1 SAN PEDRO
San Pedropa K'art'a Naapɨara P'ãda
San Pedro, Jesucristopa jɨrɨt'eradapa na k'art'a p'ã pëiji Cristode ijãapataarã Ásia eujãde awara-awaraa p'anapatap'edaarãmaa. Chupɨria p'anapatap'edaa perã ijãadak'aa beerã juade, Pedropa ũraa bɨ choodamerã ãchi ijãa p'anɨde.
Salude jarap'eda, naapɨara Pedropa k'irãpapi bɨ sãga Tachi Ak'õrepa ãra chupɨria k'awaaji mãik'aapa k'aripaji Cristode ijãadamerã. Jara bɨ chonaarãwedapema Ak'õre pedee jarapataarãpa, iru angeleerãpa paara mãga k'awa k'inia p'anajida, mamĩda p'oyaada-e paji (cap. 1.1-12). Jara bɨ Ak'õrepa ijãapataarã mãgá o k'achiadeepa k'aripa atada perã, p'ek'au k'achia oo amaadaipia bɨ mãik'aapa irua oopi bɨk'a p'anapataadaipia bɨ (caps. 1.13–2.3). Jara bɨ Jesucristopa ãra jɨrɨt'eraji p'aareerãk'a p'anadamerã ichideerã t'ãide mãik'aapa awara p'anapataadamerã na p'ek'au eujãdepema ijãadak'aa beerã k'ãyaara (cap. 2.4-12). Jara bɨ ãchi poro waibɨarã waaweedamerã. Ichiaba jara bɨ Cristo miada ãra k'aripait'ee (cap. 2.13-25). Ũraa bɨ miak'ãi p'anɨɨrãpa k'awaadamerã sãga p'anapataadaipia bɨ Cristo jua ek'ari (cap. 3.1-7). Waya jara bɨ ijãapataarãpa naawedapema ne-inaa k'achia oopata oo amaadamerã mãik'aapa ne-inaa pia oopataadamerã, ma k'aurepa miaruta pɨjida (caps. 3.8–4.19). T'ẽepai ũraa awara-awaraa jara bɨ ijãapataarã-it'ee (cap. 5.1-11) mãik'aapa ãramaa salude pëi bɨ (cap. 5.12-14).
1
Salude pëida
Mɨ, Pedro Jesucristopa pëida ichi ũraa jarateede. Mɨa na k'art'a p'ã pëiru parã, Tachi Ak'õrepa jɨrɨt'eradaarãmaa Cristode ijãadamerã; chi awara-awaraa p'anapataarã k'ĩra tewaraarãk'a nãgɨ́ eujãde: Ponto, Galacia, Capadocia, Ásia mãik'aapa Bitinia; mãgɨ́ eujãde. Tachi Ak'õrepa naaweda k'ĩsia iru badak'a, parã jɨrɨt'eraji. Iru Jaurepa parã awara bɨji oodamerã Jesucristopa oopi bɨk'a mãik'aapa p'ek'au k'achia wẽe p'anadamerã iru waa bat'ada k'aurepa. Mɨa ɨt'aa iidi bɨ Tachi Ak'õrepa parã audú pia ak'ɨ bapariimerã. Mãgá k'ãiwee p'anapataadait'ee.
Cristode ijãapataarãpa ɨt'ari ne-inaa pia iru p'anadait'ee
O-ĩa ɨt'aa t'ɨ̃dáma Tachi Ak'õremaa. Iru Tachi Waibɨa Jesucristo Ak'õre. Tachi audú chupɨria k'awaada perã, ichi Jaurepa tachi waya t'o pɨk'apiji ichideerã p'aneedamerã. Mãga ooji Jesucristo piup'eda, chok'ai p'irabaipik'ãri. Ma k'aurepata k'awa p'anɨ tachi jida ichiaba chok'ai p'irabaidait'ee. Ma awara k'awa p'anɨ tachia iru p'anadait'ee ne-inaa jõmaweda Tachi Ak'õrepa k'ĩsia iru bɨ teeit'ee ichideerãmaa. Mãgɨ́ ne-inaa ɨa iru bɨ ɨt'ari parã-it'ee. Mãgɨ́ ne-inaa pi-ia bɨ. Jõk'aa mãik'aapa sore pak'aa, ne-inaa ɨt'aripema perã. Parãpa wãara Tachi Ak'õrede ijãapata perã, irua parã ak'ɨ bapariit'ee mãgɨ́ ne-inaa unurutamaa. Iru jõmaarã k'ãyaara waibɨara bairã, parã ak'ɨpari atuanaadamerã ichi ewari waibɨa ewate, na p'ek'au eujã jõk'ãri. Ma ewate irua unupiit'ee jõma ichia k'ĩsia iru bɨ ichideerã-it'ee.
