1 TIMOTIUS
Allah Yae Paulusre Kena Buhae Aere Ban Mae Heungele
Ei Moloi-Moloi Naei A Usaei
Jemaatna Kayaare Hebate Ro Bele Jemaatna Kaliare Mokate Yo Bele Naei A Usaei
Timotius Nauwa Naei A Usaei