Ijãapataarã o-ĩa p'anapata
Tachi Ak'õrepa mãga oopari perã parã-it'ee, t'ãri o-ĩa p'anapata. Mamĩda ɨ̃rá, taarã-e nɨde k'ĩsia p'uadaridai, nepɨra k'ĩra t'ãdoode baaidak'ãri. Parã nepɨrade baaipata k'awaadait'ee wãara Cristode ijãapata wa mãga-e. K'ĩsíatɨ nãgɨde. Eperãarãpa t'ɨpɨtaude nẽe torrabaipata, nejarra uchiamerã. Mãga pɨk'a parã nepɨrade baaipata, audupɨara Cristode ijãapataadamerã. Nẽe pi-ia bɨ, mamĩda pipɨara bɨ Cristode ijãait'ee. Nẽe jõdaipari na eujãdepema perã. Mamĩda eperãpa wãara Cristode ijãak'ãri, jõ-e pait'ee. Mapa chóotɨ parã ijãa p'anɨde, nepɨrade baairuta pɨjida. Mãga ooruta pɨrã, Jesucristo waya chek'ãri, Tachi Ak'õrepa pia pedeeit'ee parãmaa.
Parãpa Cristo waide unuda-e p'anɨ mĩda, iru k'inia iru p'anɨ. Ma awara ɨ̃rá unuda-e p'anɨ mĩda, irude ijãapata. Mapa t'ãri o-ĩa p'anapata. Pedee wẽ-e jarait'ee sãga parã audupai o-ĩa p'anɨ. Parãpa k'awa p'anɨ wãara ijãapata perã, Tachi Ak'õrepa parã k'aripamaa bɨ atuanaadamerã.
Chonaarãwedapemaarãpa k'awa k'inia p'anadap'edaa
10 Chonaarãweda Ak'õre pedee jarapataarãpa pi-ia ak'ɨjida Tachi Ak'õre Ũraa p'ãda k'awaadait'ee sãga Tachi Ak'õrepa eperãarã k'aripait'ee atuanaadamerã, parã ome oomaa bɨk'a. Mãgá ak'ɨ p'anɨ misa, ãchia jõma pia k'awada-e paji mĩda, Tachi Ak'õrepa jarapiji ãramaa sãga irua parã ɨ̃rapemaarã k'aripait'ee baji, eperãarã jõmaweda k'inia iru bairã. 11 Cristo Jaurepa ãramaa jarapipachi iru cheit'ee bada, chupɨria nɨ̃bait'ee bada mãik'aapa k'ĩra wãree bait'ee bada, jõmaarã k'ãyaara waibɨara pak'ãri. Mapa ãrapa audú k'awa k'inia p'anapachida sãga mãik'aapa sãapai ma jõma p'asait'ee paji. 12 Mamĩda Tachi Ak'õrepa ãramaa k'awapiji mãgɨ́ pedee jaradak'ãri irua jarapidak'a, ãchi-it'ee-e paji. Ma k'ãyaara parã ɨ̃rapemaarã-it'ee paji. Mãgɨ́ pedee parãpa ũrijida Tachi Ak'õre Ũraa jarateepataarãpa parãmaa jarateedak'ãri Cristopa ooda parã o k'achiadeepa k'aripa atait'ee. Mãga jarateejida Tachi Ak'õre Jaure ɨt'ariipa ãra ome ba cheda perã. ¡Angeleerãpa paara mãgɨ́ net'aa jõma k'awa k'inia p'anapata! Mamĩda k'awada-e tachia k'awa p'anɨk'a.
Cristode ijãapataarã k'achia wẽe p'anapataadaipia bɨ
13 Maperã k'ĩra jĩp'a p'anapatáatɨ. Ichita k'ĩsíatɨ Tachi Ak'õrepa ooit'ee bɨde parã k'aripait'ee Cristo waya chek'ãri. 14 Warrarã chok'ek'ee p'anapatak'a p'anapatáatɨ. Ijãadai naaweda p'anapatap'edaak'a p'ananáatɨ. Maapai Tachi Ak'õre k'awada-e p'anadap'edaa perã, ne-inaa k'achia pariatua oopachida; pãchia oo k'iniata. 15 Ma k'ãyaara ne-inaa jõmaade k'achia wẽe p'anapatáatɨ, Tachi Ak'õre k'achia wẽe bapari perã. Iruata parã jɨrɨji mãga p'anapataadamerã. 16 Iru ũraa p'ãdade auk'a jara bɨ:
‘K'achia wẽe p'anapatáatɨ, mɨ mãga bapari perã.’ (Lv 19.2)
Tachi Ak'õre waaweedaipia bɨ
17 Tachi Ak'õre, “Ak'õreda” a p'anɨ pɨrã, iru waaweedaipia bɨ na p'ek'au eujãde p'anɨ misa k'ĩra tewaraarãk'a. Iru waaweedaipia bɨ irua jõmaarãpa ne-inaa oopata auk'a ak'ɨpari perã jarait'ee pia wa k'achia. 18 Pariatua parãpa ne-inaa k'achia oo wãpachida pãchi chonaarãpa oo p'anadap'edaak'a. Pia k'awa p'anɨ Tachi Ak'õrepa parã k'aripa-e paji ma naaweda o k'achiade wãdadeepa, apidaapa irumaa p'aadap'edaa perã ne-inaa jõparipa, nẽek'a maa-e pɨrã p'arat'ak'a. 19 Ma k'ãyaara Tachi Ak'õrepa parã ma o k'achiadeepa k'aripa ataji Cristo waa bat'ada k'aurepa. Ma waa pipɨara baji ne-inaa awaraa k'ãyaara, oveja chak'e waak'a bada perã. Chonaarãweda eperãarãpa oveja chak'e maarepida t'uda anida wẽe ateedak'ãri peepidait'ee mãik'aapa paadait'ee Tachi Ak'õre-it'ee, irua ãra pia ak'ɨpachi. Mãga bɨ Cristo waa ome. Iru maarepida k'achia wẽe baji. Mapa iru waa bat'ada k'aurepa Tachi Ak'õrepa irude ijãapataarã pia ak'ɨpari. 20 Na eujã ooi naaweda Tachi Ak'õrepa k'ĩsia iru baji Cristopa ichi waa bat'amerã eperãarã k'aripait'ee. Mamĩda ɨ̃rapaita, na p'ek'au eujã jõi naaweda, irua Cristo pëiji parã ɨ̃rapemaarã k'aripade. 21 Ma awara Cristo chok'ai p'irabaipiji mãik'aapa ɨt'aa ateeji ichi k'ĩra wãree eujãdee. Mapa Cristo k'aurepa parãpa Tachi Ak'õrede wãara ijãapata mãik'aapa k'awapata jai-idaadak'ãri, irua parã ichiaba chok'ai p'irabaipiit'ee.
Chik'inia p'anapataadaipia bɨ
22 Parãpa ũridap'eda Tachi Ak'õrepa wãarata jara pëida Cristode, t'ãripa ijãajida mãik'aapa Ak'õrepa parã p'ek'au k'achia wẽpapiji. Mapa ɨ̃rá wãara pãchi ɨ̃pemaarã Cristo k'aurepa k'inia iru p'anadai. Mapa jĩp'a pãchi t'ãripa chik'inia p'anapatáatɨ. 23 Mãga p'anadaipia bɨ Tachi Ak'õre Jaurepa parã waya t'o pɨk'apida perã ichideerã p'aneedamerã. Mãga padaida-e paji pãchi ak'õreerã k'aurepa, ewaa t'odak'a. Mãgee ak'õreerã piupata. Mamĩda Tachi Ak'õre ichita chok'ai bapari. Iruata parã ichideerã papiji ichi pedee k'aurepa. Mãgɨ́ pedee jõk'aa. Ichita bapari Tachi Ak'õrek'a. Mapa parã jida ichita p'anapataadait'ee. 24 Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨ:
‘Eperãarã jõmaweda p'ũajarak'a p'anɨ. P'ũajara bap'eda, taarã-ee pɨɨdaipari. Ichiaba p'ũajara p'ono t'onop'eda, pi-ia unupata mĩda, piu baaipari eujãde. 25 Mamĩda mãga-e Tachi Ak'õre pedee ome. Mãgɨ́ ichita bapari.’ (Is 40.6-8)
Parãpa mãgɨ́ pedee ũrijida Tachi Ak'õre Ũraa jarateepataarãpa parãmaa jarateedak'ãri Cristopa ooda parã k'aripait'ee atuanaadamerã. Mãgɨ́ pedee pia k'aurepata parã jida ichita p'anapataadait'ee.